h

Amstelveen: Beter voor statushouders

Foto: SP

Wanneer: dinsdag 16 oktober a.s. van 20.00 tot 22.00 uur
Waar:     Ontmoetingscentrum De Meent                                                             adres:     Orion 3, Amstelveen (bij metrohalte De Meent)

In Amstelveen en Aalsmeer zijn veel statushouders gevestigd. Zij zijn hun land ontvlucht en doen hun best om in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen. Statushouders hebben in eigen land hun baan moeten opgeven, maar willen graag ook in Nederland aan de slag en werk doen dat aansluit bij hun kennis en ervaring.

Statushouders willen daarom graag in gesprek met politici en ondernemers over hun toekomst in Amstelveen en Aalsmeer. Zij hebben op de bijeenkomst van 26 april laten weten hoe zij hun toekomst zien. Wat is er nodig om hun dromen waar te maken?

Na afloop van de bijeenkomst is er de mogelijkheid om informeel met elkaar na te paten onder het genot van een drankje.

U bent van harte uitgenodigd om met statushouders uit Amstelveen en Aalsmeer in gesprek te gaan.

Opgeven kan bij mevrouw L. Ninteman, l.ninteman@planet.nl

25 september 2018

Partijraad 22-09-2018

Foto: SP
Marktwerking in de zorg

Na een welkom gaat Ron Meyer in gesprek met Sander Heijne. Heijne is onderzoeksjournalist voor de Volkskrant en De Correspondent en heeft een boek geschreven over de marktwerking in het publieke c.q. sociale domein.

Lees verder
17 september 2018

MANIFESTATIE TIJD VOOR RECHTVAARDIGHEID 15 SEPTEMBER

Foto: SP

Op zaterdag 15 september is een delegatie van de SP afdeling Amstelveen afgereisd naar Rotterdam. Lang van tevoren werd de manifestatie “Tijd voor Rechtvaardigheid” aangekondigd onder de SP leden.

Lees verder
10 september 2018

SP wil betere sociale voorlichting

Foto: SP

De SP komt eind deze maand in de gemeenteraad met een motie vol voorstellen om de voorlichting inzake klantenondersteuning via MEE te verbeteren. Eerder stelde de fractie daarover al schriftelijke vragen aan B&W, waarop tot nu toe geen antwoord kwam.

Lees verder
10 september 2018

SP pleit voor milde politie-aanpak tieners

Foto: SP

Kinderen van 12 jaar en iets oudere tieners worden na hun eerste vergrijp veelal door de politie soms urenlang vastgehouden en verhoord op het politiebureau. Dat is volgens een rapport van Defence for Children schadelijk voor minderjarigen en de SP wil weten hoe dat in Amstelveen gaat. Raadslid Marina Casadei heeft er schriftelijke vragen over gesteld.

Lees verder
3 september 2018

SP VOORTVAREND VAN START NA ZOMERRECES

Tijdens de zomermaanden heeft de SP niet stilgezeten. Met name de leden van de commissie Burgers en Samenleving hebben deze zomer nuttige werkbezoeken gebracht om zich te laten bijpraten door het werkveld. Zo zijn er bezoeken gebracht aan het cellencomplex in Amsterdam en aan AM Match, waar mensen met een beperking aan het werk worden geholpen.

Lees verder

Actie in de buurt: Mijn Huur is te Duur

Komende weken gaan wij van start met de actie "Mijn Huur is te Duur". Hiervoor gaan wij met actieve SP-leden bij u de buurt in en komen wij
bij u aan de deur met de vraag of u deze actie wilt steunen d.m.v. de handtekeningenlijst in te vullen
.

Deze wordt vervolgens aangeboden in het bijzijn van de
pers aan de woningbouwcorporaties als protest tegen de Blok-belasting welke de corporaties doorberekenen. Deze actie is gericht tegen het kabinetsbeleid en niet tegen de corporaties.

 


24 juni 2017

Geslaagde discussieavond over verdringing op de arbeidsmarkt

Foto: Nazir Paya Husseini

Afgelopen donderdag 22 juni jl. hield de SP een open avond om te discussiëren over verdringing op de arbeidsmarkt. Hoewel alle politieke partijen uitgenodigd waren lieten zij het allen afweten. Ook bij de gemeente, die hier direct op kan sturen, heeft niemand de moeite genomen om aanwezig te zijn.

Lees verder
11 juni 2017

SP organiseert avond over Vrijwilligerswerk in Amstelveen

Op donderdag 22 juni organiseert de SP afdeling Amstelveen een avond rondom het thema vrijwilligerswerk. Speciale gast is Dejo Overdijk van de FNV.

Lees verder
8 juni 2017

Chris Thompson BEDANKT !!!

Tijdens de laatste ALV van 24 mei jl. heeft onze penningmeester Chris Thompson het financiële stokje overgedragen aan Arno Jacobs. Duidelijk mag zijn dat onze afdeling afscheid neemt van een penningmeester die door zijn grote inzicht en inzet het financiële reilen en zeilen opnieuw heeft vormgegeven.

Lees verder
5 mei 2017

Afbraak Volksuniversiteit blijkt onderdeel Cultuuragenda

Na de sluitingen van de bibliotheken in Bankrashof en Middenhoven en gedwongen ontslagen van bibliotheekpersoneel lijkt nu de Volksuniversiteit aan de beurt.

Lees verder
1 mei 2017

Regioconferentie 22 april 2017 Amsterdam

Foto: SP

foto: Nazir Husseini

Lees verder
26 april 2017

College speelt voor bakker

Door Marina Casadei

Lees verder
6 maart 2017

SP-campagne in volle gang

Foto: SP

Na twee lijsttrekkersdebatten ligt de verkiezingscampagne inmiddels goed op stoom. Ook deze keer doet de SP-karavaan zo goed als alle winkelcentra aan.

Lees verder
6 maart 2017

Dienstverlening Amstelveenloket ondermaats!

De afgelopen maanden is de SP meerdere keren benaderd door Amstelveners die boos zijn op de gemeente. Ze voelen zich niet serieus genomen. Ze kloppen aan met een hulpvraag bij het Amstelveenloket die, zonder dat er goed onderzoek wordt gedaan, meteen wordt afgewezen. De SP heeft gesproken met burgers die in actie willen komen.

Lees verder
10 februari 2017

Uitslag enquête SP winkeluitbreiding Groenhof

Foto: www.amstelveenweb.com / www.amstelveenweb.com

Pagina's


Verkiezingsprogramma Amstelveense Gemeenteraad 2018

Foto: SP