h

College bezuinigt op cultuur wijkvoorzieningen en maatschappelijke voorzieningen, het moet socialer

27 oktober 2010

College bezuinigt op cultuur wijkvoorzieningen en maatschappelijke voorzieningen, het moet socialer

Amstelveen - Het college van B en W heeft er voor gekozen om de noodzakelijke bezuinigingen eenzijdig neer te leggen op voorzieningen in de wijken, de bibliotheken en de muziekschool.


Zo wordt er bezuinigd op de speelplaatsen in de buurten. Het jeugdwerk levert flink in, de
bibliotheek in Westwijk staat ter discussie en de eigen bijdrage in de WMO worden verhoogd.

Allemaal bezuinigingen die de levendigheid in de buurten aantasten en mensen “pakken” die geen ander keuze hebben.
Daarentegen is het verhogen van de lastendruk voor iedereen onbespreekbaar in dit college.
Hiermee zouden we de pijn beter kunnen verdelen.
Nu blijven de mensen met een hoog inkomen buiten schot.

Ook het afschaffen van het schoolzwemmen is niet gewenst. Schoolzwemmen is één van de instrumenten in de bestrijding van de bewegingsarmoede onder de jeugd.

Wat wil de SP?

Er heerst twijfel over het effect van het schoolzwemmen en er moet daarom wellicht gekeken worden naar de uitvoering van deze sport-voorziening voor de jeugd. Afschaffen zal de jeugd zeker niet in beweging brengen.

De bezuinigingen op de bibliotheken en muziek- en dansschool zullen ervoor zorgen dat volgen van muziekles en het lezen van een boek niet meer voor iedereen mogelijk is door de hoge kosten.

Hoewel we het een goede zaak vinden dat de mensen met een minimuminkomen ontzien worden hebben wij principieel moeite met een eigen bijdrage, en dus ook met het verhoging er van in de WMO. Het gaat hier om een voorziening op indicatie voor mensen die beperkingen hebben. Er is hier geen sprake van keuzevrijheid.

Waar kan dan volgens de SP wel op bezuinigd worden?

• Geen gemeentegeld in de ondertunneling van de A9
Heroverwegen van het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Westwijk.
Sociale woningbouw in plaats van een nieuw overbodig busstation aan de Carmenlaan
Stuk voor stuk grote kostbare projecten voor de komende jaren.
De SP vindt dat de gemeente haar ambities op dit terrein moet bijstellen en de tering naar de nering moet zetten.

• Samenwerking van de culturele instellingen. De muziekschool, De Volksuniversiteit en Cardanus zijn geen concurrenten van elkaar, maar behoren samen te werken en elkaar aan te vullen. Daar waar voorzieningen dubbel voorkomen zal een keuze gemaakt moeten worden. Hierbij moet het aanbod van de voorzieningen in de wijken zoveel mogelijk worden ontzien. Werk samen en profiteer van elkaars kennis!

• Neem het straatvegen op in de afvalstoffenheffing. Dit levert € 850.000 op.

U bent hier