h
18 juli 2018

Goed jeugdbeleid belangrijk voor álle Amstelveense kinderen

Op 18 juli gaat de raad een besluit nemen over de aanbevelingen die de
rekenkamercommissie doet aan het college ten aanzien van het jeugdbeleid. De SP is blij met het voornemen om nóg beter de jeugd te bedienen, maar mist wel de aandacht voor de grootste groep kinderen die geen hulp of begeleiding nodig hebben. De SP zal daarom een motie indienen, waarin het college wordt verzocht om ook aan deze groep aandacht te geven.

Lees verder
10 juni 2018

Buurtonderzoek Westwijk

Foto: Nazir Husseini

Op 9 juni is een aantal actieve leden Westwijk ingegaan om met mensen te praten over hun wijk. Een van de bewoners had contact met de SP gelegd, omdat zijn gezin veel problemen ondervindt van de warmte/koude opslag ook wel bekend als WKO. Op zijn adres werkt deze WKO niet of nauwelijks en heeft hij zelf een voorziening moeten
treffen voor warm water.

Lees verder
3 juni 2018

Amstelveen en Aalsmeer beter voor Statushouders

Foto: SP

Op donderdag 31 mei heeft de tweede bijeenkomst ‘Amstelveen en Aalsmeer beter voor Statushouders’ plaatsgevonden in De Meent. Politici en mensen die betrokken zijn bij een goede integratie van de in onze regio gevestigde vluchtelingen met een verblijfsstatus zijn het gesprek aangegaan met de aanwezige statushouders.

Lees verder
29 april 2018

VAKBOND, STATUSHOUDERS EN POLITIEK SAMEN AAN DE SLAG

Foto: SP

Op een bijeenkomst op donderdag 26 april hebben statushouders politici en FNV-vakbondsleden afgesproken om samen aan de slag te gaan om een betere re-integratie te bewerkstelligen.

Lees verder

Actie in de buurt: Mijn Huur is te Duur

Komende weken gaan wij van start met de actie "Mijn Huur is te Duur". Hiervoor gaan wij met actieve SP-leden bij u de buurt in en komen wij
bij u aan de deur met de vraag of u deze actie wilt steunen d.m.v. de handtekeningenlijst in te vullen
.

Deze wordt vervolgens aangeboden in het bijzijn van de
pers aan de woningbouwcorporaties als protest tegen de Blok-belasting welke de corporaties doorberekenen. Deze actie is gericht tegen het kabinetsbeleid en niet tegen de corporaties.

 


26 april 2017

College speelt voor bakker

Door Marina Casadei

Lees verder
6 maart 2017

SP-campagne in volle gang

Foto: SP

Na twee lijsttrekkersdebatten ligt de verkiezingscampagne inmiddels goed op stoom. Ook deze keer doet de SP-karavaan zo goed als alle winkelcentra aan.

Lees verder
6 maart 2017

Dienstverlening Amstelveenloket ondermaats!

De afgelopen maanden is de SP meerdere keren benaderd door Amstelveners die boos zijn op de gemeente. Ze voelen zich niet serieus genomen. Ze kloppen aan met een hulpvraag bij het Amstelveenloket die, zonder dat er goed onderzoek wordt gedaan, meteen wordt afgewezen. De SP heeft gesproken met burgers die in actie willen komen.

Lees verder
10 februari 2017

Uitslag enquête SP winkeluitbreiding Groenhof

Foto: www.amstelveenweb.com / www.amstelveenweb.com
30 januari 2017

SP hoort bewoners Groenhof

Het winkelcentrum Groenhof wil uitbreiden, daarvoor wil de gemeente grond verkopen aan de eigenaar. De bewoners zijn niet onverdeeld gelukkig met de ontwikkelingen. De SP vindt dat de bewoners beter gehoord moeten worden en gaat daarom 1 februari a.s. op  bezoek bij de bewoners.

Lees verder

Slikken en stikken

Door Dick Kolkman

Het was een voorstelling van 5 heren die, op een hilarische wijze, de situatie uitbeelden van de situatie van de huidige zorg. Ze speelden de rol van de verzekeraars, doktoren en een patiënt. Een soort “doktertje” dus. De patiënt was  behoorlijk de dupe.

Wellicht was het een beetje een karikatuur van de werkelijkheid, ietsje aangedikt, maar het is niet heel ver bezijden de waarheid. Zelfs als het maar een beetje in de buurt van de waarheid is, dan is die waarheid wel heel schrijnend. In de beste humor zit immers een kern van waarheid.

Lees verder
10 januari 2017

SP blij met motie voor 2e supermarkt Kudelstaart

De SP-Werkgroep Aalsmeer en Kudelstaart is al een aantal jaren bezig om binnen Kudelstaart een tweede supermarkt te realiseren. Op de jaarmarkten zijn vragen gesteld en een aantal malen is dit voorstel aangekaart in de vergaderingen van de Dorpsraad Kudelstaart. Het liep steeds op niets uit. Er werden argumenten aangedragen die steeds afdoende werkte.

Lees verder
8 december 2016

De Bibliotheek....

Niet de eerste keer en zeker niet de laatste keer krijgen we als SP weer gelijk. Wij stemden tegen de bibliotheekvisie en dienden een motie in om de  kwaliteit te waarborgen maar helaas we waren roepende in de woestijn.

Lees verder
8 december 2016

Oproep kandidaten voor gemeenteraads-verkiezingen 2018

Heb je interesse in een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst bij de gemeenteraads-verkiezingen van 2018 en woon je in Amstelveen? Meld je dan aan bij het bestuur.

Lees verder

Pagina's


Verkiezingsprogramma Amstelveense Gemeenteraad 2018

Foto: SP