h
25 mei 2024

Werkgroep Uithoorn bereidt Europese campagne voor

Foto: SP

Woensdag 22 mei jl. is de SP-werkgroep Uithoorn in buurtcentrum De Scheg bijeen gekomen om zich voor te bereiden op de komende campagne voor de Europese verkiezingen van 5 juni a.s.

Lees verder
5 april 2024

SP roept op tot verbinding

Foto: SP

De polarisatie in Nederland en Amstelveen neemt toe. Er is een klimaat ontstaan waarin individuen aangesproken worden op wie ze zijn en niet op wat ze doen.

Lees verder
23 november 2023

Bescheiden wens: Wij willen blijven wonen

Foto: SP

Dinsdag 21 november 2023. De bewoners van voormaling verzorgingstehuis De Olmenhof worden met uitzetting bedreigd. De veelal jongere bewoners hebben een tijdelijk wooncontract op basis van anti-kraak en nu heeft de gemeente Amstelveen aangegeven De Olmenhof te willen slopen zonder de bewoners enig perspectief op vervangende woonruimte te bieden. En dat in een tijd met zoveel krapte op de woningmarkt. Onacceptabel.

Lees verder
15 november 2023

Succes is een keuze

Foto: SP

Zoals voor meer partijen loopt de weg in de peiling moeizaam omhoog. Terwijl links tot rechts van mening is dat de SP een partij is die knokt voor de belangen van de mensen waar zij voor opkomt, is het moeilijker dan ooit om haar goede ideeën te claimen en successen te vieren. Hoe zit dat?

Lees verder
13 november 2023

2e kamervragen over bewoners De Olmenhof

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mede naar aanleiding van het bericht ‘Bewoners De Olmenhof over vertrek uit flat: ‘Ik kan bij Leger des Heils gaan aanbellen?

Lees verder
9 november 2023

Bewoners Olmenhof dreigen op straat komen te staan

Er is de afgelopen maanden al vaak aandacht geweest voor de mensen die in de Olmenhof wonen. Het voormalige verzorgingshuis van Brentano is de afgelopen tien jaar bewoond door jongeren. Maar hun contract loopt volgend jaar af en dan moeten ze het pand verlaten. Ondanks het feit dat de sloop voorlopig nog niet aan de orde is moeten ze er toch uit.

Lees verder

AANMELDEN: Wij weigeren de huurverhoging

Foto: https://wijweigerendehuurverhoging.nl

Huurbevriezing: 10 jaar huurstijging is genoeg!

Ga naar www.wijweigerendehuurverhoging.nl en meld je aan!

Meldlijn energie: 0800 022 5005

Foto: SP

SP start landelijke meldlijn hoge energierekening:
 
“Mensen kunnen bij ons hun verhaal kwijt"                sp.nl/meldlijn
 

De SP is op maandag 2 januari een landelijke Meldlijn hoge energierekening gestart. Met de Meldlijn wil de SP meldingen verzamelen van mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen.

LEES VERDER....

16 februari 2010

SP blijft bewoners Maritsa steunen voor behoud speeltuin

Amstelveen - Zaterdag a.s. gaat de SP op bezoek bij de Maritsa. De SP weet dat de bewoners aan de Maritsa een jarenlange strijd voeren tegen de gemeente, voor het behoud van hun buurt-speeltuintje. En de partij ondersteunt nog altijd het actiecomité: “De Speeltuin Moet Blijven”.

De buurt wil gehoord worden in de wens hun speeltuintje te behouden. Het gemeentebestuur en de gemeenteraad blijven volharden in hun standpunt :”Een speeltuintje weegt niet op tegen de belangen van een gezondheidscentrum.”

De SP denkt hier anders over. Lijsttrekker Joep van Erp: ”Bewoners moeten meer invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop zij hun buurt ingericht willen zien. Dat is de enige manier om mensen betrokken te houden bij hun buurt en om zodoende meer saamhorigheid te kweken."

"De buurt is de schaal van de toekomst.”

Lees verder
16 februari 2010

Lijsttrekkersdebat vanavond live op internet

Amstelveen - Op dinsdag 16 februari vindt het grote lijsttrekkersdebat plaats voor de gemeenteraads- verkiezingen. Martijn de Greve, bekend van AT5, vraagt namens de ondernemers, de deelnemende lijsttrekkers van de politieke partijen het hemd van het lijf. Voor wie niet aanwezig kan zijn in Résidence Fontaine Royal is de site van de gemeente de uitkomst.

Namens de SP zal Joep van Erp deelnemen aan het debat. De SP zal zich met name ook inzetten voor de kleine ondernemers in Amstelveen.

Volg vanaf 17.30 uur het debat live via www.amstelveen.nl

Lees verder
15 februari 2010

Jongeren in debat met politieke partijen

Amstelveen - Tijdens het jongerendebat in Downtown afgelopen week, gingen jongeren in debat met vertegenwoordigers van SP, D66, BBA, OCA en CDA. De discussie ging o.a. over voorzieningen voor de jongeren, de openingstijden van de jongerencentra en een coffeeshop. Namens de SP maakte Patrick Adriaans de standpunten van de partij duidelijk.
SP neemt deel aan jongerendebat

Lees verder
13 februari 2010

De Amstelveense Poel: Beschermd Amstelveens natuurgebied!

Amstelveen - Lijsttrekker Joep van Erp spreekt over het belang van het groen aan de oevers van de Poel. Ondertunneling van de A9 is een grote bedreiging voor de Poel.Toespraak Joep van Erp:

"Wij staan hier aan de mooie Poel met zijn zompige oeverlanden omdat wij ons grote zorgen maken over de toekomst van dit natuurgebied."

"Want voor de SP is dit een natuurgebied. De Amstelveense poel is een veenplas, ontstaan in de negentiende eeuw. Van inpoldering is het nooit gekomen De alsmaar groeiende bevolking van de negentiende eeuw had behoefte aan brandstof. In heel Holland werd veen gewonnen. De veenplassen die daardoor ontstonden werden meestal ingepolderd, maar zover is het met de Poel nooit gekomen."

"Door de bijzondere omstandigheden en het spaarzame grondgebruik heeft zich hier een bijzondere plantengroei ontwikkeld planten met planten als orchideeën en de vleesetende zonnedauw."

Lees verder
10 februari 2010

Stelling Amstelveens Nieuwsblad: De politiesterkte in Amstelveen is te gering

Amstelveen - De weken tot de verkiezingen zullen in het Amstelveens Nieuwsblad stellingen worden gezet met reacties van de plaatselijke politieke partijen op de stellingen. Hierbij de reactie van de SP op de stelling van deze Week (Week 6) in het Amstelveens Nieuwsblad:Stelling:
" De politiesterkte in Amstelveen is te gering”

Oneens,

De norm voor de SP is: mensen voelen zich veilig in hun wijk.

Permanente aanwezigheid van de politie in de wijken heeft een preventievieve werking. Met één hoofdbureau en permanent bemande wijkposten kan het bureau aan de Zetterij opgeheven worden.

De politiebezetting hoeft niet uitgebreid, maar wel anders ingezet, met een goede samenwerking tussen politie en maatschappelijk werk en minder bureaucratie. Het politiekorps moet keuzes kunnen maken in welke wijken er meer politie-inzet nodig is.

Een korte toelichting:

Lees verder
9 februari 2010

Geen dure villa’s aan de oevers van de groene Poel!

Amstelveen - De SP vindt dat de Amstelveense Poel een groen natuurgebied moet blijven. Daarom voeren wij op zaterdag 13 februari om 11.00 uur actie bij de Poel. De gemeente Amstelveen sluit namelijk niet uit dat aan de oevers van de Poel woningen gebouwd gaan worden.
De Amstelveense Poel
Winters gezicht op de oevers van De Poel

Met de opbrengst hiervan wil de gemeente andere projecten in Amstelveen betalen, zoals de verbreding en ondertunneling van de A9.

Lees verder
6 februari 2010

SP slaat eerste paal Carmenlaan!

Amstelveen -Vanmorgen om 10:00 uur is de eerste paal geslagen voor nieuwe flats aan de Carmenlaan.

Met deze symbolische daad stelt de SP het onrecht aan de kaak welke de bewoners aan de Carmenlaan door gemeente en woningbouw- corporaties is aangedaan.

Lijsttrekker Joep van Erp: “Deze plek aan de Carmenlaan is dé schandvlek van Amstelveen."

"Niet alleen omdat hier beloften niet zijn nagekomen, maar ook omdat er op deze plek vanaf 2007 geen woningen meer staan. Hier hadden minstens 100 goedkope huurwoningen moeten staan. Met wachttijden van boven de 14 jaar voor een huur woning had dit nooit mogen gebeuren."

Lees verder
4 februari 2010

Kandidaat raadslid Grea Twint op bezoek bij het Interculturele Vrouwenplatform

Amstelveen - Op 3 februari 2010 organiseerde het Intercultureel Vrouwenplatform, ondersteund door Cardanus, op de maandelijkse koffieochtend een verkiezingsdebat als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen. Het debat vond ’s morgens plaats in het MOC-gebouw aan de Lindenlaan. Er was een goede opkomst van rond de vijftig aanwezigen.

Lees verder
3 februari 2010

Stelling Amstelveens Nieuwsblad: De bereikbaarheid van Amstelveen is een groot probleem

Amstelveen - De weken tot de verkiezingen zullen in het Amstelveens Nieuwsblad stellingen worden gezet met reacties van de plaatselijke politieke partijen op de stellingen. Hierbij de reactie van de SP op de stelling van deze Week (Week 5) in het Amstelveens Nieuwsblad:

Stelling:
" De bereikbaarheid van Amstelveen is een groot probleem”

Eens,

Maar de oplossing is geen kwestie van meer asfalt.
Het centrum is moeilijk te bereiken vanaf de A9, verbreding lost niets op!

Bereikbaarheid vanuit Uithoorn is een probleem. Vrije busbanen bieden hier een oplossing.

Het opheffen van de tramlijnen 5 en 51 verslechtert de bereikbaarheid vanaf Amsterdam. De SP wil betere bereikbaarheid in de stad door busvervoer in Waardhuizen, Groenelaan en Lindenlaan-Oost.

Stimuleer het gebruik van de fiets.
Zo hebben mensen een goed alternatief.

Een korte toelichting:

Lees verder
3 februari 2010

Laat uw stem niet verloren gaan!

Amstelveen - Het is natuurlijk zonde om uw stem verloren te laten gaan. Mocht u op 3 maart niet kunnen stemmen omdat u slecht ter been bent of omdat u met vakantie bent op de verkiezingsdag, dan kunnen wij u helpen uw stem uit te brengen. Om dit te kunnen doen dient u wel een machtiging voor uw stem af te geven, dit kan op twee manieren;

Lees verder

Pagina's