h

Buurten Keizer Karel Park: pluim voor de wijkagent

SP Café

Foto: Marco Lucas

Elke laatste maandag van de maand is er van 19.00 - 20.00 uur een SP Café. Ontmoet andere SP-leden en geïnteresseerden.

Iedereen is welkom!

Komende 2X in De Meent

daarna weer inr De Bolder

De komende twee keer wordt het gehouden in Wijkcentrum De Meent.
27 november 2011

Buurten Keizer Karel Park: pluim voor de wijkagent

Amstelveen - Na een reeks van inbraken in het Keizer Karel Park afgelopen jaar heeft de SP destijds aandacht gevraagd bij de gemeente en de woningbouwcorporatie om hier iets aan te doen. De burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid. De meeste woningen in deze wijk zijn eigendom van Eigen Haard.
Buuren Keizerkarelpark november 2011
Zowel de burgemeester als Eigenhaard hebben beloofd actie te ondernemen in deze buurt. Nu we een half jaar verder zijn is de SP deur naar deur geweest om te vragen hoe het nu gesteld is met de veiligheid in de buurt. Een gedeelte van de woningen voldoet aan het keurmerk veilig wonen, en een gedeelte van de woningen nog niet. Wat ons opviel:

  • Politie is duidelijk aanwezig in de buurt. 94% ziet de politie surveilleren.
  • Een groot gedeelte( 53%) van de ondervraagde kent de wijkagent
  • 50% heeft contact gehad met de gemeente of politie over inbraakpreventie
  • in 27% van de gevallen heeft dit tot acties geleid.
  • Daar waar de woningen voldoen aan het keurmerk veilig wonen zijn de bewoners redelijk tevreden over Eigen Haard. Deze woningen zijn een aantal jaren geleden gerenoveerd
  • Daar waar de woningen niet voldoen aan het keurmerk, zijn de mensen niet te spreken over de rol van Eigen Haard en voelen zich in de steek gelaten
  • 41% heeft zelf actie ondernomen (zelf sloten aanbrengen,schutting aangebracht,verlichting aangebracht enz.)
  • 85% van de ondervraagden voelen zich veilig in de buurt

Conclusie:
De politie is duidelijk aanwezig in de buurten dit heeft geresulteerd in minder inbraken. De mensen voelen zich veilig in de buurt
Zolang er geen renovatie plannen zijn houd de woningbouwcorporatie zich niet bezig met inbraakpreventie.
Eigen Haard moet hier een actievere rol in gaan spelen ook daar waar er nog geen sprake is van renovatie.

Suggesties:
Een aantal suggesties van de bewoners zijn zeker de moeite waard te onderzoeken:
Een veiligheidsloket in de gemeente.
Meer aandacht voor verkeersveiligheid in de buurt, auto's rijden te hard
Meer jongerenvoorzieningen.

De SP zal Eigen Haard wederom aanspreken om actie te ondernemen om hun woningen beter te beveiligen tegen inbraak.

Joep van Erp

Zie ook:

Lijsttrekker Eric Smaling on tour. Deel 1

Remine Alberts over Rechtvaardigheid

Remine Alberts over stemmen

Marie-France van Oorsouw: cultureel erfgoed en cultuur educatie

Robert Brand over Schiphol

U bent hier