h

SP Café

Foto: SP

 

24 november 2022

College moet op minimabeleid nu doorpakken!

Verhoging budgetten eerste stap, nu ook toegankelijkheid vergroten

Lees verder
19 november 2022

Stijgende kosten zetten mensen aan het denken

Foto: SP

Vrijdag 18 november jl. discussieerde SP Tweede Kamerlid Bart van Kent met geïnteresseerden en SP-leden in Wijkcentrum De Scheg in Uithoorn. "Wij zijn zeer tevreden over de bijeenkomst én de opkomst. Een teken dat dit onderwerp leeft!" aldus Marina Casadei, afdelingsvoorzitter SP Amstelveen.

Lees verder
13 november 2022

Bijeenkomst in De Scheg in Uithoorn 18 november a.s.

Foto: SP

Zaterdag 12 november jl. heeft de SP Amstelveen geflyerd voor het winkelcentrum Zijdelwaardplein in Uithoorn. De bedoeling was om mensen middels een flyer kenbaar te maken dat er volgende week (18 november a.s.) een bijeenkomst in de Scheg wordt georganiseerd over de steeds verder stijgende kosten en achterblijvende inkomens.

Lees verder
8 november 2022

SP: “Verlaag de kosten, nationaliseer onze energie”

De SP Amstelveen/Amstelland organiseert in Uithoorn op vrijdag 18 november a.s. een bijeenkomst in de Scheg over de steeds verder stijgende kosten en achterblijvende inkomens. SP-Kamerlid Bart van Kent zal aanwezig zijn om te praten over de volkspetitie ‘Verlaag de kosten, nationaliseer onze energie’. Deze volkspetitie is ondertussen al ruim 60.000 keer getekend. De bijeenkomst in Uithoorn is een van de dertig bijeenkomsten in het hele land. Met de volkspetitie wil de partij met zoveel mogelijk mensen druk uitoefenen om de kosten voor energie te verlagen en de energievoorziening in eigen handen te nemen.

Lees verder
4 november 2022

Documentaire ‘Er is genoeg’ dinsdag 15 november in De Meent

Foto: SP

Op initiatief van de SP Amstelveen vertoont Ontmoetingscentrum De Meent op dinsdag 15 november ‘Er is genoeg’ van regisseur Pim Giel. In deze documentaire van 62 minuten staan vijf mensen centraal die door uiteenlopende oorzaken – scheiding, faillissement, werkloosheid of een herseninfarct – in financiële problemen en bijbehorend sociaal isolement terechtkwamen, maar erin zijn geslaagd hun leven weer op de rit te krijgen. De film ging in oktober 2021 in première tijdens het congres ‘Arm in Arm’ in Rotterdam.

Lees verder
21 oktober 2022

Vattenfall 'genationaliseerd'

Foto: SP

Op vrijdagmiddag 21 oktober jl. heeft een groep SP’ers onder leiding van Lilian Marijnissen het Zweedse Energiebedrijf Vattenfall genationaliseerd. Het hoofdkantoor van het symbolisch genationaliseerde bedrijf is gevestigd tegenover de Arena in Amsterdam-Zuidoost.

Lees verder

AANMELDEN: Wij weigeren de huurverhoging

Foto: https://wijweigerendehuurverhoging.nl

Huurbevriezing: 10 jaar huurstijging is genoeg!

Ga naar www.wijweigerendehuurverhoging.nl en meld je aan!

26 februari 2010

Stelling Amstelveen Nieuwsblad: Hangjongeren... knuppelen of knuffelen?

Amstelveen - De weken tot de verkiezingen zullen in het Amstelveens Nieuwsblad stellingen worden gezet met reacties van de plaatselijke politieke partijen op de stellingen. Hierbij de reactie van de SP op de de laatste stelling van het Amstelveens Nieuwsblad.


Stelling:
"Hangjongeren... knuppelen of knuffelen?”

Mensen hebben het recht om ergens uit te hangen, sommige in de kroeg, sportkantine of wijkcentra, anderen op het plein. Meestal is dit geen probleem omdat de omgeving hen duldt of zelfs verwelkomt. Dan wordt ‘hangen’ niet lastig gevonden. Het is de omgeving die bepaalt of iets lastig is.
Een negatieve stereotype gebruiken om een groep aan te duiden als ‘lastig’ is niet opbouwend.
Wij, de omgeving, kunnen beter de hand in in eigen boezem steken en onderzoeken waarom wij bepaalde gedragingen lastig vinden. Wat draagt daartoe bij?
Zo komen wij tot een andere vraag; is er iets aan de hand, ligt dat bij ons of bij hen of aan beiden? Knuffelen of knuppelen leidt ons nergens naar toe.

Lees verder
25 februari 2010

SP gaat vandaag in de wijk Middenhoven buurten

Amstelveen - Vandaag zijn de SP-ers te vinden in de wijk Middenhoven. Zij zullen er van 12:00 tot 14:00 uur aanwezig zijn.
Mogelijk zullen ze ook bij u aanbellen om u een flyer met onze standpunten aan te bieden. Vraagt u hen gerust het hemd van het lijf!

Lees verder
24 februari 2010

Stelling Amstelveens Nieuwsblad: Liever meer groen in plaats van woningbouw

Amstelveen - De weken tot de verkiezingen zullen in het Amstelveens Nieuwsblad stellingen worden gezet met reacties van de plaatselijke politieke partijen op de stellingen. Hierbij de reactie van de SP op de stelling van deze Week (Week 8) in het Amstelveens Nieuwsblad:


Stelling:
"Liever meer groen in plaats van woningbouw”

Oneens,

Onzin, er is genoeg groen maar er zijn te weinig betaalbare huurwoningen. Er moet gebouwd worden. Om goed gebruik te maken van de beschikbare ruimte zal er meer in de hoogte gebouwd moeten worden.

De kantoren leegstand moet aangepakt worden. Geef lege kantoorruimten een woonbestemming. Maar offer geen natuurlijk groen op aan de woningbouw.
Zo moet het bouwen en het groen hand in hand gaan, want een buurt zonder groen is niet compleet.

Lees verder
23 februari 2010

SP kandidaten gaan de buurten weer in

Amstelveen - De kandidaat-raadsleden gaan zoals afgelopen periode weer de wijken in om flyers te verspreiden en de kiezers te ontmoeten. Ook is de SP aanwezig op de verkiezingsmarkt op het stadsplein.

Woensdag 24 februari zijn wij in het Oude dorp vanaf 15:00 uur, donderdag vanaf 12:00 uur in de wijk Middenhoven.

De speerpunten van ons verkiezingsprogramma;

Lees verder
22 februari 2010

Actiecomité speeltuin Maritsa gaat voor SP folderen in de wijk!

Amstelveen - Afgelopen zaterdag was er in de speeltuin aan de Maritsa een ontmoeting tussen het actie comité en SP-ers onder leiding van lijsttrekker Joep van Erp.
De SP steunt vanaf dag één het actiecomité en garandeert dat te blijven doen zo verwoordde Joep van Erp tijdens deze ontmoeting waarbij SP voor warme koffie en soep zorgde.
Joep in gesprek met leider actiecomite
De leider van het actiecomité Niels Kooijman in gesprek met lijsttrekker Joep van Erp

In de week voor de gemeenteraadsverkiezingen zal het actiecomité middels een huis aan huis folder de buurt oproepen vooral te gaan stemmen en juist op die partij die tegen de komst van het zorgcentrum aan de Maritsa is.
Zie voor het beleid dat de SP wil gaan voeren in de buurten van Amstelveen onder SPeerpunten, buurten, mensen, wonen, mobiliteit en democratisering.

Lees verder
20 februari 2010

Geen vragen maar eisen SP over aanpak A9

Amstelveen - De SP is geen voorstander van de verbreding van de A9. Wij vinden dit project in zijn totaliteit een verkeerde investering. De tunnelplannen zijn gekoppeld aan de verbreding van de snelweg. In de Tweede Kamer heeft de SP zich tegenstander verklaard van de snelwegverbredingen rondom Amsterdam, waar het project Amstelveen een onderdeel van is.

Hoewel de tunnel in eerste opzicht een mooie oplossing lijkt, heeft de SP grote twijfels rondom de financiële onderbouwing van het project, milieu aspecten en het benutten van de vrijgekomen ruimte.

De keuze voor extra asfalt is niet onze keuze. Het financiële risico dat de gemeente loopt door 100 miljoen euro te steken in dit project in niet verantwoord. De tunnel komt boven de grond in een woonbuurt, de Operabuurt. Tenslotte ontbreken harde cijfers over en garanties voor geluids- en milieuhinder.

In Amstelveen willen de minister en het gemeente bestuur de bijkomende problemen van geluidshinder en luchtvervuiling oplossen door de weg te ondertunnelen.

Door de aanleg van een tunnel hopen de minister en het gemeentebestuur draagvlak te creëren. Amstelveen zal echter wel een bijdrage moeten gaan leveren van 100 miljoen euro. In het totaal gaat deze twee kilometer lange tunnel een kleine 800 miljoen euro kosten.

Lees verder
19 februari 2010

100 woningen terug aan Carmenlaan!

Amstelveen - Videoimpressie van de actie om door de gemeente beloofde nieuwe goedkope huurwoningen aan de Carmenlaan gerealiseerd te krijgen.

Lees verder
18 februari 2010

Stelling Amstelveens Nieuwsblad: Raadsleden moeten meer de wijken in

Amstelveen - De weken tot de verkiezingen zullen in het Amstelveens Nieuwsblad stellingen worden gezet met reacties van de plaatselijke politieke partijen op de stellingen. Hierbij de reactie van de SP op de stelling van deze Week (Week 7) in het Amstelveens Nieuwsblad:


Stelling:
"Raadsleden moeten meer de wijken in”

Eens,

En niet alleen als er verkiezingen zijn.
Voor een SP-Raadslid is het contact leggen met de mensen in de buurten hetzelfde als ademen.

Lees verder
16 februari 2010

SP blijft bewoners Maritsa steunen voor behoud speeltuin

Amstelveen - Zaterdag a.s. gaat de SP op bezoek bij de Maritsa. De SP weet dat de bewoners aan de Maritsa een jarenlange strijd voeren tegen de gemeente, voor het behoud van hun buurt-speeltuintje. En de partij ondersteunt nog altijd het actiecomité: “De Speeltuin Moet Blijven”.

De buurt wil gehoord worden in de wens hun speeltuintje te behouden. Het gemeentebestuur en de gemeenteraad blijven volharden in hun standpunt :”Een speeltuintje weegt niet op tegen de belangen van een gezondheidscentrum.”

De SP denkt hier anders over. Lijsttrekker Joep van Erp: ”Bewoners moeten meer invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop zij hun buurt ingericht willen zien. Dat is de enige manier om mensen betrokken te houden bij hun buurt en om zodoende meer saamhorigheid te kweken."

"De buurt is de schaal van de toekomst.”

Lees verder
16 februari 2010

Lijsttrekkersdebat vanavond live op internet

Amstelveen - Op dinsdag 16 februari vindt het grote lijsttrekkersdebat plaats voor de gemeenteraads- verkiezingen. Martijn de Greve, bekend van AT5, vraagt namens de ondernemers, de deelnemende lijsttrekkers van de politieke partijen het hemd van het lijf. Voor wie niet aanwezig kan zijn in Résidence Fontaine Royal is de site van de gemeente de uitkomst.

Namens de SP zal Joep van Erp deelnemen aan het debat. De SP zal zich met name ook inzetten voor de kleine ondernemers in Amstelveen.

Volg vanaf 17.30 uur het debat live via www.amstelveen.nl

Lees verder

Pagina's

IN MEMORIAM CHRIS THOMPSON

Deze week bereikte ons het bericht dat Chris Thompson op 3 juni jl. is overleden. Chris was een gewaardeerd lid van onze partij die zich op vele fronten heeft ingezet voor de afdeling. Hij was actief binnen de kerngroep en was ook iemand die zijn bestuurstaak als penningmeester van de afdeling heel serieus nam. Hij introduceerde de activiteitenbegroting, zodat inzichtelijk werd wat er zoal aan activiteiten gepland stond en wat het beschikbare budget hiervoor was.

Lees verder.....

Tweede Kamerverkiezingen 2021

SP toont failliet marktwerking in de zorg aan

Foto: Foto: Guus Dubbelman/De Volkskrant

Ruim een week na het faillissement van het MC Slotervaart wordt steeds
duidelijker hoe groot het spoor van chaos is dat het omgevallen ziekenhuis heeft getrokken. Van de ‘warme overdracht’ die de patiënten beloofd werd, is in veel gevallen weinig terechtgekomen. ‘Als huisarts weet ik niet precies welke chemo een patiënt krijgt.’

Kaya Bouma 2 november 2018 

Toen de artsen van het Slotervaartziekenhuis een neurostimulator in de buik van Wil Roode plaatsten, zeiden ze dat het apparaat het zo’n vier tot vijf jaar vol zou houden. Korter, bij intensief gebruik. Daarna kan het elk ogenblik uitvallen. De 59-jarige Amstelveense had op dat moment al meerdere herniaoperaties achter de rug. Die hadden niets uitgehaald. De neurostimulator zou de ergste pijn wegnemen, zodat ze van de morfine af kon. Toen de operatie erop zat, kreeg Roode een telefoonnummer van het ziekenhuis mee dat ze 24  uur per dag kon bellen, mocht het kastje uitvallen.

Dat is nu vier jaar geleden. Het apparaat in haar buik, weet de rugpatiënt, kan er ieder moment mee ophouden. Maar aan het telefoonnummer heeft ze sinds vorige week donderdag niets meer. Het was het eerste wat er door haar heenging toen ze op de radio hoorde dat het MC Slotervaart failliet was verklaard: wat moet ze in vredesnaam doen als het kastje ermee ophoudt? Als ze geen nieuwe neurostimulator krijgt, moet ze weer aan de morfine, zegt ze, ‘dan functioneer ik niet meer.’ Dat is niet alleen haar probleem, maar ook dat van haar man. Sinds hij een zwaar ongeluk heeft gehad, is hij afhankelijk van haar zorg.

Grofweg 20 duizend patiënten

Ruim een week na het faillissement van het MC Slotervaart wordt steeds duidelijker hoe groot het spoor van chaos is dat het omgevallen ziekenhuis heeft getrokken. De patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen, zijn vorig weekend ondergebracht in andere ziekenhuizen. Maar voor de grofweg 20 duizend patiënten die er onder behandeling staan, moet nu in allerijl een oplossing worden bedacht. – Grofweg 20 duizend, want om hoeveel patiënten het precies gaat, weet de persvoorlichter van het ziekenhuis niet. ‘Het gaat in elk geval om hele grote aantallen.’

Onduidelijk is ook hoe lang de overdracht gaat duren, en bij wie patiënten nu het beste terecht kunnen. De zorgverzekeraars wijzen naar het ziekenhuis: demedisch specialisten moeten hun eigen patiënten elders onderbrengen. Zij kennen de patiënten, zij hebben de dossiers. Maar volgens de artsen kwam het faillissement zo abrupt dat ze nu handen tekort komen voor deze enorme klus.Vast staat dat van de ‘warme overdracht’ die de patiënten vorige week beloofd werd, in veel gevallen weinig terecht komt. De chaos is zo groot, zegt Stella Zonneveld, voorzitter van de huisartsenkring Amsterdam, dat we beter kunnen spreken van een crisis.

‘Op papier zijn er afspraken gemaakt dat de zorg wordt overgedragen van specialist op specialist. Maar in de praktijk komen er heel veel patiënten bij de huisarts terecht. Ik heb een collega die veertig telefoontjes per dag kreeg van patiënten van het Slotervaartziekenhuis. Daar zitten mensen met acute problemen tussen. Mensen die een chemokuur moeten ondergaan, maar nog geen nieuwe behandelplek hebben. Patiënten met een chronische aandoening die eens in de zoveel weken een injectie moeten krijgen.’

Huisarts overspannen thuis

Die huisarts, zegt Zonneveld, die zit inmiddels overspannen thuis. ‘Het frustrerende is dat we in veel gevallen niets voor onze patiënten kunnen doen. Je hebt de informatie van de specialist zelf nodig, als huisarts weet ik niet precies welke chemo een patiënt krijgt.’ Sommige huisartsen proberen nu te bemiddelen tussen de specialist en een ander ziekenhuis. ‘Maar dat is onze rol helemaal niet.’

Op de dag dat het faillissement van het MC Slotervaart wordt uitgesproken, belt Wil Roode het ziekenhuis op. ‘Er waren nog veertig wachtenden voor me. Ik heb een uur gewacht, toen heb ik het opgegeven.’ Op een mailtje dat ze daarna stuurde aan de afdeling neurochirurgie, is nog altijd geen reactie gekomen. Heel mobiel is de rugpatiënt intussen niet. Ze heeft twee weken geleden een nieuwe heup gekregen. Dat gebeurde in het Amstelland ziekenhuis dat, zo bleek vrijdag, onder aan een lijst van veertien zwakke ziekenhuizen bungelt.
‘Ik mag zes weken niet auto rijden. Ik schuifel met een rollator door de kamer.’ Nog diezelfde dag belt Roode haar zorgverzekeraar op. ‘Daar kreeg ik te horen dat het ziekenhuis het moest regelen. En anders moest ik maar naar de huisarts.’

Het typeert de situatie voor veel patiënten: het ziekenhuis laat op zich wachten, de zorgverzekeraar verwijst terug naar het ziekenhuis of naar de huisarts, die niets voor ze kan doen. De chaotische situatie rondom patiënten was deze week ook onderwerp van debat in de Tweede Kamer:  had dat niet anders gekund?

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat de veiligheid van patiënten na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen onderzoeken. De raad wil weten of de belangen van  de patiënten wel zwaar genoeg telden toen er door de directie en de  zorgverzekeraars financiële beslissingen werden genomen.

Zomaar zes weken wachten op een afspraak

Een paar dagen en meerdere telefoontjes met haar zorgverzekeraar later, krijgt Roode uiteindelijk de namen van twee ziekenhuizen die de operatie voor een nieuwe neurostimulator, kunnen uitvoeren. ‘Die ziekenhuizen mogen u ook weigeren, zeiden ze erbij.’ Ze belt een van de ziekenhuizen, het AMC, dat haar weer naar de huisarts stuurt voor een verwijsbrief. Die heeft ze gisterenochtend gekregen. Nu is het wachten op een afspraak. ‘Dat kan zomaar zes weken duren.’

Waar het op neer komt, zegt Roode, ‘is dat je het allemaal zelf moet regelen. Ik ben een week bezig geweest met mijn zorgverzekeraar te bellen.’ Voor haar is dat niet zo'n probleem, zegt de Amstelveense, die actief is voor de lokale SP. ‘Ik ben verbaal sterk, ik kom er wel. Maar er zijn ook mensen die er veel erger aan toe zijn dan ik. Hoe moeten zij dat allemaal regelen?’

Facebookpagina

Onder de slogan ‘Nederland in protest!’ protesteren actievoerders zondag op het Museumplein in Amsterdam tegen de sluiting van het MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen. Op de Facebookpagina van het evenement hadden op vrijdag ruim achthonderd mensen aangegeven te zullen komen. ‘Nederland word wakker!’, schrijft de initiatiefnemer op de Facebookpagina. ‘Dit kan en mag niet zo verder gaan! Sta op voor de toekomst van jouw kinderen en kleinkinderen.’

De curatoren van het MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen verwachten snel meer duidelijkheid over de toekomst van de failliete ziekenhuizen. Er hebben zich voor beide instellingen meerdere overnamekandidaten gemeld.