h

SP Café

Foto: Marco Lucas

Elke laatste maandag van de maand is er van 19.00 - 20.00 uur een SP Café. Ontmoet andere SP-leden en geïnteresseerden.

Iedereen is welkom!

Komende 2X in De Meent

daarna weer inr De Bolder

De komende twee keer wordt het gehouden in Wijkcentrum De Meent.

Meldpunt: Ik ondervind problemen op de woningmarkt

Ga naar de online enquete van het meldpunt !

Foto: SP
20 mei 2019

SP: College stelt woningmarkt te rooskleurig voor

Foto: Marco Lucas

Partij stelt schriftelijke vragen over woningmarkt

Lees verder
10 mei 2019

Uniek: De SP ging undercover

Op dit moment werken er ongeveer 250 duizend Poolse werknemers in Nederland. Maar onder welke omstandigheden werken zij? En wat voor invloed heeft dat op hen en op de mensen hier? De SP is undercover gegaan om hier achter te komen. Een SP’er heeft gesolliciteerd op werk dat veel Oost-Europeanen in Nederland doen, en heeft gewerkt en gewoond tussen werknemers uit Oost-Europa. De undercover beelden die hierbij zijn gemaakt, en zijn ervaringen hebben geleid tot een film die de SP nu naar buiten brengt.

Lees verder
29 april 2019

PROBLEMEN MET ST. VLUCHTELINGENWERK AMSTELLAND AL JAREN BEKEND BIJ COLLEGE

Begin dit jaar werd de raad via een raadsbrief van het college en een brief van Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland geïnformeerd over de financiële problemen van met name de Inburgeringstak SVI. De SP heeft daarom schriftelijke vragen gesteld en op basis van de door het
college gegeven antwoorden Vluchtelingenwerk op de agenda  geplaats van Burgers en Samenleving van 17 april aanstaande.

Lees verder
21 april 2019

SP: Lezing en discussie Amstelveen en de Internationalisering van de economie

Op 23 mei zijn de Europese verkiezingen, op 1 mei is de Dag van de Arbeid. Reden voor de SP Amstelveen om een lezing en  discussieavond te organiseren over de internationalisering van de economie en wat dit betekent voor Amstelveen. Op 1 mei is iedereen welkom vanaf 20.00u in de Meent.

Lees verder
5 april 2019

SP burgerlid Wil Roode bezoekt project Onder de Pannen met wethouder

Foto: SP

Wethouder Rob Ellermeijer bracht vrijdag 15 maart 2019 samen met burgerlid Wil Roode (SP) een bezoek aan het project Onder de Pannen van De Regenbooggroep. Het is een project in Amsterdam waarbij mensen een lege kamer legaal kunnen onderverhuren aan iemand die even zonder huis zit. Het bezoek vond plaats op verzoek van mevrouw Roode, lid van de raadscommissie B&S. De wethouder had in de commissie B&S toegezegd graag bereid te zijn om op haar verzoek samen met mevrouw Roode dit bezoek te brengen.

Lees verder
10 maart 2019

Superzaterdag in Amstelveen, Huizen en Landsmeer

Foto: Nazir Husseini

Zaterdag 9 maart jl. was het weer Superzaterdag. Als een drietrapsraket gingen SP-ers uit Noord-Holland van deur tot deur in Landsmeer, Amstelveen en Huizen. Dit alles om mensen ervan te doordringen wat het belang van de provincie is en welke invloed die stem heeft in de Eerste Kamer en derhalve op het kabinetsbeleid.

Lees verder
29 juni 2011

Metrovariant Amstelveenlijn valt nu al af

Uit onderzoek van de SP naar de mening van inwoners van Amstelveen en Buitenveldert blijkt dat bijna niemand een dure metro wil. Mensen willen wel dat tram 5 behouden blijft en dat sneltram 51 behouden blijft met alle bestaande haltes. Uit een tussenrapportage van het projectbureau Amstelveenlijn blijkt dat een metrovariant zeer ongunstig scoort wat betreft maatschappelijke kosten en baten. Met andere woorden: een metro naar Westwijk is te duur en slecht voor het openbaar vervoer in Amstelveen.

Lees verder
29 juni 2011

SP komt op voor rechten bewoners Jan Lievensweg en Graaf Aelbrechtlaan

De SP heeft in schriftelijke vragen aan het college van B&W aandacht gevraagd voor de rechten van de bewoners van de Jan Lievensweg en Graaf Aelbrechtlaan. Woongroep Holland (WGH) wil deze woningen slopen en het college van VVD, CDA, BBA, ChristenUnie en Ouderenpartij wil daar aan meewerken. De woningen, waarin veel mensen op leeftijd wonen, kunnen volgens de SP prima gerenoveerd worden. De SP is dan ook tegenstander van de sloop. Bovendien wil de SP dat de gemeente en WGH fatsoenlijk met de bewoners omgaan, hen wijst op hun rechten en hen goed informeert.

Lees verder
28 juni 2011

Vraagtekens over sloop woningen Lievensweg en Aelbrechtlaan

Amstelveen - Het college van B&W van Amstelveen nodigt in een brief de bewoners aan de Jan Lievensweg en Graaf Aelbrechtlaan uit voor een informatieve inloopbijeenkomst op 7 juli a.s. In dezelfde brief deelt B&W de bewoners mede dat het college van B&W instemt met het voorstel van Woongroep Holland om 34 (senioren)woningen te slopen aan de Jan Lievensweg en de Graaf Aelbrechtlaan. Deze beslissing is genomen op basis van een onderzoek gedaan door WGH en door een quick scan welke door B&W is uitgevoerd.

Lees verder
24 juni 2011

Bijeenkomst in Diemen: Wat komt er na de Arabische lente?

Diemen - Miljoenen mensen gaan in de Arabische wereld de straat op voor meer democratie en mensenrechten. Dictators vertrekken, regeringen vallen om. Democratie krijg je echter niet van de ene op de andere dag. Wat kunnen de Europese Unie en de Verenigde Naties bijdragen aan een vreedzame overgang? Daarover gaat deze bijeenkomst met een aantal betrokken gastsprekers.

Gastsprekers:
Cherif Osman, Egyptenaar en lid van de '6-april beweging'
Kawa Rashid, Syriër en lid van een oppositiepartij
Harry van Bommel, Tweede Kamerlid SP

Gespreksleider is Arjan Vliegenthart

Maandag 27 juni van 20:00 - 22:00 uur
Plaats: De Schakel, Burg. Bickerstraat 46A, Diemen
Toegang gratis

Voor méér informatie: 06 4216 0011 of 06 1543 1974

Lees verder
26 mei 2011

SP praat met bewoners Keizer Karelpark

SP-fractievoorzitter Joep van Erp heeft met een aantal bewoners van het Keizer Karelpark gesproken over de veiligheid van hun woningen. Er wordt relatief veel ingebroken en de woningen voldoen niet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De SP vindt dat de eigenaar van de woningen, Woongroep Holland, moet zorgen dat de woningen veiliger worden en de kosten daarvan voor haar rekening neemt.

Lees verder
25 mei 2011

SP solidair met medewerkers Cardanus

De SP steunt de acties van de medewerkers van Cardanus om hun werk onder de aandacht te brengen en te vechten voor behoud van hun werkgelegenheid. De laatste tijd is er veel tumult geweest rondom Cardanus vooral over het voorgenomen besluit van het college om het jongerenwerk eerder bij Cardanus weg te halen. Dit heeft invloed op het voortbestaan van de organisatie en zou kunnen leiden tot een faillissement.

Lees verder
23 mei 2011

Oproep: bibliotheek Middenhoven moet open blijven!

De SP is bezorgd over de plannen om de bibliotheek in Middenhoven te sluiten. Deze bibliotheek voorziet in een grote behoefte voor de inwoners van Waardhuizen en Middenhoven.

Lees verder
23 mei 2011

Woningen Woongroep Holland voldoen niet aan Keurmerk Veilig Wonen

De SP wil dat Woongroep Holland zo snel mogelijk maatregelen neemt om haar woningen veiliger te maken. Nu wonen veel huurders in woningen die niet veilig zijn, omdat de inbraakpreventie niet op orde is. Naar de bestaande maatstaven moeten verbeteringen worden aangebracht. De SP wil dat Woongroep Holland de kosten voor haar rekening neemt en dat het college van burgemeester en wethouders – dat zegt dat veiligheid een speerpunt is – zijn best gaat doen dat dit voor elkaar komt.

Lees verder
23 mei 2011

Woongroep Holland sloopt woningen Jan Lievensweg en Graaf Aelbrechtlaan

De SP-fractie in de Amstelveense gemeenteraad wil dat het college van burgemeester en wethouders de sloop van betaalbare huurwoningen tegenhoudt. Dat is mogelijk door de sloopvergunning, die Woongroep Holland (WH) voor de woningen aan de Jan Lievensweg en de Graaf Aelbrechtlaan gaat aanvragen, te weigeren.

Lees verder
13 mei 2011

SP Amstelveen demonstreerde bij ING aandeelhoudersvergadering

Amstelveen - Afgelopen maandag demonstreerden een aantal leden van de afdeling Amstelveen bij het muziekgebouw aan het IJ. Hier vond een ontmoeting plaats van aandeelhouders van de ING. We verzamelden bij het pontje achter het centraal station om met spandoeken en lawaai naar het muziekgebouw te lopen. Met lunchtijd arriveerden we daar zodat we door het raam van het gebouw ons ongenoegen konden laten horen en zien aan de mensen die niet de rekening van de crisis hebben hoeven te betalen.

Een van de demonstranten speelde vervolgens de rol van aandeelhouder, compleet in net pak en met een dikke sigaar. Hij gaf een betoog dat wij de broekriem maar aan moesten halen; vervolgens haalde hij een flinke riem tevoorschijn waarmee de groep werd aangesnoerd.
De echte aandeelhouders hebben ons absluut gezien en gehoord!
ING Aktie
Foto: Grea Twint

Lees verder

Pagina's

Lijsttrekker Eric Smaling on tour. Deel 1

Remine Alberts over Rechtvaardigheid

Remine Alberts over stemmen

Marie-France van Oorsouw: cultureel erfgoed en cultuur educatie

Robert Brand over Schiphol

Statenlid Eric Smaling (N-H) stelt zich voor - lijst 5 nummer 1

Statenlid Anna de Groot (N-H) stelt zich voor - lijst 5 nummer 5

SP toont failliet marktwerking in de zorg aan

Foto: Foto: Guus Dubbelman/De Volkskrant

Ruim een week na het faillissement van het MC Slotervaart wordt steeds
duidelijker hoe groot het spoor van chaos is dat het omgevallen ziekenhuis heeft getrokken. Van de ‘warme overdracht’ die de patiënten beloofd werd, is in veel gevallen weinig terechtgekomen. ‘Als huisarts weet ik niet precies welke chemo een patiënt krijgt.’

Kaya Bouma 2 november 2018 

Toen de artsen van het Slotervaartziekenhuis een neurostimulator in de buik van Wil Roode plaatsten, zeiden ze dat het apparaat het zo’n vier tot vijf jaar vol zou houden. Korter, bij intensief gebruik. Daarna kan het elk ogenblik uitvallen. De 59-jarige Amstelveense had op dat moment al meerdere herniaoperaties achter de rug. Die hadden niets uitgehaald. De neurostimulator zou de ergste pijn wegnemen, zodat ze van de morfine af kon. Toen de operatie erop zat, kreeg Roode een telefoonnummer van het ziekenhuis mee dat ze 24  uur per dag kon bellen, mocht het kastje uitvallen.

Dat is nu vier jaar geleden. Het apparaat in haar buik, weet de rugpatiënt, kan er ieder moment mee ophouden. Maar aan het telefoonnummer heeft ze sinds vorige week donderdag niets meer. Het was het eerste wat er door haar heenging toen ze op de radio hoorde dat het MC Slotervaart failliet was verklaard: wat moet ze in vredesnaam doen als het kastje ermee ophoudt? Als ze geen nieuwe neurostimulator krijgt, moet ze weer aan de morfine, zegt ze, ‘dan functioneer ik niet meer.’ Dat is niet alleen haar probleem, maar ook dat van haar man. Sinds hij een zwaar ongeluk heeft gehad, is hij afhankelijk van haar zorg.

Grofweg 20 duizend patiënten

Ruim een week na het faillissement van het MC Slotervaart wordt steeds duidelijker hoe groot het spoor van chaos is dat het omgevallen ziekenhuis heeft getrokken. De patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen, zijn vorig weekend ondergebracht in andere ziekenhuizen. Maar voor de grofweg 20 duizend patiënten die er onder behandeling staan, moet nu in allerijl een oplossing worden bedacht. – Grofweg 20 duizend, want om hoeveel patiënten het precies gaat, weet de persvoorlichter van het ziekenhuis niet. ‘Het gaat in elk geval om hele grote aantallen.’

Onduidelijk is ook hoe lang de overdracht gaat duren, en bij wie patiënten nu het beste terecht kunnen. De zorgverzekeraars wijzen naar het ziekenhuis: demedisch specialisten moeten hun eigen patiënten elders onderbrengen. Zij kennen de patiënten, zij hebben de dossiers. Maar volgens de artsen kwam het faillissement zo abrupt dat ze nu handen tekort komen voor deze enorme klus.Vast staat dat van de ‘warme overdracht’ die de patiënten vorige week beloofd werd, in veel gevallen weinig terecht komt. De chaos is zo groot, zegt Stella Zonneveld, voorzitter van de huisartsenkring Amsterdam, dat we beter kunnen spreken van een crisis.

‘Op papier zijn er afspraken gemaakt dat de zorg wordt overgedragen van specialist op specialist. Maar in de praktijk komen er heel veel patiënten bij de huisarts terecht. Ik heb een collega die veertig telefoontjes per dag kreeg van patiënten van het Slotervaartziekenhuis. Daar zitten mensen met acute problemen tussen. Mensen die een chemokuur moeten ondergaan, maar nog geen nieuwe behandelplek hebben. Patiënten met een chronische aandoening die eens in de zoveel weken een injectie moeten krijgen.’

Huisarts overspannen thuis

Die huisarts, zegt Zonneveld, die zit inmiddels overspannen thuis. ‘Het frustrerende is dat we in veel gevallen niets voor onze patiënten kunnen doen. Je hebt de informatie van de specialist zelf nodig, als huisarts weet ik niet precies welke chemo een patiënt krijgt.’ Sommige huisartsen proberen nu te bemiddelen tussen de specialist en een ander ziekenhuis. ‘Maar dat is onze rol helemaal niet.’

Op de dag dat het faillissement van het MC Slotervaart wordt uitgesproken, belt Wil Roode het ziekenhuis op. ‘Er waren nog veertig wachtenden voor me. Ik heb een uur gewacht, toen heb ik het opgegeven.’ Op een mailtje dat ze daarna stuurde aan de afdeling neurochirurgie, is nog altijd geen reactie gekomen. Heel mobiel is de rugpatiënt intussen niet. Ze heeft twee weken geleden een nieuwe heup gekregen. Dat gebeurde in het Amstelland ziekenhuis dat, zo bleek vrijdag, onder aan een lijst van veertien zwakke ziekenhuizen bungelt.
‘Ik mag zes weken niet auto rijden. Ik schuifel met een rollator door de kamer.’ Nog diezelfde dag belt Roode haar zorgverzekeraar op. ‘Daar kreeg ik te horen dat het ziekenhuis het moest regelen. En anders moest ik maar naar de huisarts.’

Het typeert de situatie voor veel patiënten: het ziekenhuis laat op zich wachten, de zorgverzekeraar verwijst terug naar het ziekenhuis of naar de huisarts, die niets voor ze kan doen. De chaotische situatie rondom patiënten was deze week ook onderwerp van debat in de Tweede Kamer:  had dat niet anders gekund?

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat de veiligheid van patiënten na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen onderzoeken. De raad wil weten of de belangen van  de patiënten wel zwaar genoeg telden toen er door de directie en de  zorgverzekeraars financiële beslissingen werden genomen.

Zomaar zes weken wachten op een afspraak

Een paar dagen en meerdere telefoontjes met haar zorgverzekeraar later, krijgt Roode uiteindelijk de namen van twee ziekenhuizen die de operatie voor een nieuwe neurostimulator, kunnen uitvoeren. ‘Die ziekenhuizen mogen u ook weigeren, zeiden ze erbij.’ Ze belt een van de ziekenhuizen, het AMC, dat haar weer naar de huisarts stuurt voor een verwijsbrief. Die heeft ze gisterenochtend gekregen. Nu is het wachten op een afspraak. ‘Dat kan zomaar zes weken duren.’

Waar het op neer komt, zegt Roode, ‘is dat je het allemaal zelf moet regelen. Ik ben een week bezig geweest met mijn zorgverzekeraar te bellen.’ Voor haar is dat niet zo'n probleem, zegt de Amstelveense, die actief is voor de lokale SP. ‘Ik ben verbaal sterk, ik kom er wel. Maar er zijn ook mensen die er veel erger aan toe zijn dan ik. Hoe moeten zij dat allemaal regelen?’

Facebookpagina

Onder de slogan ‘Nederland in protest!’ protesteren actievoerders zondag op het Museumplein in Amsterdam tegen de sluiting van het MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen. Op de Facebookpagina van het evenement hadden op vrijdag ruim achthonderd mensen aangegeven te zullen komen. ‘Nederland word wakker!’, schrijft de initiatiefnemer op de Facebookpagina. ‘Dit kan en mag niet zo verder gaan! Sta op voor de toekomst van jouw kinderen en kleinkinderen.’

De curatoren van het MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen verwachten snel meer duidelijkheid over de toekomst van de failliete ziekenhuizen. Er hebben zich voor beide instellingen meerdere overnamekandidaten gemeld.

 

 

 

Statenlid Heidi Bouhlel-Lascaris (N-H) stelt zich voor - lijst 5 nummer 6


Verkiezingsprogramma Amstelveense Gemeenteraad 2018

Foto: SP