h
18 juli 2018

Goed jeugdbeleid belangrijk voor álle Amstelveense kinderen

Op 18 juli gaat de raad een besluit nemen over de aanbevelingen die de
rekenkamercommissie doet aan het college ten aanzien van het jeugdbeleid. De SP is blij met het voornemen om nóg beter de jeugd te bedienen, maar mist wel de aandacht voor de grootste groep kinderen die geen hulp of begeleiding nodig hebben. De SP zal daarom een motie indienen, waarin het college wordt verzocht om ook aan deze groep aandacht te geven.

Lees verder
10 juni 2018

Buurtonderzoek Westwijk

Foto: Nazir Husseini

Op 9 juni is een aantal actieve leden Westwijk ingegaan om met mensen te praten over hun wijk. Een van de bewoners had contact met de SP gelegd, omdat zijn gezin veel problemen ondervindt van de warmte/koude opslag ook wel bekend als WKO. Op zijn adres werkt deze WKO niet of nauwelijks en heeft hij zelf een voorziening moeten
treffen voor warm water.

Lees verder
3 juni 2018

Amstelveen en Aalsmeer beter voor Statushouders

Foto: SP

Op donderdag 31 mei heeft de tweede bijeenkomst ‘Amstelveen en Aalsmeer beter voor Statushouders’ plaatsgevonden in De Meent. Politici en mensen die betrokken zijn bij een goede integratie van de in onze regio gevestigde vluchtelingen met een verblijfsstatus zijn het gesprek aangegaan met de aanwezige statushouders.

Lees verder
29 april 2018

VAKBOND, STATUSHOUDERS EN POLITIEK SAMEN AAN DE SLAG

Foto: SP

Op een bijeenkomst op donderdag 26 april hebben statushouders politici en FNV-vakbondsleden afgesproken om samen aan de slag te gaan om een betere re-integratie te bewerkstelligen.

Lees verder

Actie in de buurt: Mijn Huur is te Duur

Komende weken gaan wij van start met de actie "Mijn Huur is te Duur". Hiervoor gaan wij met actieve SP-leden bij u de buurt in en komen wij
bij u aan de deur met de vraag of u deze actie wilt steunen d.m.v. de handtekeningenlijst in te vullen
.

Deze wordt vervolgens aangeboden in het bijzijn van de
pers aan de woningbouwcorporaties als protest tegen de Blok-belasting welke de corporaties doorberekenen. Deze actie is gericht tegen het kabinetsbeleid en niet tegen de corporaties.

 


8 december 2016

Nationaal Zorgfonds

Foto: SP

Op 26 november was de landelijke aftrap van het Nationaal Zorgfonds in Den Haag.

Lees verder
8 december 2016

Bezoek aan Patrimonium

Op 24 november verzorgde de SP-fractie de sessie voor het zogeheten Praat met de Raad. Een moment waarop inwoners van Amstelveen in gesprek kunnen met de raadsleden.

Lees verder
25 oktober 2016

SP weer op de Vrijdagmarkt met NZF

Foto: Marina Casadei

Aanstaande vrijdag 28 oktober 2016 staat SP Amstelveen weer op de Vrijdagmarkt op het Stadsplein.

Lees verder
25 oktober 2016

Amstelveen loopt mee tegen CETA

Foto: Marco Lucas

Zaterdag 22 oktober jl. heeft ook onze afdeling zich laten zien op het Museumplein. Geen makkelijk klusje, een paard van Troje voor de poorten van de hel weg slepen. Maar het zal niet voor het eerst zijn dat het onmogelijke mogelijk wordt.

Lees verder
3 oktober 2016

Nationaal Zorgfonds op Vrijdagmarkt in Amstelveen

Foto: SP

Afgelopen vrijdag 30 sept. stond de SP weer op de markt. In cognito weliswaar, want er is (landelijk) voor gekozen de campagne van het Nationaal Zorgfonds in eerste instantie niet onder de vlag van de SP te voeren. Er zijn ongeveer 90 handtekeningen opgehaald in een paar uutjes tijd. Chapeau !

Lees verder
8 september 2016

Algemene Ledenvergadering 20 oktober a.s.

Op zaterdag 14 januari 2017 vindt het XXII-Congres plaats, waarin het SP-verkiezings-programma aan de leden wordt voorgelegd. Daarnaast wordt de definitieve kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen vastgesteld.

Lees verder
15 augustus 2016

Noodopvang vluchtelingen in Amstelveen mislukt

De stroom vluchtelingen naar Nederland is afgenomen.
Het COA( Centraal Orgaan opvang asielzoekers) wil in dit licht vijftien
noodopvanglocaties sluiten in Nederland. De noodopvang Kronenburg in
Amstelveen  behoort bij deze locaties.
Terwijl aan de poorten van Europa (o.a. in Italië en Griekenland) de stroom
alles behalve opgedroogd is.
De locatie sluit na amper 15 weken als opvang gediend te hebben. In de ogen van
de SP vernietiging van energie en kapitaal.

Lees verder
10 juli 2016

SP Amstelveen: Brandweer verdient onze steun!

Op 9 juli heeft de lokale afdeling van de SP een bezoek gebracht aan de brandweer. Om ze een hart onder de riem te steken heeft de SP een taart aangeboden en een grote mand met fruit. Het fruit was een donatie van een lokale middenstander met een kleine supermarkt aan het Bankrashof. Een sympathiek gebaar van een betrokken ondernemer.

Lees verder
4 juli 2016

Informatieavond NATIONAAL ZORGFONDS, zonder eigen risico

Foto: Marco Lucas

Door Dick Kolkman, SP lid.

Lees verder
24 juni 2016

Informatieavond Nationaal Zorgfonds

Foto: SP
Bijeenkomst/discussieavond over het Nationaal Zorgfonds.
 
Wijkcentrum Alleman
Den Bloeijenden Wijngaerdt 1, Amstelveen
vrijdag 1 juli a.s. om 20.00 uur
 

Inloop met koffie vanaf 19.30 uur.

Lees verder

Pagina's


Verkiezingsprogramma Amstelveense Gemeenteraad 2018

Foto: SP