h
25 mei 2024

Werkgroep Uithoorn bereidt Europese campagne voor

Foto: SP

Woensdag 22 mei jl. is de SP-werkgroep Uithoorn in buurtcentrum De Scheg bijeen gekomen om zich voor te bereiden op de komende campagne voor de Europese verkiezingen van 5 juni a.s.

Lees verder
5 april 2024

SP roept op tot verbinding

Foto: SP

De polarisatie in Nederland en Amstelveen neemt toe. Er is een klimaat ontstaan waarin individuen aangesproken worden op wie ze zijn en niet op wat ze doen.

Lees verder
23 november 2023

Bescheiden wens: Wij willen blijven wonen

Foto: SP

Dinsdag 21 november 2023. De bewoners van voormaling verzorgingstehuis De Olmenhof worden met uitzetting bedreigd. De veelal jongere bewoners hebben een tijdelijk wooncontract op basis van anti-kraak en nu heeft de gemeente Amstelveen aangegeven De Olmenhof te willen slopen zonder de bewoners enig perspectief op vervangende woonruimte te bieden. En dat in een tijd met zoveel krapte op de woningmarkt. Onacceptabel.

Lees verder
15 november 2023

Succes is een keuze

Foto: SP

Zoals voor meer partijen loopt de weg in de peiling moeizaam omhoog. Terwijl links tot rechts van mening is dat de SP een partij is die knokt voor de belangen van de mensen waar zij voor opkomt, is het moeilijker dan ooit om haar goede ideeën te claimen en successen te vieren. Hoe zit dat?

Lees verder
13 november 2023

2e kamervragen over bewoners De Olmenhof

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mede naar aanleiding van het bericht ‘Bewoners De Olmenhof over vertrek uit flat: ‘Ik kan bij Leger des Heils gaan aanbellen?

Lees verder
9 november 2023

Bewoners Olmenhof dreigen op straat komen te staan

Er is de afgelopen maanden al vaak aandacht geweest voor de mensen die in de Olmenhof wonen. Het voormalige verzorgingshuis van Brentano is de afgelopen tien jaar bewoond door jongeren. Maar hun contract loopt volgend jaar af en dan moeten ze het pand verlaten. Ondanks het feit dat de sloop voorlopig nog niet aan de orde is moeten ze er toch uit.

Lees verder

AANMELDEN: Wij weigeren de huurverhoging

Foto: https://wijweigerendehuurverhoging.nl

Huurbevriezing: 10 jaar huurstijging is genoeg!

Ga naar www.wijweigerendehuurverhoging.nl en meld je aan!

Meldlijn energie: 0800 022 5005

Foto: SP

SP start landelijke meldlijn hoge energierekening:
 
“Mensen kunnen bij ons hun verhaal kwijt"                sp.nl/meldlijn
 

De SP is op maandag 2 januari een landelijke Meldlijn hoge energierekening gestart. Met de Meldlijn wil de SP meldingen verzamelen van mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen.

LEES VERDER....

26 februari 2010

Speeltuin Maritsa moet blijven!

Amstelveen - Videoimpressie van de actie om de speeltuin aan Maritsa te behouden. Gemeenteraad luister toch naar uw burgers!

Lees verder
26 februari 2010

SP vandaag op de verkiezingsmarkt Stadsplein

Amstelveen - Vandaag kunt u de lijsttrekker en de overige kandidaten op de kieslijst van de SP ontmoeten op het stadsplein in Amstelveen.
Ook kunt u er natuurlijk onze verkiezingskrant mee krijgen. Verder vindt u in onze kraam de nodige SP gadgets.
Natuurlijk kunt u hier ook een kopie van ons verkiezingsprogramma krijgen. En gaat u zeker in discussie met de SP-ers over de plannen voor Amstelveen.
SP Kraam op de kiezersmarkt

Openingstijden kraam: van 8:00 tot 16:00 uur

Lijsttrekker Joep van Erp, Patrick Adriaans, Grea Twint en Det van Kessel zijn in ieder geval de gehele dag aanwezig.
Alle overige kandidaten op de lijst zullen bij toerbeurt ook aanwezig zijn.

Lees verder
26 februari 2010

Stelling Amstelveen Nieuwsblad: Hangjongeren... knuppelen of knuffelen?

Amstelveen - De weken tot de verkiezingen zullen in het Amstelveens Nieuwsblad stellingen worden gezet met reacties van de plaatselijke politieke partijen op de stellingen. Hierbij de reactie van de SP op de de laatste stelling van het Amstelveens Nieuwsblad.


Stelling:
"Hangjongeren... knuppelen of knuffelen?”

Mensen hebben het recht om ergens uit te hangen, sommige in de kroeg, sportkantine of wijkcentra, anderen op het plein. Meestal is dit geen probleem omdat de omgeving hen duldt of zelfs verwelkomt. Dan wordt ‘hangen’ niet lastig gevonden. Het is de omgeving die bepaalt of iets lastig is.
Een negatieve stereotype gebruiken om een groep aan te duiden als ‘lastig’ is niet opbouwend.
Wij, de omgeving, kunnen beter de hand in in eigen boezem steken en onderzoeken waarom wij bepaalde gedragingen lastig vinden. Wat draagt daartoe bij?
Zo komen wij tot een andere vraag; is er iets aan de hand, ligt dat bij ons of bij hen of aan beiden? Knuffelen of knuppelen leidt ons nergens naar toe.

Lees verder
25 februari 2010

SP gaat vandaag in de wijk Middenhoven buurten

Amstelveen - Vandaag zijn de SP-ers te vinden in de wijk Middenhoven. Zij zullen er van 12:00 tot 14:00 uur aanwezig zijn.
Mogelijk zullen ze ook bij u aanbellen om u een flyer met onze standpunten aan te bieden. Vraagt u hen gerust het hemd van het lijf!

Lees verder
24 februari 2010

Stelling Amstelveens Nieuwsblad: Liever meer groen in plaats van woningbouw

Amstelveen - De weken tot de verkiezingen zullen in het Amstelveens Nieuwsblad stellingen worden gezet met reacties van de plaatselijke politieke partijen op de stellingen. Hierbij de reactie van de SP op de stelling van deze Week (Week 8) in het Amstelveens Nieuwsblad:


Stelling:
"Liever meer groen in plaats van woningbouw”

Oneens,

Onzin, er is genoeg groen maar er zijn te weinig betaalbare huurwoningen. Er moet gebouwd worden. Om goed gebruik te maken van de beschikbare ruimte zal er meer in de hoogte gebouwd moeten worden.

De kantoren leegstand moet aangepakt worden. Geef lege kantoorruimten een woonbestemming. Maar offer geen natuurlijk groen op aan de woningbouw.
Zo moet het bouwen en het groen hand in hand gaan, want een buurt zonder groen is niet compleet.

Lees verder
23 februari 2010

SP kandidaten gaan de buurten weer in

Amstelveen - De kandidaat-raadsleden gaan zoals afgelopen periode weer de wijken in om flyers te verspreiden en de kiezers te ontmoeten. Ook is de SP aanwezig op de verkiezingsmarkt op het stadsplein.

Woensdag 24 februari zijn wij in het Oude dorp vanaf 15:00 uur, donderdag vanaf 12:00 uur in de wijk Middenhoven.

De speerpunten van ons verkiezingsprogramma;

Lees verder
22 februari 2010

Actiecomité speeltuin Maritsa gaat voor SP folderen in de wijk!

Amstelveen - Afgelopen zaterdag was er in de speeltuin aan de Maritsa een ontmoeting tussen het actie comité en SP-ers onder leiding van lijsttrekker Joep van Erp.
De SP steunt vanaf dag één het actiecomité en garandeert dat te blijven doen zo verwoordde Joep van Erp tijdens deze ontmoeting waarbij SP voor warme koffie en soep zorgde.
Joep in gesprek met leider actiecomite
De leider van het actiecomité Niels Kooijman in gesprek met lijsttrekker Joep van Erp

In de week voor de gemeenteraadsverkiezingen zal het actiecomité middels een huis aan huis folder de buurt oproepen vooral te gaan stemmen en juist op die partij die tegen de komst van het zorgcentrum aan de Maritsa is.
Zie voor het beleid dat de SP wil gaan voeren in de buurten van Amstelveen onder SPeerpunten, buurten, mensen, wonen, mobiliteit en democratisering.

Lees verder
20 februari 2010

Geen vragen maar eisen SP over aanpak A9

Amstelveen - De SP is geen voorstander van de verbreding van de A9. Wij vinden dit project in zijn totaliteit een verkeerde investering. De tunnelplannen zijn gekoppeld aan de verbreding van de snelweg. In de Tweede Kamer heeft de SP zich tegenstander verklaard van de snelwegverbredingen rondom Amsterdam, waar het project Amstelveen een onderdeel van is.

Hoewel de tunnel in eerste opzicht een mooie oplossing lijkt, heeft de SP grote twijfels rondom de financiële onderbouwing van het project, milieu aspecten en het benutten van de vrijgekomen ruimte.

De keuze voor extra asfalt is niet onze keuze. Het financiële risico dat de gemeente loopt door 100 miljoen euro te steken in dit project in niet verantwoord. De tunnel komt boven de grond in een woonbuurt, de Operabuurt. Tenslotte ontbreken harde cijfers over en garanties voor geluids- en milieuhinder.

In Amstelveen willen de minister en het gemeente bestuur de bijkomende problemen van geluidshinder en luchtvervuiling oplossen door de weg te ondertunnelen.

Door de aanleg van een tunnel hopen de minister en het gemeentebestuur draagvlak te creëren. Amstelveen zal echter wel een bijdrage moeten gaan leveren van 100 miljoen euro. In het totaal gaat deze twee kilometer lange tunnel een kleine 800 miljoen euro kosten.

Lees verder
19 februari 2010

100 woningen terug aan Carmenlaan!

Amstelveen - Videoimpressie van de actie om door de gemeente beloofde nieuwe goedkope huurwoningen aan de Carmenlaan gerealiseerd te krijgen.

Lees verder
18 februari 2010

Stelling Amstelveens Nieuwsblad: Raadsleden moeten meer de wijken in

Amstelveen - De weken tot de verkiezingen zullen in het Amstelveens Nieuwsblad stellingen worden gezet met reacties van de plaatselijke politieke partijen op de stellingen. Hierbij de reactie van de SP op de stelling van deze Week (Week 7) in het Amstelveens Nieuwsblad:


Stelling:
"Raadsleden moeten meer de wijken in”

Eens,

En niet alleen als er verkiezingen zijn.
Voor een SP-Raadslid is het contact leggen met de mensen in de buurten hetzelfde als ademen.

Lees verder

Pagina's