h
5 april 2024

SP roept op tot verbinding

Foto: SP

De polarisatie in Nederland en Amstelveen neemt toe. Er is een klimaat ontstaan waarin individuen aangesproken worden op wie ze zijn en niet op wat ze doen.

Lees verder
23 november 2023

Bescheiden wens: Wij willen blijven wonen

Foto: SP

Dinsdag 21 november 2023. De bewoners van voormaling verzorgingstehuis De Olmenhof worden met uitzetting bedreigd. De veelal jongere bewoners hebben een tijdelijk wooncontract op basis van anti-kraak en nu heeft de gemeente Amstelveen aangegeven De Olmenhof te willen slopen zonder de bewoners enig perspectief op vervangende woonruimte te bieden. En dat in een tijd met zoveel krapte op de woningmarkt. Onacceptabel.

Lees verder
15 november 2023

Succes is een keuze

Foto: SP

Zoals voor meer partijen loopt de weg in de peiling moeizaam omhoog. Terwijl links tot rechts van mening is dat de SP een partij is die knokt voor de belangen van de mensen waar zij voor opkomt, is het moeilijker dan ooit om haar goede ideeën te claimen en successen te vieren. Hoe zit dat?

Lees verder
13 november 2023

2e kamervragen over bewoners De Olmenhof

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mede naar aanleiding van het bericht ‘Bewoners De Olmenhof over vertrek uit flat: ‘Ik kan bij Leger des Heils gaan aanbellen?

Lees verder
9 november 2023

Bewoners Olmenhof dreigen op straat komen te staan

Er is de afgelopen maanden al vaak aandacht geweest voor de mensen die in de Olmenhof wonen. Het voormalige verzorgingshuis van Brentano is de afgelopen tien jaar bewoond door jongeren. Maar hun contract loopt volgend jaar af en dan moeten ze het pand verlaten. Ondanks het feit dat de sloop voorlopig nog niet aan de orde is moeten ze er toch uit.

Lees verder
15 oktober 2023

KANSENGELIJKHEID IN HET ONDERWIJS EN LEEGSTAND VAN WOONHUIZEN

Foto: SP

Het zijn onderwerpen waar iedereen de mond van vol heeft. Zeker nu er volgende maand weer Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden. Ook binnen de gemeente Amstelveen wordt er veel gepraat over deze en andere onderwerpen, maar helaas blijven concrete maatregelen uit. Voor de SP was dit aanleiding om het weekend van 13 en 14 oktober jl. actie te voeren.

Lees verder

AANMELDEN: Wij weigeren de huurverhoging

Foto: https://wijweigerendehuurverhoging.nl

Huurbevriezing: 10 jaar huurstijging is genoeg!

Ga naar www.wijweigerendehuurverhoging.nl en meld je aan!

Meldlijn energie: 0800 022 5005

Foto: SP

SP start landelijke meldlijn hoge energierekening:
 
“Mensen kunnen bij ons hun verhaal kwijt"                sp.nl/meldlijn
 

De SP is op maandag 2 januari een landelijke Meldlijn hoge energierekening gestart. Met de Meldlijn wil de SP meldingen verzamelen van mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen.

LEES VERDER....

18 oktober 2010

De SP gaat op bezoek in de Operabuurt

Amstelveen - De toekomst van de Operabuurt is onzeker en onduidelijk. Er spelen de ontwikkelingen rondom de A9, het Hoogwaardig Openbaar Vervoer knooppunt en de lijnen 5 en 51 in relatie tot de plannen rondom de Amstelveenlijn.

Daarnaast is er onduidelijkheid over de toekomst van een aantal woningen in deze buurt. Slopen, renoveren, nieuwbouw? Reden genoeg voor de SP om de bewoners zelf te vragen wat zij vinden van de ontwikkelingen in hun buurt, en hoe zij graag de toekomst zien. Daarom gaat de SP op zaterdag 23 oktober op bezoek in de Operabuurt.

Vanaf 13.00 u zullen actieve SP leden, waaronder de raadsleden Joep van Erp en Patrick Adriaans, aanwezig zijn in de Operabuurt, en huis aan huis de bewoners vragen wat zij vinden van hun buurt en specifiek de hiervoor genoemde ontwikkelingen.

De resultaten van het onderzoek neemt de SP-fractie in ieder geval mee naar de gemeenteraad. Zo nodig zal de SP ook actie ondernemen.

Lees verder
5 oktober 2010

SP Amstelveen wil vergoeding raadsleden verlagen

Amstelveen - De SP wil dat de gemeenteraad 20% op haar eigen raadsvergoeding bezuinigd. Het verlagen van de raadsvergoeding levert een bezuiniging van eur 140.000 op. Daarnaast moet er volgens de SP ook worden gedacht aan het verlagen van de vergoeding voor het college.

“Door de crisis moet de overheid bezuinigen. De komende jaren worden flinke offers gevraagd van burgers en instellingen. De SP vindt het van belang niet alleen naar de burgers te kijken wat voor offer zij kunnen brengen maar ook naar het bestuur zelf.” Aldus SP fractievoorzitter Joep van Erp.

Lees verder
5 oktober 2010

11 oktober actie bij provinciehuis voor behoud goed beheer Noordhollandse natuur

Amstelveen - De provincie Noord-Holland wil vanaf 2011 de vergoeding voor het beheer van de 85 natuurgebieden van Landschap Noord-Holland met maar liefst 40% korten. Landschap Noord-Holland doet zijn uiterste best om het tij te keren en is op allerlei niveaus in gesprek met de provincie. Het is echter zeer verontrustend om te zien dat er nog geen enkele beweging vanuit GS is om hun voornemen te herzien. Terwijl niet alle Statenleden het eens zijn met de hoogte van de bezuinigingen of de wijze waarop die nu tot stand is gekomen.

Protestactie maandag 11 oktober. Doet u mee?!

Lees verder
23 september 2010

Fusie woningcorporaties Eigen Haard en Woongroep Holland niet in belang huurders

Amstelveen - De woningcorporaties willen fuseren. Het ministerie van VROM keurt fusies van corporaties goed of af, maar de gemeente heeft het recht daar haar mening over te geven in een brief een zogenaamde zienswijze.

De SP is geen voorstander van fusies tot megacorporaties. Al in 2006 heeft de Tweede Kamer per motie een grens gelegd bij 10.000 woningen. De nieuwe corporatie zou meer dan 60.00 woningen tellen. De SP ziet geen maatschappelijke meerwaarde of winsten in de nieuwe fusie organisatie.

De wethouder geeft goedkeuring aan deze ongewenste megafusie, maar levert daar ook nog eens alle controle bij in. De corporaties beloven verbeteringen als de fusie doorgaat, maar er is geen mogelijkheid om dat in de toekomst te checken. Er staat geen enkele sanctie op het niet nakomen van de beloften. Ook is de huurders van beide corporaties niet naar hun mening gevraagd. Daarnaast verdienen de directeuren van grotere corporaties vaak enorme salarissen. Nu al zitten de directeuren van deze twee bedrijven boven de Balkenendenorm van 181.000 euro.

Lees verder
19 september 2010

Waar gaan we naar toe met de tramlijnen 5 en 51?

Amstelveen - De SP heeft grote moeite met de plannen voor het openbaar vervoer in Amsterdam-Zuid en Amstelveen. De gemeenteraden van Amstelveen en Amsterdam zijn in meerderheid voor het ‘doortrekken’ van de Noord-Zuidlijn naar Westwijk.

Daarvoor dreigen echter de gehele tramlijn 5 en negen van de negentien haltes van sneltram 51 te worden opgeheven. Bovendien kost het ombouwen van de sneltram tot metroverbinding naar schatting 400 miljoen euro.

Het lijkt misschien zo, maar het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Westwijk is gelukkig nog geen uitgemaakte zaak. Er zijn goedkopere varianten mogelijk, waarbij minder of zelfs geen haltes hoeven te verdwijnen. Die varianten krijgen echter geen kans als het belang ervan niet wordt onderstreept. Dan zal de huidige Amstelveenlijn worden omgetoverd tot een dure bovengrondse metro die het openbaar vervoer in Amsterdam en Amstelveen verslechtert in plaats van verbetert.

Lees verder
3 september 2010

Oproep deelname aan participatieraden

Amstelveen - In Amstelveen hebben we een paar participatie raden, deze zijn officieel ingesteld na een raadsbesluit in 2006. In 2009 is er zelfs een ambtenaar aangesteld om het slecht functioneren van deze raden te gaan verbeteren, helaas heeft dit nog niet geholpen. Dat neemt niet weg dat de mogelijkheid van de participatieraden er zijn, en dat er door de bewoners van Amstelveen nog heel wat aan verbeterd kan worden.

Wat kunt u er zelf aan doen? U kunt u aanmelden als lid om te beginnen. De Groenraad, seniorenraad, wijkplatform, invaliden organisatie, bijstand cliëntenraad, WMO-platform, zijn allemaal mogelijkheden om te participeren en uw ideaal voor een socialere maatschappij in praktijk te brengen.

Niet iedereen is geschikt om folders te verspreiden of actie te voeren, maar u kunt wel actief zijn op andere terreinen. Op de internetsite van de gemeente Amstelveen staat welke participatieraden er zijn.

Lees verder
3 juli 2010

Oproep lawaai-aktie Maritsa in De Bolder woensdagavond 7 juli

Amstelveen - Op woensdag 7 juli vindt een inloopbijeenkomst plaats in de Bolder tussen 17.30 en 19.30 uur. Dit is wellicht het laatste moment waarop we onze mening kunnen laten gelden. Kom daarom naar de inloopbijeenkomst en doe mee aan de lawaai-actie om 19.00 uur! Neem alles wat lawaai maakt mee om te laten weten dat u het zorgcentrum niet op de Maritsa wilt!

De gemeente neemt wederom de inspraak niet serieus, dat blijkt wel uit het feit dat er een inspraakavond wordt georganiseerd op een voetbalavond en vlak voor de vakantie

Lees verder
26 juni 2010

Kom naar manifestatie tegen bezuinigingen van Klink a.s. dinsdag!

Amstelveen - De SP organiseert op dinsdag 29 juni een manifestatie tegen het voornemen van het demissionaire kabinet om te snijden in het basispakket en om de eigen bijdragen in de zorg te verhogen. Minister Klink stelt onder meer voor de pil en hulpmiddelen zoals de rollator uit het basispakket van de zorgverzekering te schrappen. Ook wil hij eigen bijdragen invoeren voor de GGZ, logopedie, ergotherapie en diëtisten, en 80 miljoen bezuinigen door een minimale eigen bijdrage voor verblijf in een AWBZ-instelling te vragen.
>Lees verder.....

Lees verder
10 juni 2010

SP haalt 6,5% van de stemmen in Amstelveen

Amstelveen - De SP haalde 6,5% van de stemmen in Amstelveen voor de verkiezingen van de 2e kamer, dat is 1,3% meer dan bij gemeenteraad verkiezingen in maart. Alle SP kiezers bedankt voor hun stem!

In de gemeenten Aalsmeer, Ouderamstel en Uithoorn waren de uitslagen voor de verkiezingen respectievelijk als volgt: 5,5%, 5,8% en 7,1%

Alle SP leden die de afgelopen weken hebben geholpen met de campagne in Amstelveen en omgeving willen wij hierbij ook hartelijk danken voor hun inzet!

Lees verder
30 mei 2010

SP 2e kamerlid Jasper van Dijk vrijdag 4 juni op markt Amstelveen

Jasper van DijkAmstelveen - 2e kamerlid Jasper van Dijk zal van 14:30 tot 16:30 uur, op de markt van het Stadsplein in Amstelveen aanwezig zijn om SP Amstelveen met de campagne te ondersteunen. Jasper Van Dijk is woordvoerder onderwijs voor de SP.

De SP is al vanaf 10:00 uur op het stadsplein aanwezig met een verkiezingskraam.

Lees verder

Pagina's