h
18 juli 2018

Goed jeugdbeleid belangrijk voor álle Amstelveense kinderen

Op 18 juli gaat de raad een besluit nemen over de aanbevelingen die de
rekenkamercommissie doet aan het college ten aanzien van het jeugdbeleid. De SP is blij met het voornemen om nóg beter de jeugd te bedienen, maar mist wel de aandacht voor de grootste groep kinderen die geen hulp of begeleiding nodig hebben. De SP zal daarom een motie indienen, waarin het college wordt verzocht om ook aan deze groep aandacht te geven.

Lees verder
10 juni 2018

Buurtonderzoek Westwijk

Foto: Nazir Husseini

Op 9 juni is een aantal actieve leden Westwijk ingegaan om met mensen te praten over hun wijk. Een van de bewoners had contact met de SP gelegd, omdat zijn gezin veel problemen ondervindt van de warmte/koude opslag ook wel bekend als WKO. Op zijn adres werkt deze WKO niet of nauwelijks en heeft hij zelf een voorziening moeten
treffen voor warm water.

Lees verder
3 juni 2018

Amstelveen en Aalsmeer beter voor Statushouders

Foto: SP

Op donderdag 31 mei heeft de tweede bijeenkomst ‘Amstelveen en Aalsmeer beter voor Statushouders’ plaatsgevonden in De Meent. Politici en mensen die betrokken zijn bij een goede integratie van de in onze regio gevestigde vluchtelingen met een verblijfsstatus zijn het gesprek aangegaan met de aanwezige statushouders.

Lees verder
29 april 2018

VAKBOND, STATUSHOUDERS EN POLITIEK SAMEN AAN DE SLAG

Foto: SP

Op een bijeenkomst op donderdag 26 april hebben statushouders politici en FNV-vakbondsleden afgesproken om samen aan de slag te gaan om een betere re-integratie te bewerkstelligen.

Lees verder

Actie in de buurt: Mijn Huur is te Duur

Komende weken gaan wij van start met de actie "Mijn Huur is te Duur". Hiervoor gaan wij met actieve SP-leden bij u de buurt in en komen wij
bij u aan de deur met de vraag of u deze actie wilt steunen d.m.v. de handtekeningenlijst in te vullen
.

Deze wordt vervolgens aangeboden in het bijzijn van de
pers aan de woningbouwcorporaties als protest tegen de Blok-belasting welke de corporaties doorberekenen. Deze actie is gericht tegen het kabinetsbeleid en niet tegen de corporaties.

 


9 juni 2016

SP 15 juni a.s. weer op jaarmarkt Kudelstaart

Woensdag 15 juni a.s. staat de SP weer op de jaarmarkt in Kudelstaart.

Lees verder
2 mei 2016

1 Mei-viering Oosterpark gekaapt door sluwe tegenstanders

Foto: Marco Lucas

Wat waren we er aan toe. Na de koudste koninginnedag (ga voor die paar jaar niet meer over koningsdag spreken) sinds de afgelopen dertig jaar, een zonovergoten 1 Mei als Dag van de Arbeid. Heerlijk. Een uiterst gezellige en ontspannen middag in het Oosterpark, dat de FNV had uitgekozen als locatie voor de 1 Mei-viering. Chapeau !

Lees verder
17 april 2016

Bibliotheek wederom keihard getroffen door bezuinigingen

Op 20 april gaat de raad naar verwachting haar goedkeuring geven aan de Cultuuragenda 2016–2020. Hierin staat te lezen dat de subsidiekraan verder wordt dichtgedraaid en dat ook de culturele instellingen zich meer als ondernemer moeten gaan manifesteren. Kosten kunnen worden uitgespaard door meer de samenwerking op te zoeken. 

Lees verder
10 april 2016

Eerste SP Provinciedag in Noord-Holland

Foto: SP

Op zaterdag 9 april werd in Enkhuizen de eerste SP Provinciedag gehouden. Op deze dag waren zo’n 80 vertegenwoordigers van verschillende Noord-Hollandse afdelingen aanwezig om elkaar te inspireren, aan te moedigen en te versterken. Natuurlijk was ook de afdeling Amstelveen present.

Lees verder
2 maart 2016

Armoedebestrijding met behulp van ervaringsdeskundigen

Op de raadsvergadering van 16 december 2015 heeft de SP een motie ingediend waarin wordt voorgesteld om ervaringsdeskundigen in te zetten bij de bestrijding van armoede in de gemeente. In België wordt deze werkwijze al ruim vijftien jaar met succes toegepast. Daar hebben de opgeleide ervaringsdeskundigen een betaalde baan gekregen bij gemeenten of welzijnsinstellingen.

Lees verder
22 februari 2016

SP: College laat woningzoekende Amstelvener in de steek

De woonagenda 2015-2018 die het college aan de raad voorlegt zal er voor zorgen dat Amstelveen een getto wordt voor rijken en expats. Niet alleen de lagere inkomens, die aangewezen zijn op  sociale huur, maar ook de middeninkomens worden hiermee in de steek gelaten. Zij worden geconfronteerd met lange wachttijden of overgelaten aan de grillen van de markt in de vrije huursector die nu al tekenen van overspannenheid vertoont. De SP maakt andere keuzes.

Lees verder
18 februari 2016

Reactie SP op woonbeleid wethouder

Complimenten voor de Amstelveense wethouders Raat en Bot die afgelopen maandag een pleidooi hielden om een voorbeeld te nemen aan het woonbeleid van Amsterdam. Als we dat met Amstelveen echt gaan doen betekent dat alleen wel heel wat anders dan wat deze wethouders voorstellen.

Lees verder
20 januari 2016

Mondelinge vragen GroenLinks, ChristenUnie en SP over vluchtelingenopvang.

De aanstaande opvang van vluchtelingen in Amstelveen houdt de gemeente bezig. Soms op een negatieve manier, maar er komt ook vooral ontzettend veel positieve energie los door de hele stad. Verschillende initiatieven komen van de grond om onze 400 nieuwe bewoners zich thuis te laten voelen. Het college staat in contact met die initiatieven en dat juicht Groen Links, Christen Unie en SP toe. Alleen, naarmate de opvang dichterbij komt, en de plannen ook bij die initiatieven uit de stad concreter worden, borrelen er vragen op. Deels zijn vooral praktisch, waarvoor men bij de gemeente terecht kan, deels zijn ze ook politiek van belang. Over die laatste categorie hebben wij vragen gesteld aan het college:

Lees verder

Pagina's


Verkiezingsprogramma Amstelveense Gemeenteraad 2018

Foto: SP