h

Amstelveen: Beter voor statushouders

Foto: SP

Wanneer: dinsdag 16 oktober a.s. van 20.00 tot 22.00 uur
Waar:     Ontmoetingscentrum De Meent                                                             adres:     Orion 3, Amstelveen (bij metrohalte De Meent)

In Amstelveen en Aalsmeer zijn veel statushouders gevestigd. Zij zijn hun land ontvlucht en doen hun best om in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen. Statushouders hebben in eigen land hun baan moeten opgeven, maar willen graag ook in Nederland aan de slag en werk doen dat aansluit bij hun kennis en ervaring.

Statushouders willen daarom graag in gesprek met politici en ondernemers over hun toekomst in Amstelveen en Aalsmeer. Zij hebben op de bijeenkomst van 26 april laten weten hoe zij hun toekomst zien. Wat is er nodig om hun dromen waar te maken?

Na afloop van de bijeenkomst is er de mogelijkheid om informeel met elkaar na te paten onder het genot van een drankje.

U bent van harte uitgenodigd om met statushouders uit Amstelveen en Aalsmeer in gesprek te gaan.

Opgeven kan bij mevrouw L. Ninteman, l.ninteman@planet.nl

25 september 2018

Partijraad 22-09-2018

Foto: SP
Marktwerking in de zorg

Na een welkom gaat Ron Meyer in gesprek met Sander Heijne. Heijne is onderzoeksjournalist voor de Volkskrant en De Correspondent en heeft een boek geschreven over de marktwerking in het publieke c.q. sociale domein.

Lees verder
17 september 2018

MANIFESTATIE TIJD VOOR RECHTVAARDIGHEID 15 SEPTEMBER

Foto: SP

Op zaterdag 15 september is een delegatie van de SP afdeling Amstelveen afgereisd naar Rotterdam. Lang van tevoren werd de manifestatie “Tijd voor Rechtvaardigheid” aangekondigd onder de SP leden.

Lees verder
10 september 2018

SP wil betere sociale voorlichting

Foto: SP

De SP komt eind deze maand in de gemeenteraad met een motie vol voorstellen om de voorlichting inzake klantenondersteuning via MEE te verbeteren. Eerder stelde de fractie daarover al schriftelijke vragen aan B&W, waarop tot nu toe geen antwoord kwam.

Lees verder
10 september 2018

SP pleit voor milde politie-aanpak tieners

Foto: SP

Kinderen van 12 jaar en iets oudere tieners worden na hun eerste vergrijp veelal door de politie soms urenlang vastgehouden en verhoord op het politiebureau. Dat is volgens een rapport van Defence for Children schadelijk voor minderjarigen en de SP wil weten hoe dat in Amstelveen gaat. Raadslid Marina Casadei heeft er schriftelijke vragen over gesteld.

Lees verder
3 september 2018

SP VOORTVAREND VAN START NA ZOMERRECES

Tijdens de zomermaanden heeft de SP niet stilgezeten. Met name de leden van de commissie Burgers en Samenleving hebben deze zomer nuttige werkbezoeken gebracht om zich te laten bijpraten door het werkveld. Zo zijn er bezoeken gebracht aan het cellencomplex in Amsterdam en aan AM Match, waar mensen met een beperking aan het werk worden geholpen.

Lees verder

Actie in de buurt: Mijn Huur is te Duur

Komende weken gaan wij van start met de actie "Mijn Huur is te Duur". Hiervoor gaan wij met actieve SP-leden bij u de buurt in en komen wij
bij u aan de deur met de vraag of u deze actie wilt steunen d.m.v. de handtekeningenlijst in te vullen
.

Deze wordt vervolgens aangeboden in het bijzijn van de
pers aan de woningbouwcorporaties als protest tegen de Blok-belasting welke de corporaties doorberekenen. Deze actie is gericht tegen het kabinetsbeleid en niet tegen de corporaties.

 


3 oktober 2016

Nationaal Zorgfonds op Vrijdagmarkt in Amstelveen

Foto: SP

Afgelopen vrijdag 30 sept. stond de SP weer op de markt. In cognito weliswaar, want er is (landelijk) voor gekozen de campagne van het Nationaal Zorgfonds in eerste instantie niet onder de vlag van de SP te voeren. Er zijn ongeveer 90 handtekeningen opgehaald in een paar uutjes tijd. Chapeau !

Lees verder
8 september 2016

Algemene Ledenvergadering 20 oktober a.s.

Op zaterdag 14 januari 2017 vindt het XXII-Congres plaats, waarin het SP-verkiezings-programma aan de leden wordt voorgelegd. Daarnaast wordt de definitieve kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen vastgesteld.

Lees verder
15 augustus 2016

Noodopvang vluchtelingen in Amstelveen mislukt

De stroom vluchtelingen naar Nederland is afgenomen.
Het COA( Centraal Orgaan opvang asielzoekers) wil in dit licht vijftien
noodopvanglocaties sluiten in Nederland. De noodopvang Kronenburg in
Amstelveen  behoort bij deze locaties.
Terwijl aan de poorten van Europa (o.a. in Italië en Griekenland) de stroom
alles behalve opgedroogd is.
De locatie sluit na amper 15 weken als opvang gediend te hebben. In de ogen van
de SP vernietiging van energie en kapitaal.

Lees verder
10 juli 2016

SP Amstelveen: Brandweer verdient onze steun!

Op 9 juli heeft de lokale afdeling van de SP een bezoek gebracht aan de brandweer. Om ze een hart onder de riem te steken heeft de SP een taart aangeboden en een grote mand met fruit. Het fruit was een donatie van een lokale middenstander met een kleine supermarkt aan het Bankrashof. Een sympathiek gebaar van een betrokken ondernemer.

Lees verder
4 juli 2016

Informatieavond NATIONAAL ZORGFONDS, zonder eigen risico

Foto: Marco Lucas

Door Dick Kolkman, SP lid.

Lees verder
24 juni 2016

Informatieavond Nationaal Zorgfonds

Foto: SP
Bijeenkomst/discussieavond over het Nationaal Zorgfonds.
 
Wijkcentrum Alleman
Den Bloeijenden Wijngaerdt 1, Amstelveen
vrijdag 1 juli a.s. om 20.00 uur
 

Inloop met koffie vanaf 19.30 uur.

Lees verder
9 juni 2016

SP 15 juni a.s. weer op jaarmarkt Kudelstaart

Woensdag 15 juni a.s. staat de SP weer op de jaarmarkt in Kudelstaart.

Lees verder
2 mei 2016

1 Mei-viering Oosterpark gekaapt door sluwe tegenstanders

Foto: Marco Lucas

Wat waren we er aan toe. Na de koudste koninginnedag (ga voor die paar jaar niet meer over koningsdag spreken) sinds de afgelopen dertig jaar, een zonovergoten 1 Mei als Dag van de Arbeid. Heerlijk. Een uiterst gezellige en ontspannen middag in het Oosterpark, dat de FNV had uitgekozen als locatie voor de 1 Mei-viering. Chapeau !

Lees verder

Pagina's


Verkiezingsprogramma Amstelveense Gemeenteraad 2018

Foto: SP