h

Nieuws uit 2020

17 december 2020

Column: de REGENTON

De laatste raadsvergadering was er weer eentje die we in de boeken kunnen bijschrijven als memorabel. We hebben tot half een ’s nachts zitten vergaderen. Ging het over belangrijke zaken? Jazeker wel, want ook Amstelveen moet eraan geloven en er werk van maken om te werken aan de klimaatdoelstellingen. Veel onderwerpen op de agenda van 16 december jl. gingen hierover. Maar de discussie ging op sommige punten wel erg ver. Er lagen bijvoorbeeld twee voorstellen om de  tuinen van de eengezinswoningen groener te maken: een van het CDA en een van AVA. Deze laatste wil graag regentonnen gaan subsidiëren. Na veel heen en weer gepraat zijn beide partijen het eens geworden dat de beide voorstellen gecombineerd konden worden tot een voorstel.

Lees verder
13 december 2020

Baankansen voor iedereen

Baankansen voor iedereen dus ook voor ouderen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees verder
20 november 2020

SP verbijsterd over negatieve houding collegepartijen

Op woensdag 18 november jl. heeft de SP een motie ingediend met een verzoek aan het college om de Amstelveense gedupeerden van de toeslagenaffaire te ontzien. Dankzij een motie van de Tweede Kamerfractie van de SP krijgen in heel Nederland de gedupeerden een kerstuitkering van € 750,-. Een kleine pleister op de wonde van mensen die veel onrecht is aangedaan.

Lees verder
15 november 2020

SP: gedupeerden toeslagenaffaire ontzien

Op 3 november heeft de Tweede Kamer een voorstel van de SP  overgenomen om gedupeerden van de toeslagenaffaire die nog steeds geen compensatie hebben ontvangen een kerstuitkering van € 750,- toe te kennen. Dat betekent dat gedupeerden in heel Nederland dankzij dit bedrag toch nog fijne feestdagen met het gezin kunnen doorbrengen. Veel gedupeerden zijn namelijk door de torenhoge bedragen die zij moesten terugbetalen in de financiële problemen gekomen.

Lees verder
3 november 2020

Onder de Pannen

18 oktober 2020

Een week SP Hulpdienst – groot en klein leed

Je maakt wat mee bij de SP Hulpdienst. Gelukkig weten steeds meer mensen ons te vinden en dat maakt ook dat we het heel druk hebben gekregen. En om u mee te laten kijken wat we zo allemaal doen heb ik maar eens opgeschreven wat ons de afgelopen week heeft beziggehouden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier