h

De SP gaat op bezoek in de Operabuurt

18 oktober 2010

De SP gaat op bezoek in de Operabuurt

Amstelveen - De toekomst van de Operabuurt is onzeker en onduidelijk. Er spelen de ontwikkelingen rondom de A9, het Hoogwaardig Openbaar Vervoer knooppunt en de lijnen 5 en 51 in relatie tot de plannen rondom de Amstelveenlijn.

Daarnaast is er onduidelijkheid over de toekomst van een aantal woningen in deze buurt. Slopen, renoveren, nieuwbouw? Reden genoeg voor de SP om de bewoners zelf te vragen wat zij vinden van de ontwikkelingen in hun buurt, en hoe zij graag de toekomst zien. Daarom gaat de SP op zaterdag 23 oktober op bezoek in de Operabuurt.

Vanaf 13.00 u zullen actieve SP leden, waaronder de raadsleden Joep van Erp en Patrick Adriaans, aanwezig zijn in de Operabuurt, en huis aan huis de bewoners vragen wat zij vinden van hun buurt en specifiek de hiervoor genoemde ontwikkelingen.

De resultaten van het onderzoek neemt de SP-fractie in ieder geval mee naar de gemeenteraad. Zo nodig zal de SP ook actie ondernemen.

U bent hier