h

SP toont failliet marktwerking in de zorg aan

Foto: Foto: Guus Dubbelman/De Volkskrant

Ruim een week na het faillissement van het MC Slotervaart wordt steeds
duidelijker hoe groot het spoor van chaos is dat het omgevallen ziekenhuis heeft getrokken. Van de ‘warme overdracht’ die de patiënten beloofd werd, is in veel gevallen weinig terechtgekomen. ‘Als huisarts weet ik niet precies welke chemo een patiënt krijgt.’

Kaya Bouma 2 november 2018 

Toen de artsen van het Slotervaartziekenhuis een neurostimulator in de buik van Wil Roode plaatsten, zeiden ze dat het apparaat het zo’n vier tot vijf jaar vol zou houden. Korter, bij intensief gebruik. Daarna kan het elk ogenblik uitvallen. De 59-jarige Amstelveense had op dat moment al meerdere herniaoperaties achter de rug. Die hadden niets uitgehaald. De neurostimulator zou de ergste pijn wegnemen, zodat ze van de morfine af kon. Toen de operatie erop zat, kreeg Roode een telefoonnummer van het ziekenhuis mee dat ze 24  uur per dag kon bellen, mocht het kastje uitvallen.

Dat is nu vier jaar geleden. Het apparaat in haar buik, weet de rugpatiënt, kan er ieder moment mee ophouden. Maar aan het telefoonnummer heeft ze sinds vorige week donderdag niets meer. Het was het eerste wat er door haar heenging toen ze op de radio hoorde dat het MC Slotervaart failliet was verklaard: wat moet ze in vredesnaam doen als het kastje ermee ophoudt? Als ze geen nieuwe neurostimulator krijgt, moet ze weer aan de morfine, zegt ze, ‘dan functioneer ik niet meer.’ Dat is niet alleen haar probleem, maar ook dat van haar man. Sinds hij een zwaar ongeluk heeft gehad, is hij afhankelijk van haar zorg.

Grofweg 20 duizend patiënten

Ruim een week na het faillissement van het MC Slotervaart wordt steeds duidelijker hoe groot het spoor van chaos is dat het omgevallen ziekenhuis heeft getrokken. De patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen, zijn vorig weekend ondergebracht in andere ziekenhuizen. Maar voor de grofweg 20 duizend patiënten die er onder behandeling staan, moet nu in allerijl een oplossing worden bedacht. – Grofweg 20 duizend, want om hoeveel patiënten het precies gaat, weet de persvoorlichter van het ziekenhuis niet. ‘Het gaat in elk geval om hele grote aantallen.’

Onduidelijk is ook hoe lang de overdracht gaat duren, en bij wie patiënten nu het beste terecht kunnen. De zorgverzekeraars wijzen naar het ziekenhuis: demedisch specialisten moeten hun eigen patiënten elders onderbrengen. Zij kennen de patiënten, zij hebben de dossiers. Maar volgens de artsen kwam het faillissement zo abrupt dat ze nu handen tekort komen voor deze enorme klus.Vast staat dat van de ‘warme overdracht’ die de patiënten vorige week beloofd werd, in veel gevallen weinig terecht komt. De chaos is zo groot, zegt Stella Zonneveld, voorzitter van de huisartsenkring Amsterdam, dat we beter kunnen spreken van een crisis.

‘Op papier zijn er afspraken gemaakt dat de zorg wordt overgedragen van specialist op specialist. Maar in de praktijk komen er heel veel patiënten bij de huisarts terecht. Ik heb een collega die veertig telefoontjes per dag kreeg van patiënten van het Slotervaartziekenhuis. Daar zitten mensen met acute problemen tussen. Mensen die een chemokuur moeten ondergaan, maar nog geen nieuwe behandelplek hebben. Patiënten met een chronische aandoening die eens in de zoveel weken een injectie moeten krijgen.’

Huisarts overspannen thuis

Die huisarts, zegt Zonneveld, die zit inmiddels overspannen thuis. ‘Het frustrerende is dat we in veel gevallen niets voor onze patiënten kunnen doen. Je hebt de informatie van de specialist zelf nodig, als huisarts weet ik niet precies welke chemo een patiënt krijgt.’ Sommige huisartsen proberen nu te bemiddelen tussen de specialist en een ander ziekenhuis. ‘Maar dat is onze rol helemaal niet.’

Op de dag dat het faillissement van het MC Slotervaart wordt uitgesproken, belt Wil Roode het ziekenhuis op. ‘Er waren nog veertig wachtenden voor me. Ik heb een uur gewacht, toen heb ik het opgegeven.’ Op een mailtje dat ze daarna stuurde aan de afdeling neurochirurgie, is nog altijd geen reactie gekomen. Heel mobiel is de rugpatiënt intussen niet. Ze heeft twee weken geleden een nieuwe heup gekregen. Dat gebeurde in het Amstelland ziekenhuis dat, zo bleek vrijdag, onder aan een lijst van veertien zwakke ziekenhuizen bungelt.
‘Ik mag zes weken niet auto rijden. Ik schuifel met een rollator door de kamer.’ Nog diezelfde dag belt Roode haar zorgverzekeraar op. ‘Daar kreeg ik te horen dat het ziekenhuis het moest regelen. En anders moest ik maar naar de huisarts.’

Het typeert de situatie voor veel patiënten: het ziekenhuis laat op zich wachten, de zorgverzekeraar verwijst terug naar het ziekenhuis of naar de huisarts, die niets voor ze kan doen. De chaotische situatie rondom patiënten was deze week ook onderwerp van debat in de Tweede Kamer:  had dat niet anders gekund?

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat de veiligheid van patiënten na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen onderzoeken. De raad wil weten of de belangen van  de patiënten wel zwaar genoeg telden toen er door de directie en de  zorgverzekeraars financiële beslissingen werden genomen.

Zomaar zes weken wachten op een afspraak

Een paar dagen en meerdere telefoontjes met haar zorgverzekeraar later, krijgt Roode uiteindelijk de namen van twee ziekenhuizen die de operatie voor een nieuwe neurostimulator, kunnen uitvoeren. ‘Die ziekenhuizen mogen u ook weigeren, zeiden ze erbij.’ Ze belt een van de ziekenhuizen, het AMC, dat haar weer naar de huisarts stuurt voor een verwijsbrief. Die heeft ze gisterenochtend gekregen. Nu is het wachten op een afspraak. ‘Dat kan zomaar zes weken duren.’

Waar het op neer komt, zegt Roode, ‘is dat je het allemaal zelf moet regelen. Ik ben een week bezig geweest met mijn zorgverzekeraar te bellen.’ Voor haar is dat niet zo'n probleem, zegt de Amstelveense, die actief is voor de lokale SP. ‘Ik ben verbaal sterk, ik kom er wel. Maar er zijn ook mensen die er veel erger aan toe zijn dan ik. Hoe moeten zij dat allemaal regelen?’

Facebookpagina

Onder de slogan ‘Nederland in protest!’ protesteren actievoerders zondag op het Museumplein in Amsterdam tegen de sluiting van het MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen. Op de Facebookpagina van het evenement hadden op vrijdag ruim achthonderd mensen aangegeven te zullen komen. ‘Nederland word wakker!’, schrijft de initiatiefnemer op de Facebookpagina. ‘Dit kan en mag niet zo verder gaan! Sta op voor de toekomst van jouw kinderen en kleinkinderen.’

De curatoren van het MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen verwachten snel meer duidelijkheid over de toekomst van de failliete ziekenhuizen. Er hebben zich voor beide instellingen meerdere overnamekandidaten gemeld.

 

 

 

13 februari 2013

SP en GL Starten Platform Zorgen voor Amstelveen

Amstelveen - Op initiatief van SP en GroenLinks vond op dinsdag 29 januari j.l. een discussieavond plaats naar aanleiding van de door het Rijk aangekondigde bezuinigingen op de zorg.Tijdens deze avond is besloten om een Platform op te richten onder de titel ‘Zorgen voor Amstelveen’.

Op 19 februari is een vervolgavond in de Meent waarbij we belanghebbenden uit de zorg uitnodigen om aanwezig te zijn. Op 29 januari deelden vertegenwoordigers van politieke partijen, belangenorganisaties, zorginstellingen en cliëntenraden hun verontrusting over de bezuinigingen.

Lees verder
5 februari 2013

Nieuwe Amstelveenlijn: Minder openbaar vervoer voor meer geld!

Amstelveen - De SP heeft grote moeite met de Voorkeursvariant Amstelveenlijn zoals deze nu is voorgelegd aan de gemeenteraad. Hoewel de SP-fractie blij is met het behoud van de tramlijn 5 zien we tegelijkertijd dat met deze ombouw het openbaar vervoer Amstelveen verslechtert in plaats van verbetert.

Een groot aantal haltes verdwijnt in Amstelveen en door de verplichte overstap op station Zuid wordt de lijn niet toegankelijker en worden reistijden langer. Voor dit alles betaalt de Amstelveense belastingbetaler 6 miljoen euro.

SP-fractievoorzitter Joep van Erp: “Investeren in de bouw en ombouwprojecten door de overheid in tijden van crisis is goed. Maar doe dat dan wel in projecten waar de Amstelveense inwoners echt iets aan hebben. Investeer bijvoorbeeld in de ombouw van lege kantoorgebouwen naar betaalbare woningen.

Lees verder
2 februari 2013

Regionale kaderscholing in De Meent

Amstelveen - De regionale kaderscholing wordt dit jaar georganiseerd op verschillende locaties in Noord-Holland. Op 5 en 12 januari was Amstelveen aan de beurt. In De Meent kwamen de cursisten uit Amsterdam en andere gemeenten uit het zuidelijke gedeelte van Noord-Holland bijeen.

Vrijwilligers van de afdeling Amstelveen hebben een gezonde lunch verzorgd. Ook van onze eigen afdeling Amstelveen zijn er drie actieve leden die deelnemen aan deze scholing die weliswaar intensief is, maar ook heel leerzaam. Zij kijken dan ook uit naar de volgende bijeenkomst op 2 februari in Driehuis.
Kaderscholing SP

Lees verder
27 januari 2013

Bewoners Louweshoek Amsterdam Nieuw-West dwingen directie Woonzorg tot actie!

Amsterdam - SP Amstelveen ondersteunde de actie van de SP in Amsterdam West. Bewoners van de Louweshoek uit Amsterdam Nieuw-West eisen transparantie en aanpak van achterstallig onderhoud van de verhuurder Woonzorg Nederland, gevestigd in Amstelveen.

Het betreft een woonblok van 120 sociale huurwoningen in Nieuw-West. De bewoners maken zich zorgen over de asbestsanering en zijn kwaad over het achterstallig onderhoud en nalatigheid op het gebied van veiligheid.
Asbest nee!

Lees verder
20 januari 2013

SP en GL nemen initiatief "Zorg voor Amstelveen"

Amstelveen - De SP neemt samen met GroenLinks het initiatief "Zorg voor Amstelveen".

De komende jaren staat er veel te gebeuren op het gebied van de Zorg. Landelijke ontwikkelingen die ook lokaal in Amstelveen hun impact zullen hebben. Ontwikkelingen op het gebied van de AWBZ, van de WMO, rondom Thuiszorg en Verzorgingshuizen. Te veel om op te noemen.

Om te kijken hoe wij hier plaatselijk mee om kunnen gaan en hoe wij samen een vuist kunnen maken richting landelijke politiek. Om vooruitlopend op de ontwikkelingen ons plaatselijke netwerk van belanghebbenden en betrokkenen te vergroten willen wij je uitnodigen voor een discussiebijeenkomst over de landelijke ontwikkelingen in de zorg.

Doel van deze eerste bijeenkomst is om elkaar te leren kennen, informatie uit te wisselen, en een eerste stap te maken om te komen tot een lokaal platform rondom de zorg waarin zo veel mogelijk belanghebbenden vertegenwoordigd zijn.

Lees verder
10 januari 2013

De sloop door Rutte II van de AWBZ in beeld

Gevolgen van de maatregelen; Het beroep dat gedaan wordt op mantelzorgers zal groeien. Er zijn in Nederland ongeveer 2,5 miljoen mantelzorgers. Dit doen zij vrijwillig, maar in de toekomst zal er sprake zijn van gedwongen mantelzorg omdat er niets anders voor handen is. Dit zet familiebanden onder druk en dwingt ook minderjarige kinderen zorgtaken te doen voor hun ouders.

Vereenzaming, verwaarlozing en vervuiling zullen veel vaker voor gaan komen. Ook het aantal zorgmijders zal stijgen. Uitgestelde zorg is veelal duurdere zorg. Een parallel is te trekken met de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg, waar al na een paar maanden duidelijk werd dat er meer politie- en justitiecapaciteit nodig was en er dus geen sprake was van een bezuiniging, maar een verschuiving in kosten.

Daarnaast stelt het regeerakkoord dat er meer eigen betalingen zullen komen. Maar de grootste groep mensen heeft een laag inkomen en een gemiddelde zorgvraag van ongeveer 10 uur in de week.

Deze bezuinigingen zijn dom en kortzichtig!

Onderstaand de de details van de maatregelen die het kabinet Rutte II wil gaan doorvoeren;

Lees verder
9 januari 2013

Emile Roemer op bezoek in de gemeente Waterland

Noord-Holland - Emile Roemer, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, zal op maandag 21 januari a.s. aanwezig zijn op een SP bijeenkomst van afdeling Waterland.

Thema van deze bijeenkomst is de bezuinigingen op de sociale en culturele voorzieningen in de gemeente Waterland. De afbraak van de sociale voorzieningen, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekschool, de sociale werkplaats in deze gemeente. De SP zal haar visie geven over deze bezuinigingen.

Tijdens deze bijeenkomst zal Emile Roemer in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de betreffende sociale voorzieningen; en vragen beantwoorden uit het publiek.

Datum en tijdstip: 21 januari 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.

Locatie: Sociaal cultureel centrum De Bolder 't Spil 1 1141 SB Monnickendam

Lees verder
6 januari 2013

Betaalbare huurwoning moet basis blijven voor het wonen

Een primaire levensbehoefte zoals wonen hoort zowel voor een huurder als voor een koper/bewoner gelijk door de overheid te worden behandeld. Dus gelijk in wet- en regelgeving, maar ook bij fiscale regelingen.

Hervorming van de woningmarkt betekent heel wat anders dan de huurders nog eens extra en onverantwoord belasten zoals de regering Rutte II voornemens is te gaan doen.

De overheid heeft met haar falende beleid in de afgelopen jaren voor grote problemen op de woningmarkt gezorgd. Vooral huurders zijn daarvan zeer de dupe. Er was in hoofdzaak en onterecht slechts aandacht voor de koopmarkt. Woningcorporaties kregen volledige en een onverantwoordelijke vrijheid van handelen met al de gevolgen van dien.

Lees verder
24 december 2012

Lege gebouwen nuttige bestemming geven!

Amstelveen - We zijn als SP Amstelveen gaan kijken welke gebouwen er leeg staan in Amstelveen en hebben posters geplakt op deze gebouwen. De SP vindt dat deze gebouwen een nuttige bestemming kunnen krijgen. Het is niet acceptabel dat ze zo lang leeg blijven staan. Het is al met al een flinke lijst met gebouwen;
SP Amstelveen zal zich blijven inzetten om voor deze gebouwen een nuttig bestemming te krijgen, hetzij voor bewoning of voor andere nuttige doeleinden.

Lees verder
10 december 2012

Onderzoek SP: Geen draagvlak voor zondagopening bij winkeliers

Het college wil de winkeliers de mogelijkheid bieden om op zondagmiddag tussen 12.00 en 18.00 uur open te zijn. Volgens D66 en VVD is er onder de Amstelveense bevolking behoefte aan een wekelijkse zondagsopenstelling. Omdat de opinie van de winkeliers onderbelicht wordt in deze discussie is de SP afdeling Amstelveen naar de winkeliers gegaan om hun mening te vragen.

Lees verder

Pagina's


Verkiezingsprogramma Amstelveense Gemeenteraad 2018

Foto: SP