h

Patrick Adriaans

06-10145270

fractievoorzitter
fractiesecretaris
lid commissie Natuur en Wonen

woordvoerder:

  • bestemmingsplannen
  • groen
  • verkeer en vervoer
  • fysieke infrastructuur
  • natuur en landschap

Hoofdfunctie:
Activiteitenbegeleider met Lichamelijk Gehandicapten bij OsiraGroep op locatie Vrankendijke in Amsterdam Osdorp.

Nevenfunctie:
Voorzitter ondernemingsraad OsiraGroep

Ik ben politiek actief omdat:
Alleen idealen hebben niet voldoende is. Je zult je ook moeten inzetten om die idealen te verwezenlijken. Mijn idealen zijn een sociale open en vrije samenleving waarin mensen zich vrij kunnen ontwikkelen en geen zorgen over hun bestaanszekerheid hebben. Waar mensen leven met elkaar i.p.v. naast elkaar.

Wat gaat er goed in Amstelveen?
Amstelveen is voor de meeste mensen een prettige gemeente om te wonen, met voldoende groen, voldoende speelruimte voor kinderen en goede (centrale) culturele voorzieningen.

Wat wil ik verbeteren in Amstelveen?
Het bereiken van Amstelveen, stad voor iedereen. Op het gebied van de woningmarkt zie je dat starters het moeilijk hebben in Amstelveen, met name zij die aangewezen zijn op sociale huurwoningen. Dat moet beter.

Daarnaast zijn er veel initiatieven waar gemeentebestuur en bewoners elkaar kunnen ontmoeten maar wordt er veel naast en over elkaar gepraat, maar te weinig met elkaar. Dat zie je o.a. bij buurtbewoners en bij hangjongeren. Daadwerkelijke betrokkenheid, inspraak en invloed op de eigen leefomgeving en vergroting van de sociale samenhang daar zal ik me voor inzetten.

Aandacht voor en bestrijding van de armoede die er, helaas, ook in Amstelveen is. En die soms ondergesneeuwd dreigt te raken omdat de inwoners het gemiddeld wel goed hebben.

Zo ziet mijn ideaal Amstelveen er uit:
Als een echte stad voor iedereen. Over de wijken gespreid een goede mix van verschillende mensen (qua inkomen, cultuur, geloofsovertuiging etc.). Met zeer zeker nog altijd een groen, en op plekken agrarisch karakter. Met een sterke sociale samenhang. Buurten die leven en een stadshart dat bruist.

U bent hier