h
3 december 2018

AMSTELVEENSE SUBSIDIE NAAR VASTGOEDSECTOR

Foto: Marco Lucas

Op 28 november heeft de commissie Burgers en Samenleving een lange vergadering gehad. Op de agenda stonden diverse startnotities, waaronder de startnotitie ‘Werken aan een toegankelijk Amstelveen’. In het kader van het VN-verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking worden gemeenten verplicht om werk te maken van het bevorderen van de toegankelijkheid van hun stad. In de notitie wordt gesteld dat het benodigde subsidiebedrag verhoogd moet worden van 20.000 naar 50.000 euro.

Lees verder
25 november 2018

Amersfoort, 24 november partijraad

Foto: SP

Het werd de grote Groningenspecial. Met om te beginnen een interview door Ron Meijer met gedeputeerde Eelco Eikenaar. Echt verschrikkelijk wat er allemaal in het aarbevingsgebied niet gebeurt. Mensen voelen zich in de steek gelaten, hebben geen vertrouwen meer in de overheid, enz.

Lees verder
24 oktober 2018

Wethouder Van Ballegooijen bezoekt bijeenkomst met statushouders

Foto: SP

Op dinsdag 16 oktober heeft de SP samen met de FNV en de Vrijwilligersraad Minima Amstelveen de derde bijeenkomst georganiseerd met en voor statushouders. Het thema was dit keer: werk. Voor de bijeenkomst waren meerdere werkgevers uit de regio uitgenodigd alsmede de Ondernemersvereniging Amstelveen. Veel van de uitgenodigden, waaronder de HEMA en de OA, hebben de uitnodiging afgezegd. Dat was best jammer, maar alles werd goedgemaakt door de uitgenodigden die wél zijn gekomen. Onder hen ook wethouder Van Ballegooijen die de avond opende met een persoonlijk verhaal over zijn moeder om te illustreren hoe belangrijk het is om te werken.

Lees verder
25 september 2018

Partijraad 22-09-2018

Foto: SP
Marktwerking in de zorg

Na een welkom gaat Ron Meyer in gesprek met Sander Heijne. Heijne is onderzoeksjournalist voor de Volkskrant en De Correspondent en heeft een boek geschreven over de marktwerking in het publieke c.q. sociale domein.

Lees verder
17 september 2018

MANIFESTATIE TIJD VOOR RECHTVAARDIGHEID 15 SEPTEMBER

Foto: SP

Op zaterdag 15 september is een delegatie van de SP afdeling Amstelveen afgereisd naar Rotterdam. Lang van tevoren werd de manifestatie “Tijd voor Rechtvaardigheid” aangekondigd onder de SP leden.

Lees verder
24 juni 2011

Bijeenkomst in Diemen: Wat komt er na de Arabische lente?

Diemen - Miljoenen mensen gaan in de Arabische wereld de straat op voor meer democratie en mensenrechten. Dictators vertrekken, regeringen vallen om. Democratie krijg je echter niet van de ene op de andere dag. Wat kunnen de Europese Unie en de Verenigde Naties bijdragen aan een vreedzame overgang? Daarover gaat deze bijeenkomst met een aantal betrokken gastsprekers.

Gastsprekers:
Cherif Osman, Egyptenaar en lid van de '6-april beweging'
Kawa Rashid, Syriër en lid van een oppositiepartij
Harry van Bommel, Tweede Kamerlid SP

Gespreksleider is Arjan Vliegenthart

Maandag 27 juni van 20:00 - 22:00 uur
Plaats: De Schakel, Burg. Bickerstraat 46A, Diemen
Toegang gratis

Voor méér informatie: 06 4216 0011 of 06 1543 1974

Lees verder
26 mei 2011

SP praat met bewoners Keizer Karelpark

SP-fractievoorzitter Joep van Erp heeft met een aantal bewoners van het Keizer Karelpark gesproken over de veiligheid van hun woningen. Er wordt relatief veel ingebroken en de woningen voldoen niet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De SP vindt dat de eigenaar van de woningen, Woongroep Holland, moet zorgen dat de woningen veiliger worden en de kosten daarvan voor haar rekening neemt.

Lees verder
25 mei 2011

SP solidair met medewerkers Cardanus

De SP steunt de acties van de medewerkers van Cardanus om hun werk onder de aandacht te brengen en te vechten voor behoud van hun werkgelegenheid. De laatste tijd is er veel tumult geweest rondom Cardanus vooral over het voorgenomen besluit van het college om het jongerenwerk eerder bij Cardanus weg te halen. Dit heeft invloed op het voortbestaan van de organisatie en zou kunnen leiden tot een faillissement.

Lees verder
23 mei 2011

Oproep: bibliotheek Middenhoven moet open blijven!

De SP is bezorgd over de plannen om de bibliotheek in Middenhoven te sluiten. Deze bibliotheek voorziet in een grote behoefte voor de inwoners van Waardhuizen en Middenhoven.

Lees verder
23 mei 2011

Woningen Woongroep Holland voldoen niet aan Keurmerk Veilig Wonen

De SP wil dat Woongroep Holland zo snel mogelijk maatregelen neemt om haar woningen veiliger te maken. Nu wonen veel huurders in woningen die niet veilig zijn, omdat de inbraakpreventie niet op orde is. Naar de bestaande maatstaven moeten verbeteringen worden aangebracht. De SP wil dat Woongroep Holland de kosten voor haar rekening neemt en dat het college van burgemeester en wethouders – dat zegt dat veiligheid een speerpunt is – zijn best gaat doen dat dit voor elkaar komt.

Lees verder
23 mei 2011

Woongroep Holland sloopt woningen Jan Lievensweg en Graaf Aelbrechtlaan

De SP-fractie in de Amstelveense gemeenteraad wil dat het college van burgemeester en wethouders de sloop van betaalbare huurwoningen tegenhoudt. Dat is mogelijk door de sloopvergunning, die Woongroep Holland (WH) voor de woningen aan de Jan Lievensweg en de Graaf Aelbrechtlaan gaat aanvragen, te weigeren.

Lees verder
13 mei 2011

SP Amstelveen demonstreerde bij ING aandeelhoudersvergadering

Amstelveen - Afgelopen maandag demonstreerden een aantal leden van de afdeling Amstelveen bij het muziekgebouw aan het IJ. Hier vond een ontmoeting plaats van aandeelhouders van de ING. We verzamelden bij het pontje achter het centraal station om met spandoeken en lawaai naar het muziekgebouw te lopen. Met lunchtijd arriveerden we daar zodat we door het raam van het gebouw ons ongenoegen konden laten horen en zien aan de mensen die niet de rekening van de crisis hebben hoeven te betalen.

Een van de demonstranten speelde vervolgens de rol van aandeelhouder, compleet in net pak en met een dikke sigaar. Hij gaf een betoog dat wij de broekriem maar aan moesten halen; vervolgens haalde hij een flinke riem tevoorschijn waarmee de groep werd aangesnoerd.
De echte aandeelhouders hebben ons absluut gezien en gehoord!
ING Aktie
Foto: Grea Twint

Lees verder
6 mei 2011

Actie: Miljarden winst? ING betaal je eigen crisis!

Amstelveen - Aanstaande maandag voert de SP, samen met de Internationale Socialisten, actie tijdens de aandeelhoudersvergadering van de ING. Het kabinet legt de rekening van de crisis bij de mensen die deze niet veroorzaakt hebben. Zo wordt er bezuinigd op onderwijs, openbaar vervoer en sociale werkvoorzieningen. De ING maakt inmiddels weer grote winsten, maar de gewone mensen zijn nog steeds bezig met het afbetalen van de schulden.

Omdat de ING symbool staat voor het slechte bezuigingsbeleid van het kabinet Rutte laten we aanstaande maandag met een luidruchtig protest horen waar volgens ons de rekening van de crisis moet worden neergelegd.
We verzamelen om 12:30 uur bij de pontjes achter Centraal Station. De actievoerders gaan gezamenlijk naar het Muziekgebouw aan 't IJ, waar de aandeelhoudersvergadering plaatsvindt. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Malu Lüer: 06-16465156.

Lees verder
23 april 2011

Geen verbetering situatie lijn 300, de lijn moet weer via Oranjebaan!

Amstelveen - Het gebruik van de nieuwe halte Langerhuize door reizigers van de Zuidtangent (lijn 300) neemt niet toe. Dit blijkt uit herhaald onderzoek van de SP. De partij noteerde in de ochtendspits op 20 april 2011 slechts 126 uitstappers, terwijl het college 250 uitstappers beloofde. Dit aantal is precies gelijk aan het aantal uitstappers op 17 en 19 januari. De conclusie is dat er sinds de routewijziging van lijn 300 in december 2010 geen groei zit in het aantal uitstappers op de halte Langerhuize. Lijn 300 moet nu snel weer via Oranjebaan gaan rijden, stelt de SP.

Lees verder
18 april 2011

SP pleit voor sociale huurwoningen en huisartsenpraktijk in nieuwbouwplan Hortensialaan-Lindenlaan

Amstelveen - Hoewel de SP blij is met de aanpassingen van het oorspronkelijke plan, dat tot stand is gekomen in samenspraak met de buurtbewoners missen we nog twee belangrijke punten in het plan:

Lees verder

Pagina's

SP toont failliet marktwerking in de zorg aan

Foto: Foto: Guus Dubbelman/De Volkskrant

Ruim een week na het faillissement van het MC Slotervaart wordt steeds
duidelijker hoe groot het spoor van chaos is dat het omgevallen ziekenhuis heeft getrokken. Van de ‘warme overdracht’ die de patiënten beloofd werd, is in veel gevallen weinig terechtgekomen. ‘Als huisarts weet ik niet precies welke chemo een patiënt krijgt.’

Kaya Bouma 2 november 2018 

Toen de artsen van het Slotervaartziekenhuis een neurostimulator in de buik van Wil Roode plaatsten, zeiden ze dat het apparaat het zo’n vier tot vijf jaar vol zou houden. Korter, bij intensief gebruik. Daarna kan het elk ogenblik uitvallen. De 59-jarige Amstelveense had op dat moment al meerdere herniaoperaties achter de rug. Die hadden niets uitgehaald. De neurostimulator zou de ergste pijn wegnemen, zodat ze van de morfine af kon. Toen de operatie erop zat, kreeg Roode een telefoonnummer van het ziekenhuis mee dat ze 24  uur per dag kon bellen, mocht het kastje uitvallen.

Dat is nu vier jaar geleden. Het apparaat in haar buik, weet de rugpatiënt, kan er ieder moment mee ophouden. Maar aan het telefoonnummer heeft ze sinds vorige week donderdag niets meer. Het was het eerste wat er door haar heenging toen ze op de radio hoorde dat het MC Slotervaart failliet was verklaard: wat moet ze in vredesnaam doen als het kastje ermee ophoudt? Als ze geen nieuwe neurostimulator krijgt, moet ze weer aan de morfine, zegt ze, ‘dan functioneer ik niet meer.’ Dat is niet alleen haar probleem, maar ook dat van haar man. Sinds hij een zwaar ongeluk heeft gehad, is hij afhankelijk van haar zorg.

Grofweg 20 duizend patiënten

Ruim een week na het faillissement van het MC Slotervaart wordt steeds duidelijker hoe groot het spoor van chaos is dat het omgevallen ziekenhuis heeft getrokken. De patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen, zijn vorig weekend ondergebracht in andere ziekenhuizen. Maar voor de grofweg 20 duizend patiënten die er onder behandeling staan, moet nu in allerijl een oplossing worden bedacht. – Grofweg 20 duizend, want om hoeveel patiënten het precies gaat, weet de persvoorlichter van het ziekenhuis niet. ‘Het gaat in elk geval om hele grote aantallen.’

Onduidelijk is ook hoe lang de overdracht gaat duren, en bij wie patiënten nu het beste terecht kunnen. De zorgverzekeraars wijzen naar het ziekenhuis: demedisch specialisten moeten hun eigen patiënten elders onderbrengen. Zij kennen de patiënten, zij hebben de dossiers. Maar volgens de artsen kwam het faillissement zo abrupt dat ze nu handen tekort komen voor deze enorme klus.Vast staat dat van de ‘warme overdracht’ die de patiënten vorige week beloofd werd, in veel gevallen weinig terecht komt. De chaos is zo groot, zegt Stella Zonneveld, voorzitter van de huisartsenkring Amsterdam, dat we beter kunnen spreken van een crisis.

‘Op papier zijn er afspraken gemaakt dat de zorg wordt overgedragen van specialist op specialist. Maar in de praktijk komen er heel veel patiënten bij de huisarts terecht. Ik heb een collega die veertig telefoontjes per dag kreeg van patiënten van het Slotervaartziekenhuis. Daar zitten mensen met acute problemen tussen. Mensen die een chemokuur moeten ondergaan, maar nog geen nieuwe behandelplek hebben. Patiënten met een chronische aandoening die eens in de zoveel weken een injectie moeten krijgen.’

Huisarts overspannen thuis

Die huisarts, zegt Zonneveld, die zit inmiddels overspannen thuis. ‘Het frustrerende is dat we in veel gevallen niets voor onze patiënten kunnen doen. Je hebt de informatie van de specialist zelf nodig, als huisarts weet ik niet precies welke chemo een patiënt krijgt.’ Sommige huisartsen proberen nu te bemiddelen tussen de specialist en een ander ziekenhuis. ‘Maar dat is onze rol helemaal niet.’

Op de dag dat het faillissement van het MC Slotervaart wordt uitgesproken, belt Wil Roode het ziekenhuis op. ‘Er waren nog veertig wachtenden voor me. Ik heb een uur gewacht, toen heb ik het opgegeven.’ Op een mailtje dat ze daarna stuurde aan de afdeling neurochirurgie, is nog altijd geen reactie gekomen. Heel mobiel is de rugpatiënt intussen niet. Ze heeft twee weken geleden een nieuwe heup gekregen. Dat gebeurde in het Amstelland ziekenhuis dat, zo bleek vrijdag, onder aan een lijst van veertien zwakke ziekenhuizen bungelt.
‘Ik mag zes weken niet auto rijden. Ik schuifel met een rollator door de kamer.’ Nog diezelfde dag belt Roode haar zorgverzekeraar op. ‘Daar kreeg ik te horen dat het ziekenhuis het moest regelen. En anders moest ik maar naar de huisarts.’

Het typeert de situatie voor veel patiënten: het ziekenhuis laat op zich wachten, de zorgverzekeraar verwijst terug naar het ziekenhuis of naar de huisarts, die niets voor ze kan doen. De chaotische situatie rondom patiënten was deze week ook onderwerp van debat in de Tweede Kamer:  had dat niet anders gekund?

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat de veiligheid van patiënten na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen onderzoeken. De raad wil weten of de belangen van  de patiënten wel zwaar genoeg telden toen er door de directie en de  zorgverzekeraars financiële beslissingen werden genomen.

Zomaar zes weken wachten op een afspraak

Een paar dagen en meerdere telefoontjes met haar zorgverzekeraar later, krijgt Roode uiteindelijk de namen van twee ziekenhuizen die de operatie voor een nieuwe neurostimulator, kunnen uitvoeren. ‘Die ziekenhuizen mogen u ook weigeren, zeiden ze erbij.’ Ze belt een van de ziekenhuizen, het AMC, dat haar weer naar de huisarts stuurt voor een verwijsbrief. Die heeft ze gisterenochtend gekregen. Nu is het wachten op een afspraak. ‘Dat kan zomaar zes weken duren.’

Waar het op neer komt, zegt Roode, ‘is dat je het allemaal zelf moet regelen. Ik ben een week bezig geweest met mijn zorgverzekeraar te bellen.’ Voor haar is dat niet zo'n probleem, zegt de Amstelveense, die actief is voor de lokale SP. ‘Ik ben verbaal sterk, ik kom er wel. Maar er zijn ook mensen die er veel erger aan toe zijn dan ik. Hoe moeten zij dat allemaal regelen?’

Facebookpagina

Onder de slogan ‘Nederland in protest!’ protesteren actievoerders zondag op het Museumplein in Amsterdam tegen de sluiting van het MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen. Op de Facebookpagina van het evenement hadden op vrijdag ruim achthonderd mensen aangegeven te zullen komen. ‘Nederland word wakker!’, schrijft de initiatiefnemer op de Facebookpagina. ‘Dit kan en mag niet zo verder gaan! Sta op voor de toekomst van jouw kinderen en kleinkinderen.’

De curatoren van het MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen verwachten snel meer duidelijkheid over de toekomst van de failliete ziekenhuizen. Er hebben zich voor beide instellingen meerdere overnamekandidaten gemeld.

 

 

 


Verkiezingsprogramma Amstelveense Gemeenteraad 2018

Foto: SP