h

Amstelveen en Aalsmeer: Beter voor statushouders

Foto: SP

UITNODIGING

Amstelveen en Aalsmeer: Beter voor statushouders

Op donderdag 31 mei, 20.00 tot 22.00 uur

Ontmoetingscentrum De Meent; adres: Orion 3, Amstelveen
(bij metrohalte De Meent)

In Amstelveen en Aalsmeer zijn veel statushouders gevestigd. Zij zijn hun land ontvlucht en doen hun best om in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen. Statushouders hebben in eigen land hun baan moeten opgeven, maar willen graag ook in Nederland aan de slag en werk doen dat aansluit bij hun kennis en ervaring.

Statushouders willen daarom graag in gesprek met politici en ondernemers over hun toekomst in Amstelveen en Aalsmeer. Zij hebben op de bijeenkomst van 26 april laten weten hoe zij hun toekomst zien. Wat is er nodig om hun dromen waar te maken?

Na afloop van de bijeenkomst is er de mogelijkheid om informeel met elkaar na te paten onder het genot van een drankje.

U bent van harte uitgenodigd om met statushouders uit Amstelveen en Aalsmeer in gesprek te gaan.

Opgeven kan bij mevrouw L. Ninteman, l.ninteman@planet.nl

Download hier de uitnodiging !

29 april 2018

VAKBOND, STATUSHOUDERS EN POLITIEK SAMEN AAN DE SLAG

Foto: SP

Op een bijeenkomst op donderdag 26 april hebben statushouders politici en FNV-vakbondsleden afgesproken om samen aan de slag te gaan om een betere re-integratie te bewerkstelligen.

Lees verder
29 april 2018

Statushouder uit Syrië wint rechtszaak van de gemeente Amstelveen

Terwijl de collegepartijen nog steeds wegkijken van de problemen die statushouders ondervinden bij hun zoektocht naar werk is er in ieder geval een statushouder die door de rechter in het gelijk is gesteld. Op 1 februari j.l. vertelde hij aan de commissieleden van algemeen bestuur en middelen (ABM) hoe de gemeente hem twee maanden lang voor 100 % heeft gekort op zijn uitkering. Hij moest geld lenen bij vrienden, kwam bij de voedselbank terecht en kwam steeds verder in de schulden. En als bijkomende straf verviel ook de Individuele Inkomenstoeslag voor het gezin met kinderen.

Lees verder
22 april 2018

Onafhankelijke cliëntondersteuning niet voor iedereen in Amstelveen

Foto: SP

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de onafhankelijke cliëntondersteuning die door de gemeente Amstelveen is ingekocht bij MEE Amstel en Zaan. Aanleiding hiervoor zijn de vele verhalen die de SP van mensen heeft gehoord die recht hadden op deze ondersteuning, maar niet of veel te laat hierop zijn gewezen door de gemeente.

Lees verder
26 maart 2018

Oprichting werkgroep OV Amstelveen verdient beter

Foto: SP

Breed gedragen wil tot verbetering openbaar Vervoer

Lees verder
21 maart 2018

Lijsttrekkersdebat in schouwburg bleef tam

Foto: Marco Lucas

In het kader van de morgen te houden gemeenteraadsverkiezingen werd er gisteren het grote lijsttrekkersdebat gevoerd. Dit keer met een record aantal partijen, tien!

Lees verder
20 maart 2018

SP Amstelveen boycot afscheidseten raad

Foto: Marco Lucas

Partij overweegt boycot laatste raadsvergadering

Lees verder

Actie in de buurt: Mijn Huur is te Duur

Komende weken gaan wij van start met de actie "Mijn Huur is te Duur". Hiervoor gaan wij met actieve SP-leden bij u de buurt in en komen wij
bij u aan de deur met de vraag of u deze actie wilt steunen d.m.v. de handtekeningenlijst in te vullen
.

Deze wordt vervolgens aangeboden in het bijzijn van de
pers aan de woningbouwcorporaties als protest tegen de Blok-belasting welke de corporaties doorberekenen. Deze actie is gericht tegen het kabinetsbeleid en niet tegen de corporaties.

 


4 november 2015

Kom kennismaken met Syrische cultuur en bewonersgroep Vluchtelingen Welkom Kronenburg

Syrië is veel in het nieuws, maar Syrië is niet alleen oorlog en geweld. Syrië is ook een land met een eeuwenoude cultuur, muziek en een geurige keuken.

Lees verder
29 oktober 2015

Thuiszorg voert actie tegen 'proef'

Foto: Joep van Erp

Afgelopen donderdag 22 oktober hebben boze thuiszorg medewerksters uit de gemeente Utrecht, Zwolle, Ommen en Hardenberg actie gevoerd bij het kantoor van Zilveren Kruis Achmea in Leiden. De zorgverzekeraar heeft namelijk een ‘proef’ ingevoerd in die vier gemeenten. De proef komt er op neer dat de gemeenten in wijken worden verdeeld. Zorginstellingen moeten vervolgens (net als bij aanbesteding in de bouw) per wijk gaan inschrijven om hun zorgverlening te mogen houden. En u raadt het al, niet de beste maar alleen de goedkoopste aanbieder krijgt het werk gegund. Voor de FNV is dit het zoveelste foute voorbeeld van marktwerking in de zorg. De ellende die door deze onzalige aanbestedingspraktijk in de  huishoudelijke thuiszorg al is ontstaan slaat hiermee over naar de persoonlijke verzorging in de
thuiszorg.

Lees verder
14 oktober 2015

Test toegankelijkheid OV

Foto: Marco Lucas

Woensdag 7 oktober jl. is Gerda Polman uitgenodigd om met de Amsterdamse wethouder Pieter Litjens de zogenaamde Combino, die rijdt als tramlijn 5, te testen op toegankelijkheid voor mensen in een (elektrische) rolstoel. Een praktijktest die al eens eerder in 2012 is uitgevoerd. Nu er daadwerkelijk nieuwe trams besteld gaan worden, wilde de wethouder
met eigen ogen zien hoe het is om met een elektrische rolstoel gebruik, of geen gebruik, te maken van de diverse trams.

Lees verder

SP: tegenbegroting 2015

Terwijl Nederland in 2014 langzaam lijkt te  profiteren van de geleidelijk aantrekkende wereldeconomie, is voor veel mensen in ons land
de crisis nog volop bezig. De werkloosheid blijft stijgen en zal naar verwachting aan het einde van het jaar uitkomen op 620 duizend personen.
De eenzijdige focus op het terugdringen van het begrotingstekort en op bezuinigen zorgen ervoor dat bestedingen achterblijven en ondernemers

Lees verder
25 juni 2015

SP-Amstelveen haalt 2310 handtekeningen op voor Red de Zorg

De vakbonden FNV en CNV wil 300.000 handtekeningen ophalen om een protest
te laten horen tegen de bezuinigingen die rondom de zorg plaatsvinden.

Lees verder
24 maart 2015

Verslag Partijraad op een nieuwe lentedag

Zaterdag 21-03-2015 was het weer zover. De partijraad in De Moed te Amersfoort. In ons vertrouwde zaaltje met grote glazen wand naar de straatkant toe. Over transparantie gesproken.

Lees verder
23 februari 2015

Hoe u AF kunt REKENEN bij de Provinciale Staten

Foto: Marco Lucas / SP Amstelveen

Op 18 maart 2015 zijn er weer verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Lees verder
15 september 2014

Nieuw WMO-beleid gemeente Amstelveen treft de meest kwetsbare inwoners.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is bedoeld om mensen die hulpvragen hebben op het gebied van zorg, huisvesting en schulden van dienst te zijn.Het college maakt in haar nota Meedoen Mogelijk Maken bekend wat er per 1 januari 2015 zal veranderen in de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Lees verder
9 juni 2014

Test toegankelijkheid gezondheidscentrum Marne

Aan de Marne is een gezondheidscentrum gekomen. Op zich een goede ontwikkeling want daardoor kan de speeltuin aan de Maritsa blijven bestaan. Helaas nog niet perfect want de toegankelijkheid vanuit het Openbaar Vervoer laat nog te wensen over. Vooral voor mensen met een lichamelijke beperking kan dit problemen opleveren.

Lees verder

Pagina's


Verkiezingsprogramma Amstelveense Gemeenteraad 2018