h

Amstelveen: Beter voor statushouders

Foto: SP

Wanneer: dinsdag 16 oktober a.s. van 20.00 tot 22.00 uur
Waar:     Ontmoetingscentrum De Meent                                                             adres:     Orion 3, Amstelveen (bij metrohalte De Meent)

In Amstelveen en Aalsmeer zijn veel statushouders gevestigd. Zij zijn hun land ontvlucht en doen hun best om in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen. Statushouders hebben in eigen land hun baan moeten opgeven, maar willen graag ook in Nederland aan de slag en werk doen dat aansluit bij hun kennis en ervaring.

Statushouders willen daarom graag in gesprek met politici en ondernemers over hun toekomst in Amstelveen en Aalsmeer. Zij hebben op de bijeenkomst van 26 april laten weten hoe zij hun toekomst zien. Wat is er nodig om hun dromen waar te maken?

Na afloop van de bijeenkomst is er de mogelijkheid om informeel met elkaar na te paten onder het genot van een drankje.

U bent van harte uitgenodigd om met statushouders uit Amstelveen en Aalsmeer in gesprek te gaan.

Opgeven kan bij mevrouw L. Ninteman, l.ninteman@planet.nl

25 september 2018

Partijraad 22-09-2018

Foto: SP
Marktwerking in de zorg

Na een welkom gaat Ron Meyer in gesprek met Sander Heijne. Heijne is onderzoeksjournalist voor de Volkskrant en De Correspondent en heeft een boek geschreven over de marktwerking in het publieke c.q. sociale domein.

Lees verder
17 september 2018

MANIFESTATIE TIJD VOOR RECHTVAARDIGHEID 15 SEPTEMBER

Foto: SP

Op zaterdag 15 september is een delegatie van de SP afdeling Amstelveen afgereisd naar Rotterdam. Lang van tevoren werd de manifestatie “Tijd voor Rechtvaardigheid” aangekondigd onder de SP leden.

Lees verder
10 september 2018

SP wil betere sociale voorlichting

Foto: SP

De SP komt eind deze maand in de gemeenteraad met een motie vol voorstellen om de voorlichting inzake klantenondersteuning via MEE te verbeteren. Eerder stelde de fractie daarover al schriftelijke vragen aan B&W, waarop tot nu toe geen antwoord kwam.

Lees verder
10 september 2018

SP pleit voor milde politie-aanpak tieners

Foto: SP

Kinderen van 12 jaar en iets oudere tieners worden na hun eerste vergrijp veelal door de politie soms urenlang vastgehouden en verhoord op het politiebureau. Dat is volgens een rapport van Defence for Children schadelijk voor minderjarigen en de SP wil weten hoe dat in Amstelveen gaat. Raadslid Marina Casadei heeft er schriftelijke vragen over gesteld.

Lees verder
3 september 2018

SP VOORTVAREND VAN START NA ZOMERRECES

Tijdens de zomermaanden heeft de SP niet stilgezeten. Met name de leden van de commissie Burgers en Samenleving hebben deze zomer nuttige werkbezoeken gebracht om zich te laten bijpraten door het werkveld. Zo zijn er bezoeken gebracht aan het cellencomplex in Amsterdam en aan AM Match, waar mensen met een beperking aan het werk worden geholpen.

Lees verder

Actie in de buurt: Mijn Huur is te Duur

Komende weken gaan wij van start met de actie "Mijn Huur is te Duur". Hiervoor gaan wij met actieve SP-leden bij u de buurt in en komen wij
bij u aan de deur met de vraag of u deze actie wilt steunen d.m.v. de handtekeningenlijst in te vullen
.

Deze wordt vervolgens aangeboden in het bijzijn van de
pers aan de woningbouwcorporaties als protest tegen de Blok-belasting welke de corporaties doorberekenen. Deze actie is gericht tegen het kabinetsbeleid en niet tegen de corporaties.

 


30 januari 2017

SP hoort bewoners Groenhof

Het winkelcentrum Groenhof wil uitbreiden, daarvoor wil de gemeente grond verkopen aan de eigenaar. De bewoners zijn niet onverdeeld gelukkig met de ontwikkelingen. De SP vindt dat de bewoners beter gehoord moeten worden en gaat daarom 1 februari a.s. op  bezoek bij de bewoners.

Lees verder

Slikken en stikken

Door Dick Kolkman

Het was een voorstelling van 5 heren die, op een hilarische wijze, de situatie uitbeelden van de situatie van de huidige zorg. Ze speelden de rol van de verzekeraars, doktoren en een patiënt. Een soort “doktertje” dus. De patiënt was  behoorlijk de dupe.

Wellicht was het een beetje een karikatuur van de werkelijkheid, ietsje aangedikt, maar het is niet heel ver bezijden de waarheid. Zelfs als het maar een beetje in de buurt van de waarheid is, dan is die waarheid wel heel schrijnend. In de beste humor zit immers een kern van waarheid.

Lees verder
10 januari 2017

SP blij met motie voor 2e supermarkt Kudelstaart

De SP-Werkgroep Aalsmeer en Kudelstaart is al een aantal jaren bezig om binnen Kudelstaart een tweede supermarkt te realiseren. Op de jaarmarkten zijn vragen gesteld en een aantal malen is dit voorstel aangekaart in de vergaderingen van de Dorpsraad Kudelstaart. Het liep steeds op niets uit. Er werden argumenten aangedragen die steeds afdoende werkte.

Lees verder
8 december 2016

De Bibliotheek....

Niet de eerste keer en zeker niet de laatste keer krijgen we als SP weer gelijk. Wij stemden tegen de bibliotheekvisie en dienden een motie in om de  kwaliteit te waarborgen maar helaas we waren roepende in de woestijn.

Lees verder
8 december 2016

Oproep kandidaten voor gemeenteraads-verkiezingen 2018

Heb je interesse in een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst bij de gemeenteraads-verkiezingen van 2018 en woon je in Amstelveen? Meld je dan aan bij het bestuur.

Lees verder
8 december 2016

Nationaal Zorgfonds

Foto: SP

Op 26 november was de landelijke aftrap van het Nationaal Zorgfonds in Den Haag.

Lees verder
8 december 2016

Bezoek aan Patrimonium

Op 24 november verzorgde de SP-fractie de sessie voor het zogeheten Praat met de Raad. Een moment waarop inwoners van Amstelveen in gesprek kunnen met de raadsleden.

Lees verder
25 oktober 2016

SP weer op de Vrijdagmarkt met NZF

Foto: Marina Casadei

Aanstaande vrijdag 28 oktober 2016 staat SP Amstelveen weer op de Vrijdagmarkt op het Stadsplein.

Lees verder
25 oktober 2016

Amstelveen loopt mee tegen CETA

Foto: Marco Lucas

Zaterdag 22 oktober jl. heeft ook onze afdeling zich laten zien op het Museumplein. Geen makkelijk klusje, een paard van Troje voor de poorten van de hel weg slepen. Maar het zal niet voor het eerst zijn dat het onmogelijke mogelijk wordt.

Lees verder

Pagina's


Verkiezingsprogramma Amstelveense Gemeenteraad 2018

Foto: SP