h

Transparantie over toekomst Amstelveenlijn hoognodig

22 november 2010

Transparantie over toekomst Amstelveenlijn hoognodig

Amstelveen - De SP-fractie in de regioraad wil per direct duidelijkheid over het werk van het projectbureau Amstelveenlijn, de instantie die zich bezighoudt met de mogelijke aanpassing van de gelijknamige lijn door Amsterdam-Zuid en Amstelveen.

SP-regioraadslid Remine Alberts: “Er zijn verschillende verhalen over het werk van het bureau in omloop.

In een van de versies staat vast dat er haltes verdwijnen en de sneltram een metro wordt. Als dat de waarheid is, zijn wij er niet blij mee. Maar we moeten wel eerst weten of het de waarheid is.”

Op de website van de stadsregio staat over de Amstelveenlijn: “Bij het politieke besluit in 2012 zal de definitieve keuze worden gemaakt óf de Amstelveenlijn wordt omgebouwd, welke variant gekozen wordt, wat het eindpunt wordt en hoe de aanleg plaatsvindt. Ook de financiering en de ligging van de stations moet dan duidelijk zijn.” Maar op de website van het projectbureau Amstelveenlijn staat: “Projectbureau Amstelveenlijn werkt aan een haalbaar en betaalbaar plan voor ombouw tot metro.

Daarnaast onderzoekt het projectbureau ook welke aanpassingen aan de lijn nodig zijn om in de toekomst te kunnen blijven functioneren als besloten wordt dat er geen metro komt. In 2012 wordt politiek besloten of er daadwerkelijk een metro komt.”

Uit dat laatste citaat komt niet naar voren dat de verschillende overheden die samenwerken aan de Amstelveenlijn echt bereid zijn naar gebruikers van de lijn te luisteren en alle alternatieven te onderzoeken. Dat wordt echter wel beloofd in de ‘keukentafelgesprekken’ die met belanghebbenden worden gehouden.

Alberts: “Wij hebben de indruk dat de peperdure ombouw tot metro en het daarmee verdwijnen van haltes bij de bewoners van Zuid en Amstelveen zonder inspraak door de strot geduwd gaat worden. Daarom willen wij nu volledige duidelijkheid over wat het projectbureau en het bestuur van de stadsregio met die lijn van plan zijn, zodat we ook weten waar tegen we met veel Amsterdammers en Amstelveners actie kunnen voeren.”

De SP heeft een reeks schriftelijke vragen over de Amstelveenlijn gesteld aan het bestuur van de stadsregio en zal naar aanleiding van de antwoorden verdere actie ondernemen.

U bent hier