h
3 december 2018

AMSTELVEENSE SUBSIDIE NAAR VASTGOEDSECTOR

Foto: Marco Lucas

Op 28 november heeft de commissie Burgers en Samenleving een lange vergadering gehad. Op de agenda stonden diverse startnotities, waaronder de startnotitie ‘Werken aan een toegankelijk Amstelveen’. In het kader van het VN-verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking worden gemeenten verplicht om werk te maken van het bevorderen van de toegankelijkheid van hun stad. In de notitie wordt gesteld dat het benodigde subsidiebedrag verhoogd moet worden van 20.000 naar 50.000 euro.

Lees verder
25 november 2018

Amersfoort, 24 november partijraad

Foto: SP

Het werd de grote Groningenspecial. Met om te beginnen een interview door Ron Meijer met gedeputeerde Eelco Eikenaar. Echt verschrikkelijk wat er allemaal in het aarbevingsgebied niet gebeurt. Mensen voelen zich in de steek gelaten, hebben geen vertrouwen meer in de overheid, enz.

Lees verder
24 oktober 2018

Wethouder Van Ballegooijen bezoekt bijeenkomst met statushouders

Foto: SP

Op dinsdag 16 oktober heeft de SP samen met de FNV en de Vrijwilligersraad Minima Amstelveen de derde bijeenkomst georganiseerd met en voor statushouders. Het thema was dit keer: werk. Voor de bijeenkomst waren meerdere werkgevers uit de regio uitgenodigd alsmede de Ondernemersvereniging Amstelveen. Veel van de uitgenodigden, waaronder de HEMA en de OA, hebben de uitnodiging afgezegd. Dat was best jammer, maar alles werd goedgemaakt door de uitgenodigden die wél zijn gekomen. Onder hen ook wethouder Van Ballegooijen die de avond opende met een persoonlijk verhaal over zijn moeder om te illustreren hoe belangrijk het is om te werken.

Lees verder
25 september 2018

Partijraad 22-09-2018

Foto: SP
Marktwerking in de zorg

Na een welkom gaat Ron Meyer in gesprek met Sander Heijne. Heijne is onderzoeksjournalist voor de Volkskrant en De Correspondent en heeft een boek geschreven over de marktwerking in het publieke c.q. sociale domein.

Lees verder
17 september 2018

MANIFESTATIE TIJD VOOR RECHTVAARDIGHEID 15 SEPTEMBER

Foto: SP

Op zaterdag 15 september is een delegatie van de SP afdeling Amstelveen afgereisd naar Rotterdam. Lang van tevoren werd de manifestatie “Tijd voor Rechtvaardigheid” aangekondigd onder de SP leden.

Lees verder
21 augustus 2011

Fokuswonen wordt bedreigd.

Gerda is actief SP-lid. En ondanks haar zware lichamelijk handicap woont ze zelfstandig en vrij. Fokus maakt het mogelijk. Fokus verleent assistentie bij algemene dagelijkse levens-verrichtingen, zoals aan- en uitkleden, toiletgang en eenvoudige verpleeg-technische handelingen. En Gerda bepaalt wanneer, waarbij en hoe. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zo houdt zij zelf de regie over haar leven!

Maar Fokuswonen wordt bedreigd en Gerda doet een beroep op de politiek om de 95 Fokuswoonprojecten in Nederland te behouden. De SP ondersteund haar hierin.

Gerda's verhaal:

Lees verder
17 augustus 2011

Fietsbrug Noorddammerweg hindernis voor gehandicapten!

oprit Brug
De fietsbrug over de nieuwe N201 is visueel misschien wel een plaatje, maar in de praktijk allesbehalve een plaatje. De fietsbrug is een gedrocht. Voor fietsers met een minder goede lichamelijke gesteldheid is de brug moeilijk te nemen. Voor mensen in een rolstoel betwijfelt de SP of de brug te nemen is, gezien de grote helling van het wegdek.

Is hier door de provincie Noord-Holland en de gemeenten Uithoorn en Amstelveen onderzoek naar gedaan?
Voldoet deze brug met de steile op- en afritten aan de normen en richtlijnen, bijvoorbeeld van het CROW?
Is de brug goedgekeurd door ouderen- en gehandicaptenorganisaties?
Hebben de overheden het ontwerp van de brug voorgelegd aan de belangenorganisaties, waaronder de Fietsersbond?

Lees verder
3 augustus 2011

Burgemeester moet optreden in OCA-schandaal

Joep van Erp

De SP spreekt burgemeester Van Zanen aan op het schandaal rond de reclame-op-gemeentekosten voor de Ouderencombinatie (OCA). Net als GroenLinks, die hierover eerder schriftelijke vragen aan het college stelde, vindt de SP het niet aanvaardbaar dat het college de OCA de gelegenheid geeft op gemeentekosten reclame te maken voor zichzelf in een gemeentelijke nieuwsbrief. Het college heeft de vragen inmiddels beantwoord, maar de antwoorden zijn beneden alle peil. De SP heeft over de kwestie een brief gestuurd aan de burgemeester.

Lees verder
20 juli 2011

SP wil geen dure woningen op terrein Aemstelle

De SP wil niet dat er op het terrein van Aemstelle dure koopwoningen gebouwd worden. Het bouwen van dure koopwoningen zou geen prioriteit van het gemeentebestuur moeten zijn, omdat er in Amstelveen juist meer vraag is naar huurwoningen.

In het collegeprogramma schrijven de collegepartijen VVD, CDA, BBA, ChristenUnie en Ouderencombinatie dat er in Amstelveen sociale huurwoningen gebouwd moeten worden en daarnaast ook starterswoningen, studentenwoningen en seniorenwoningen.

Nu zeggen de wethouders Groot (CDA) en Raat (VVD) dat er in Amstelveen genoeg sociale huurwoningen zijn, alleen wonen er de verkeerde mensen in. Het zogenaamde scheefwonen moet aangepakt worden. En dan heeft volgens het college iedereen een woning...

Lees verder
20 juli 2011

In Amstelveen dreigen belangrijke verslechteringen in het openbaar vervoer

SP stelt vragen over de betrokkenheid van het college bij de dienstregeling 2012 van het GVB en Connexxion
Openbaar vervoer is een belangrijke maatschappelijke voorziening. De regering bezuinigt echter op het stads en streekvervoer. De stadsregio Amsterdams bezuinigt ook op de bijdragen voor de Amsterdamse openbaar vervoerconcessies. Voor Amstelveen gaat het om de concessie Amsterdam (GVB) en de concessie Amstelland-Meerlanden (Connexxion).

In Amstelveen dreigen belangrijke verslechteringen in het openbaar vervoer. Over aanpassingen in de
lijnvoering en dienstregeling voert het college van burgemeester en wethouders al geruime tijd overleggen met de vervoerbedrijven en naar wij aannemen ook met de stadsregio.

Lees verder
16 juli 2011

Sloop woningen Lievensweg, Aelbrechtlaan: "Wie wind zaait zal storm oogsten!"

SP Amstelveen heeft het gemeentebestuur van Amstelveen vorige week verzocht de rapporten openbaar te maken waarop de beslissing is genomen om 34 woningen te slopen aan de Jan Lievensweg en Graaf Aelbrechtlaan.
Tot nu komen we niet verder dan de constatering van wethouder Levie, dat deze woningen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.
Waarop wethouder Levie en de corporatie dit baseert is niet duidelijk.

Lees verder
6 juli 2011

Actie Maritsa succes, speeltuin blijft!

Amstelveen - De speeltuin aan Maritsa blijft!

SP Amstelveen feliciteert het actiecomité "De speeltuin moet blijven" en de buurt Maritsa met dit prachtige succes!

De huisartsenpraktijk zal op een andere plek worden gerealiseerd.

Lees verder
29 juni 2011

Metrovariant Amstelveenlijn valt nu al af

Uit onderzoek van de SP naar de mening van inwoners van Amstelveen en Buitenveldert blijkt dat bijna niemand een dure metro wil. Mensen willen wel dat tram 5 behouden blijft en dat sneltram 51 behouden blijft met alle bestaande haltes. Uit een tussenrapportage van het projectbureau Amstelveenlijn blijkt dat een metrovariant zeer ongunstig scoort wat betreft maatschappelijke kosten en baten. Met andere woorden: een metro naar Westwijk is te duur en slecht voor het openbaar vervoer in Amstelveen.

Lees verder
29 juni 2011

SP komt op voor rechten bewoners Jan Lievensweg en Graaf Aelbrechtlaan

De SP heeft in schriftelijke vragen aan het college van B&W aandacht gevraagd voor de rechten van de bewoners van de Jan Lievensweg en Graaf Aelbrechtlaan. Woongroep Holland (WGH) wil deze woningen slopen en het college van VVD, CDA, BBA, ChristenUnie en Ouderenpartij wil daar aan meewerken. De woningen, waarin veel mensen op leeftijd wonen, kunnen volgens de SP prima gerenoveerd worden. De SP is dan ook tegenstander van de sloop. Bovendien wil de SP dat de gemeente en WGH fatsoenlijk met de bewoners omgaan, hen wijst op hun rechten en hen goed informeert.

Lees verder
28 juni 2011

Vraagtekens over sloop woningen Lievensweg en Aelbrechtlaan

Amstelveen - Het college van B&W van Amstelveen nodigt in een brief de bewoners aan de Jan Lievensweg en Graaf Aelbrechtlaan uit voor een informatieve inloopbijeenkomst op 7 juli a.s. In dezelfde brief deelt B&W de bewoners mede dat het college van B&W instemt met het voorstel van Woongroep Holland om 34 (senioren)woningen te slopen aan de Jan Lievensweg en de Graaf Aelbrechtlaan. Deze beslissing is genomen op basis van een onderzoek gedaan door WGH en door een quick scan welke door B&W is uitgevoerd.

Lees verder

Pagina's

SP toont failliet marktwerking in de zorg aan

Foto: Foto: Guus Dubbelman/De Volkskrant

Ruim een week na het faillissement van het MC Slotervaart wordt steeds
duidelijker hoe groot het spoor van chaos is dat het omgevallen ziekenhuis heeft getrokken. Van de ‘warme overdracht’ die de patiënten beloofd werd, is in veel gevallen weinig terechtgekomen. ‘Als huisarts weet ik niet precies welke chemo een patiënt krijgt.’

Kaya Bouma 2 november 2018 

Toen de artsen van het Slotervaartziekenhuis een neurostimulator in de buik van Wil Roode plaatsten, zeiden ze dat het apparaat het zo’n vier tot vijf jaar vol zou houden. Korter, bij intensief gebruik. Daarna kan het elk ogenblik uitvallen. De 59-jarige Amstelveense had op dat moment al meerdere herniaoperaties achter de rug. Die hadden niets uitgehaald. De neurostimulator zou de ergste pijn wegnemen, zodat ze van de morfine af kon. Toen de operatie erop zat, kreeg Roode een telefoonnummer van het ziekenhuis mee dat ze 24  uur per dag kon bellen, mocht het kastje uitvallen.

Dat is nu vier jaar geleden. Het apparaat in haar buik, weet de rugpatiënt, kan er ieder moment mee ophouden. Maar aan het telefoonnummer heeft ze sinds vorige week donderdag niets meer. Het was het eerste wat er door haar heenging toen ze op de radio hoorde dat het MC Slotervaart failliet was verklaard: wat moet ze in vredesnaam doen als het kastje ermee ophoudt? Als ze geen nieuwe neurostimulator krijgt, moet ze weer aan de morfine, zegt ze, ‘dan functioneer ik niet meer.’ Dat is niet alleen haar probleem, maar ook dat van haar man. Sinds hij een zwaar ongeluk heeft gehad, is hij afhankelijk van haar zorg.

Grofweg 20 duizend patiënten

Ruim een week na het faillissement van het MC Slotervaart wordt steeds duidelijker hoe groot het spoor van chaos is dat het omgevallen ziekenhuis heeft getrokken. De patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen, zijn vorig weekend ondergebracht in andere ziekenhuizen. Maar voor de grofweg 20 duizend patiënten die er onder behandeling staan, moet nu in allerijl een oplossing worden bedacht. – Grofweg 20 duizend, want om hoeveel patiënten het precies gaat, weet de persvoorlichter van het ziekenhuis niet. ‘Het gaat in elk geval om hele grote aantallen.’

Onduidelijk is ook hoe lang de overdracht gaat duren, en bij wie patiënten nu het beste terecht kunnen. De zorgverzekeraars wijzen naar het ziekenhuis: demedisch specialisten moeten hun eigen patiënten elders onderbrengen. Zij kennen de patiënten, zij hebben de dossiers. Maar volgens de artsen kwam het faillissement zo abrupt dat ze nu handen tekort komen voor deze enorme klus.Vast staat dat van de ‘warme overdracht’ die de patiënten vorige week beloofd werd, in veel gevallen weinig terecht komt. De chaos is zo groot, zegt Stella Zonneveld, voorzitter van de huisartsenkring Amsterdam, dat we beter kunnen spreken van een crisis.

‘Op papier zijn er afspraken gemaakt dat de zorg wordt overgedragen van specialist op specialist. Maar in de praktijk komen er heel veel patiënten bij de huisarts terecht. Ik heb een collega die veertig telefoontjes per dag kreeg van patiënten van het Slotervaartziekenhuis. Daar zitten mensen met acute problemen tussen. Mensen die een chemokuur moeten ondergaan, maar nog geen nieuwe behandelplek hebben. Patiënten met een chronische aandoening die eens in de zoveel weken een injectie moeten krijgen.’

Huisarts overspannen thuis

Die huisarts, zegt Zonneveld, die zit inmiddels overspannen thuis. ‘Het frustrerende is dat we in veel gevallen niets voor onze patiënten kunnen doen. Je hebt de informatie van de specialist zelf nodig, als huisarts weet ik niet precies welke chemo een patiënt krijgt.’ Sommige huisartsen proberen nu te bemiddelen tussen de specialist en een ander ziekenhuis. ‘Maar dat is onze rol helemaal niet.’

Op de dag dat het faillissement van het MC Slotervaart wordt uitgesproken, belt Wil Roode het ziekenhuis op. ‘Er waren nog veertig wachtenden voor me. Ik heb een uur gewacht, toen heb ik het opgegeven.’ Op een mailtje dat ze daarna stuurde aan de afdeling neurochirurgie, is nog altijd geen reactie gekomen. Heel mobiel is de rugpatiënt intussen niet. Ze heeft twee weken geleden een nieuwe heup gekregen. Dat gebeurde in het Amstelland ziekenhuis dat, zo bleek vrijdag, onder aan een lijst van veertien zwakke ziekenhuizen bungelt.
‘Ik mag zes weken niet auto rijden. Ik schuifel met een rollator door de kamer.’ Nog diezelfde dag belt Roode haar zorgverzekeraar op. ‘Daar kreeg ik te horen dat het ziekenhuis het moest regelen. En anders moest ik maar naar de huisarts.’

Het typeert de situatie voor veel patiënten: het ziekenhuis laat op zich wachten, de zorgverzekeraar verwijst terug naar het ziekenhuis of naar de huisarts, die niets voor ze kan doen. De chaotische situatie rondom patiënten was deze week ook onderwerp van debat in de Tweede Kamer:  had dat niet anders gekund?

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat de veiligheid van patiënten na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen onderzoeken. De raad wil weten of de belangen van  de patiënten wel zwaar genoeg telden toen er door de directie en de  zorgverzekeraars financiële beslissingen werden genomen.

Zomaar zes weken wachten op een afspraak

Een paar dagen en meerdere telefoontjes met haar zorgverzekeraar later, krijgt Roode uiteindelijk de namen van twee ziekenhuizen die de operatie voor een nieuwe neurostimulator, kunnen uitvoeren. ‘Die ziekenhuizen mogen u ook weigeren, zeiden ze erbij.’ Ze belt een van de ziekenhuizen, het AMC, dat haar weer naar de huisarts stuurt voor een verwijsbrief. Die heeft ze gisterenochtend gekregen. Nu is het wachten op een afspraak. ‘Dat kan zomaar zes weken duren.’

Waar het op neer komt, zegt Roode, ‘is dat je het allemaal zelf moet regelen. Ik ben een week bezig geweest met mijn zorgverzekeraar te bellen.’ Voor haar is dat niet zo'n probleem, zegt de Amstelveense, die actief is voor de lokale SP. ‘Ik ben verbaal sterk, ik kom er wel. Maar er zijn ook mensen die er veel erger aan toe zijn dan ik. Hoe moeten zij dat allemaal regelen?’

Facebookpagina

Onder de slogan ‘Nederland in protest!’ protesteren actievoerders zondag op het Museumplein in Amsterdam tegen de sluiting van het MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen. Op de Facebookpagina van het evenement hadden op vrijdag ruim achthonderd mensen aangegeven te zullen komen. ‘Nederland word wakker!’, schrijft de initiatiefnemer op de Facebookpagina. ‘Dit kan en mag niet zo verder gaan! Sta op voor de toekomst van jouw kinderen en kleinkinderen.’

De curatoren van het MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen verwachten snel meer duidelijkheid over de toekomst van de failliete ziekenhuizen. Er hebben zich voor beide instellingen meerdere overnamekandidaten gemeld.

 

 

 


Verkiezingsprogramma Amstelveense Gemeenteraad 2018

Foto: SP