h
5 april 2024

SP roept op tot verbinding

Foto: SP

De polarisatie in Nederland en Amstelveen neemt toe. Er is een klimaat ontstaan waarin individuen aangesproken worden op wie ze zijn en niet op wat ze doen.

Lees verder
23 november 2023

Bescheiden wens: Wij willen blijven wonen

Foto: SP

Dinsdag 21 november 2023. De bewoners van voormaling verzorgingstehuis De Olmenhof worden met uitzetting bedreigd. De veelal jongere bewoners hebben een tijdelijk wooncontract op basis van anti-kraak en nu heeft de gemeente Amstelveen aangegeven De Olmenhof te willen slopen zonder de bewoners enig perspectief op vervangende woonruimte te bieden. En dat in een tijd met zoveel krapte op de woningmarkt. Onacceptabel.

Lees verder
15 november 2023

Succes is een keuze

Foto: SP

Zoals voor meer partijen loopt de weg in de peiling moeizaam omhoog. Terwijl links tot rechts van mening is dat de SP een partij is die knokt voor de belangen van de mensen waar zij voor opkomt, is het moeilijker dan ooit om haar goede ideeën te claimen en successen te vieren. Hoe zit dat?

Lees verder
13 november 2023

2e kamervragen over bewoners De Olmenhof

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mede naar aanleiding van het bericht ‘Bewoners De Olmenhof over vertrek uit flat: ‘Ik kan bij Leger des Heils gaan aanbellen?

Lees verder
9 november 2023

Bewoners Olmenhof dreigen op straat komen te staan

Er is de afgelopen maanden al vaak aandacht geweest voor de mensen die in de Olmenhof wonen. Het voormalige verzorgingshuis van Brentano is de afgelopen tien jaar bewoond door jongeren. Maar hun contract loopt volgend jaar af en dan moeten ze het pand verlaten. Ondanks het feit dat de sloop voorlopig nog niet aan de orde is moeten ze er toch uit.

Lees verder
15 oktober 2023

KANSENGELIJKHEID IN HET ONDERWIJS EN LEEGSTAND VAN WOONHUIZEN

Foto: SP

Het zijn onderwerpen waar iedereen de mond van vol heeft. Zeker nu er volgende maand weer Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden. Ook binnen de gemeente Amstelveen wordt er veel gepraat over deze en andere onderwerpen, maar helaas blijven concrete maatregelen uit. Voor de SP was dit aanleiding om het weekend van 13 en 14 oktober jl. actie te voeren.

Lees verder

AANMELDEN: Wij weigeren de huurverhoging

Foto: https://wijweigerendehuurverhoging.nl

Huurbevriezing: 10 jaar huurstijging is genoeg!

Ga naar www.wijweigerendehuurverhoging.nl en meld je aan!

Meldlijn energie: 0800 022 5005

Foto: SP

SP start landelijke meldlijn hoge energierekening:
 
“Mensen kunnen bij ons hun verhaal kwijt"                sp.nl/meldlijn
 

De SP is op maandag 2 januari een landelijke Meldlijn hoge energierekening gestart. Met de Meldlijn wil de SP meldingen verzamelen van mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen.

LEES VERDER....

22 november 2010

Langer onderweg en duurder uit op lijn 300

Amstelveen - Op 12 december 2010 gaat de nieuwe dienstregeling van Connexxion in.

Op lijn 300 – de Zuidtangent – vindt tussen Amsterdam Bijlmer en Amstelveen busstation een verslechtering plaats.

Lees verder
22 november 2010

Transparantie over toekomst Amstelveenlijn hoognodig

Amstelveen - De SP-fractie in de regioraad wil per direct duidelijkheid over het werk van het projectbureau Amstelveenlijn, de instantie die zich bezighoudt met de mogelijke aanpassing van de gelijknamige lijn door Amsterdam-Zuid en Amstelveen.

SP-regioraadslid Remine Alberts: “Er zijn verschillende verhalen over het werk van het bureau in omloop.

In een van de versies staat vast dat er haltes verdwijnen en de sneltram een metro wordt. Als dat de waarheid is, zijn wij er niet blij mee. Maar we moeten wel eerst weten of het de waarheid is.”

Lees verder
14 november 2010

Actie -Geen dure metro- Behoud haltes trams 51 en 5 voor Amstelveen succes

Amstelveen - Zaterdag 13 november heeft de SP actie gevoerd bij de tramhaltes Zonnestein en de Van Boshuizenstraat. De SP-leden spraken de reizigers aan en deelden flyers uit. Dit om de mensen op te roepen te reageren op de plannen om de tramlijnen 5 en 51 om te bouwen naar een dure metrolijn 51. De meeste mensen die wij spreken zijn het eens met onze standpunten, we zijn daar erg blij mee.

Actie behoud lijn 5 en 51 Amstelveen - publiek is het meestal eens

Met deze SP-actie voor het behoud van betaalbaar en fijnmazig openbaar vervoer in Amsterdam-Zuid en Amstelveen wil de SP samen met de bewoners blijven strijden voor een betaalbare tramlijn die aansluit bij de behoefte van de bewoners.

SP actie behoud tram 5 en 51 Amstelveen

Lees verder
12 november 2010

Maak een vuist! Kom naar de manifestatie 27 november in den bosch!

Wij willen geen armoedeAmstelveen - Kom naar de manifestatie om samen een vuist te maken tegen de forse bezuiniging op mensen met een arbeidsbeperking!

De plannen van het Kabinet Rutte om mensen met een arbeidsbeperking (Wajong, WSW, WWB uitkering) inkomen te laten inleveren en 30.000 banen in de sociale werkvoorziening te schrappen moeten van tafel. Protesteer mee!

Lees verder
8 november 2010

Geen dure Metro: 13 november actie voor behoud haltes tram 51 en 5

Amstelveen - De SP wil dat de reizigers van sneltram 51 en tram 5 beter geïnformeerd worden over de gevolgen, als de sneltramverbinding wordt omgebouwd tot een metroverbinding. Het projectbureau Amstelveenlijn, dat in opdracht van de stadsregio onderzoeken verricht, lijkt eenzijdig aan te sturen op de ombouw van sneltram naar metro.

Ook de informatievoorziening door de betrokken gemeenten Amsterdam en Amstelveen schiet te kort. Daarom gaat de SP op zaterdag 13 november 2010 de reizigers zelf informeren op een aantal haltes in Amsterdam en Amstelveen.

Als de sneltram daadwerkelijk wordt omgebouwd verdwijnen ongeveer twaalf van de bestaande sneltramhaltes tussen station Zuid en Westwijk. Bovendien zullen alle haltes van tram 5 opgeheven worden, omdat tram 5 dan verdwijnt op het traject door Buitenveldert Amstelveen. Ook de bediening van Waardhuizen en Middenhoven staat op de tocht.

Lees verder
7 november 2010

NEE: Niet nog een nieuwe weg door de Bovenkerkerpolder

Amstelveen - Volgens een artikel in Het Parool en in de plaatselijke Weekkrant Amstelveen heeft gedeputeerde Post (VVD) uitspraken gedaan over het aanleggen van een nieuwe weg dwars door de Bovenkerkerpolder. Die uitspraken leiden tot veel onrust. De SP is tegen het aanleggen van nóg een nieuwe weg door de Bovenkerkerpolder.

Deze polder is een erkend natuur- en stiltegebied en grenst aan het Groene Hart. Het feit dat het college van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks hier toch al een nieuwe weg - de omgelegde N201 - aanleggen is al erg genoeg.

Lees verder
6 november 2010

1e kamerlid Geert Reuten op ledenvergadering SP Amstelveen: cijfers tonen aan : Rijken worden echt rijker!

Amstelveen - Op 3 november is een ledenvergadering gehouden die in het teken stond van de verantwoording over het afgelopen verslagjaar (november 2009 t/m oktober 2010). Voorzitter Harald Bos gaf namens SP bestuur een verslag van de vele activiteiten die er georganiseerd zijn in dit drukke verkiezingsjaar.

Ledenvergadering 3 november 2010

Geert Reuten, eerste kamer lid voor de SP, tevens econoom, was uitgenodigd om een lezing te geven voor de aanwezige SP leden. Geert sprak over het hoe en waarom van de crisis. Met daarbij ook een uitleg over hoe de SP de zaken zou aanpakken.

Geert gaf ons een aantal verrassende inzichten, wel met veel cijfers, maar hij lichtte dat goed toe. Geert liet ons zien, wat we allemaal wel op onze klompen aanvoelen, maar niet altijd rationeel kunnen onderbouwen. Bijvoorbeeld het feit dat we in Nederland enorm gestegen zijn qua totaal vermogen, maar dat de toename vooral terecht gekomen is bij de toch al rijken.

Lees verder
30 oktober 2010

Conclusie SP onderzoek: Afvalinzameling kan stuk ambiteuzer

Amstelveen - De gemeentelijke “ambitie” om 55% van de totale hoeveelheid vuilnis gescheiden te verwerken vindt de SP veel te laag. Niemand zit te wachten op nog een afvalcontainer voor de deur voor het papier.

De SP onderzocht in een buurtonderzoek de ervaringen van de inwoners met het systeem van vuilnisophalen en vroeg hun mening over de voorgestelde manier van vuilnisophalen. Wij hebben ons geconcentreerd op de laagbouw, onderzoek voor de hoogbouw volgt later nog.

Lees verder
30 oktober 2010

SP Amstelveen warm onthaald door bewoners operabuurt

Amstelveen - De SP is op 23 oktober op bezoek geweest in de operabuurt in de wijk Bankras in en om de Parelvisserslaan. We hebben huis aan huis aangebeld en de bewoners een vragenlijst voorgelegd.

De vragen hadden betrekking op hoe de bewoners het wonen in de Operabuurt ervaren en of ze op de hoogte zijn met de plannen van de A9, de metrolijn, en de plannen voor het openbaar vervoersknooppunt. Een conclusie kunnen we alvast trekken: gastvrij zijn ze hier in deze buurt zeker! Ondanks het slechte weer, werden we warm welkom geheten door een aantal bewoners!

Lees verder
27 oktober 2010

College bezuinigt op cultuur wijkvoorzieningen en maatschappelijke voorzieningen, het moet socialer

Amstelveen - Het college van B en W heeft er voor gekozen om de noodzakelijke bezuinigingen eenzijdig neer te leggen op voorzieningen in de wijken, de bibliotheken en de muziekschool.


Zo wordt er bezuinigd op de speelplaatsen in de buurten. Het jeugdwerk levert flink in, de
bibliotheek in Westwijk staat ter discussie en de eigen bijdrage in de WMO worden verhoogd.

Allemaal bezuinigingen die de levendigheid in de buurten aantasten en mensen “pakken” die geen ander keuze hebben.
Daarentegen is het verhogen van de lastendruk voor iedereen onbespreekbaar in dit college.
Hiermee zouden we de pijn beter kunnen verdelen.
Nu blijven de mensen met een hoog inkomen buiten schot.

Ook het afschaffen van het schoolzwemmen is niet gewenst. Schoolzwemmen is één van de instrumenten in de bestrijding van de bewegingsarmoede onder de jeugd.

Lees verder

Pagina's