h

Amstelveen: Beter voor statushouders

Foto: SP

Wanneer: dinsdag 16 oktober a.s. van 20.00 tot 22.00 uur
Waar:     Ontmoetingscentrum De Meent                                                             adres:     Orion 3, Amstelveen (bij metrohalte De Meent)

In Amstelveen en Aalsmeer zijn veel statushouders gevestigd. Zij zijn hun land ontvlucht en doen hun best om in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen. Statushouders hebben in eigen land hun baan moeten opgeven, maar willen graag ook in Nederland aan de slag en werk doen dat aansluit bij hun kennis en ervaring.

Statushouders willen daarom graag in gesprek met politici en ondernemers over hun toekomst in Amstelveen en Aalsmeer. Zij hebben op de bijeenkomst van 26 april laten weten hoe zij hun toekomst zien. Wat is er nodig om hun dromen waar te maken?

Na afloop van de bijeenkomst is er de mogelijkheid om informeel met elkaar na te paten onder het genot van een drankje.

U bent van harte uitgenodigd om met statushouders uit Amstelveen en Aalsmeer in gesprek te gaan.

Opgeven kan bij mevrouw L. Ninteman, l.ninteman@planet.nl

25 september 2018

Partijraad 22-09-2018

Foto: SP
Marktwerking in de zorg

Na een welkom gaat Ron Meyer in gesprek met Sander Heijne. Heijne is onderzoeksjournalist voor de Volkskrant en De Correspondent en heeft een boek geschreven over de marktwerking in het publieke c.q. sociale domein.

Lees verder
17 september 2018

MANIFESTATIE TIJD VOOR RECHTVAARDIGHEID 15 SEPTEMBER

Foto: SP

Op zaterdag 15 september is een delegatie van de SP afdeling Amstelveen afgereisd naar Rotterdam. Lang van tevoren werd de manifestatie “Tijd voor Rechtvaardigheid” aangekondigd onder de SP leden.

Lees verder
10 september 2018

SP wil betere sociale voorlichting

Foto: SP

De SP komt eind deze maand in de gemeenteraad met een motie vol voorstellen om de voorlichting inzake klantenondersteuning via MEE te verbeteren. Eerder stelde de fractie daarover al schriftelijke vragen aan B&W, waarop tot nu toe geen antwoord kwam.

Lees verder
10 september 2018

SP pleit voor milde politie-aanpak tieners

Foto: SP

Kinderen van 12 jaar en iets oudere tieners worden na hun eerste vergrijp veelal door de politie soms urenlang vastgehouden en verhoord op het politiebureau. Dat is volgens een rapport van Defence for Children schadelijk voor minderjarigen en de SP wil weten hoe dat in Amstelveen gaat. Raadslid Marina Casadei heeft er schriftelijke vragen over gesteld.

Lees verder
3 september 2018

SP VOORTVAREND VAN START NA ZOMERRECES

Tijdens de zomermaanden heeft de SP niet stilgezeten. Met name de leden van de commissie Burgers en Samenleving hebben deze zomer nuttige werkbezoeken gebracht om zich te laten bijpraten door het werkveld. Zo zijn er bezoeken gebracht aan het cellencomplex in Amsterdam en aan AM Match, waar mensen met een beperking aan het werk worden geholpen.

Lees verder

Actie in de buurt: Mijn Huur is te Duur

Komende weken gaan wij van start met de actie "Mijn Huur is te Duur". Hiervoor gaan wij met actieve SP-leden bij u de buurt in en komen wij
bij u aan de deur met de vraag of u deze actie wilt steunen d.m.v. de handtekeningenlijst in te vullen
.

Deze wordt vervolgens aangeboden in het bijzijn van de
pers aan de woningbouwcorporaties als protest tegen de Blok-belasting welke de corporaties doorberekenen. Deze actie is gericht tegen het kabinetsbeleid en niet tegen de corporaties.

 


17 april 2016

Bibliotheek wederom keihard getroffen door bezuinigingen

Op 20 april gaat de raad naar verwachting haar goedkeuring geven aan de Cultuuragenda 2016–2020. Hierin staat te lezen dat de subsidiekraan verder wordt dichtgedraaid en dat ook de culturele instellingen zich meer als ondernemer moeten gaan manifesteren. Kosten kunnen worden uitgespaard door meer de samenwerking op te zoeken. 

Lees verder
10 april 2016

Eerste SP Provinciedag in Noord-Holland

Foto: SP

Op zaterdag 9 april werd in Enkhuizen de eerste SP Provinciedag gehouden. Op deze dag waren zo’n 80 vertegenwoordigers van verschillende Noord-Hollandse afdelingen aanwezig om elkaar te inspireren, aan te moedigen en te versterken. Natuurlijk was ook de afdeling Amstelveen present.

Lees verder
2 maart 2016

Armoedebestrijding met behulp van ervaringsdeskundigen

Op de raadsvergadering van 16 december 2015 heeft de SP een motie ingediend waarin wordt voorgesteld om ervaringsdeskundigen in te zetten bij de bestrijding van armoede in de gemeente. In België wordt deze werkwijze al ruim vijftien jaar met succes toegepast. Daar hebben de opgeleide ervaringsdeskundigen een betaalde baan gekregen bij gemeenten of welzijnsinstellingen.

Lees verder
22 februari 2016

SP: College laat woningzoekende Amstelvener in de steek

De woonagenda 2015-2018 die het college aan de raad voorlegt zal er voor zorgen dat Amstelveen een getto wordt voor rijken en expats. Niet alleen de lagere inkomens, die aangewezen zijn op  sociale huur, maar ook de middeninkomens worden hiermee in de steek gelaten. Zij worden geconfronteerd met lange wachttijden of overgelaten aan de grillen van de markt in de vrije huursector die nu al tekenen van overspannenheid vertoont. De SP maakt andere keuzes.

Lees verder
18 februari 2016

Reactie SP op woonbeleid wethouder

Complimenten voor de Amstelveense wethouders Raat en Bot die afgelopen maandag een pleidooi hielden om een voorbeeld te nemen aan het woonbeleid van Amsterdam. Als we dat met Amstelveen echt gaan doen betekent dat alleen wel heel wat anders dan wat deze wethouders voorstellen.

Lees verder
20 januari 2016

Mondelinge vragen GroenLinks, ChristenUnie en SP over vluchtelingenopvang.

De aanstaande opvang van vluchtelingen in Amstelveen houdt de gemeente bezig. Soms op een negatieve manier, maar er komt ook vooral ontzettend veel positieve energie los door de hele stad. Verschillende initiatieven komen van de grond om onze 400 nieuwe bewoners zich thuis te laten voelen. Het college staat in contact met die initiatieven en dat juicht Groen Links, Christen Unie en SP toe. Alleen, naarmate de opvang dichterbij komt, en de plannen ook bij die initiatieven uit de stad concreter worden, borrelen er vragen op. Deels zijn vooral praktisch, waarvoor men bij de gemeente terecht kan, deels zijn ze ook politiek van belang. Over die laatste categorie hebben wij vragen gesteld aan het college:

Lees verder
17 januari 2016

Tweede Kamerfractie SP stelt vragen over Hulp bij het Huishouden in Amstelveen en Aalsmeer

Foto: Joep van Erp / Joep van Erp

De aanbesteding van de Hulp bij het Huishouden heeft in Amstelveen veel losgemaakt bij zowel de cliënten als de thuishulpen. De organisatie Amstelring zal vanaf 1 februari geen thuishulp meer leveren. Dat wordt vanaf die datum verzorgd door vier andere organisaties.

Lees verder
1 januari 2016

SP vraagt opheldering over hoorzitting Straatsburgflat

De SP heeft aan de gemeente Uithoorn opheldering gevraagd over het feit waarom het zo lang duurt voordat de hoorzitting gehouden wordt voor alle mensen die bezwaar hebben ingediend tegen ‘de sloop’ van de Straatsburgflat. De gemeente is van plan de hoorzitting pas op 11 februari 2016 te organiseren. De SP vindt dat veel te laat.

Lees verder
12 december 2015

SP trapt actie af: ‘Maak Woningnet betaalbaar

 De SP begint een handtekeningenactie om Woningnet betaalbaar te maken. De actie keert zich tegen de torenhoge inschrijfkosten van 50 euro en de jaarlijkse verlengingskosten van 10 euro. SP-raadslid Erik Flentge: “Dat inschrijfgeld is veel te hoog, al helemaal voor mensen met een kleine beurs. Omdat mensen niet veel anders  kunnen dan zich inschrijven, stromen er miljoenen binnen bij Woningnet. Dat is bizar en onnodig. Wij willen dat de inschrijfkosten omlaag gaan. De winst die tot nu toe gemaakt is moet weer terug naar de huurders.”

Lees verder
28 november 2015

Drukbezochte Syrische avond in Buitenveldert

Foto: Marco Lucas

Het was nog even spannend of ik wel binnen kon komen, maar gelukkig was er een plaatsje voor mij vrijgehouden. Dan heb ik het over mezelf om foto's te nemen, maar de openingszin zou één-op-één op een Syrische vluchteling kunnen slaan. De overvolle theaterzaal van het Huis van de Wijk Buitenveldert was het toneel van een succesvolle voorlichtingsavond die de gemeente Amstelveen  had georganiseerd, samen met het Syrische Comité en waar het Platform Vluchtelingen Welkom Kronenburg aan mee deed.

Lees verder

Pagina's


Verkiezingsprogramma Amstelveense Gemeenteraad 2018

Foto: SP