h

SP Café

Foto: SP

 

24 november 2022

College moet op minimabeleid nu doorpakken!

Verhoging budgetten eerste stap, nu ook toegankelijkheid vergroten

Lees verder
19 november 2022

Stijgende kosten zetten mensen aan het denken

Foto: SP

Vrijdag 18 november jl. discussieerde SP Tweede Kamerlid Bart van Kent met geïnteresseerden en SP-leden in Wijkcentrum De Scheg in Uithoorn. "Wij zijn zeer tevreden over de bijeenkomst én de opkomst. Een teken dat dit onderwerp leeft!" aldus Marina Casadei, afdelingsvoorzitter SP Amstelveen.

Lees verder
13 november 2022

Bijeenkomst in De Scheg in Uithoorn 18 november a.s.

Foto: SP

Zaterdag 12 november jl. heeft de SP Amstelveen geflyerd voor het winkelcentrum Zijdelwaardplein in Uithoorn. De bedoeling was om mensen middels een flyer kenbaar te maken dat er volgende week (18 november a.s.) een bijeenkomst in de Scheg wordt georganiseerd over de steeds verder stijgende kosten en achterblijvende inkomens.

Lees verder
8 november 2022

SP: “Verlaag de kosten, nationaliseer onze energie”

De SP Amstelveen/Amstelland organiseert in Uithoorn op vrijdag 18 november a.s. een bijeenkomst in de Scheg over de steeds verder stijgende kosten en achterblijvende inkomens. SP-Kamerlid Bart van Kent zal aanwezig zijn om te praten over de volkspetitie ‘Verlaag de kosten, nationaliseer onze energie’. Deze volkspetitie is ondertussen al ruim 60.000 keer getekend. De bijeenkomst in Uithoorn is een van de dertig bijeenkomsten in het hele land. Met de volkspetitie wil de partij met zoveel mogelijk mensen druk uitoefenen om de kosten voor energie te verlagen en de energievoorziening in eigen handen te nemen.

Lees verder
4 november 2022

Documentaire ‘Er is genoeg’ dinsdag 15 november in De Meent

Foto: SP

Op initiatief van de SP Amstelveen vertoont Ontmoetingscentrum De Meent op dinsdag 15 november ‘Er is genoeg’ van regisseur Pim Giel. In deze documentaire van 62 minuten staan vijf mensen centraal die door uiteenlopende oorzaken – scheiding, faillissement, werkloosheid of een herseninfarct – in financiële problemen en bijbehorend sociaal isolement terechtkwamen, maar erin zijn geslaagd hun leven weer op de rit te krijgen. De film ging in oktober 2021 in première tijdens het congres ‘Arm in Arm’ in Rotterdam.

Lees verder
21 oktober 2022

Vattenfall 'genationaliseerd'

Foto: SP

Op vrijdagmiddag 21 oktober jl. heeft een groep SP’ers onder leiding van Lilian Marijnissen het Zweedse Energiebedrijf Vattenfall genationaliseerd. Het hoofdkantoor van het symbolisch genationaliseerde bedrijf is gevestigd tegenover de Arena in Amsterdam-Zuidoost.

Lees verder

AANMELDEN: Wij weigeren de huurverhoging

Foto: https://wijweigerendehuurverhoging.nl

Huurbevriezing: 10 jaar huurstijging is genoeg!

Ga naar www.wijweigerendehuurverhoging.nl en meld je aan!

29 januari 2010

SP Amstelveen gaat eerste paal slaan nieuwe woningen Carmenlaan!

Amstelveen - De SP wil dat het gemeentebestuur van Amstelveen eindelijk zijn belofte nakomt om aan de Carmenlaan de beloofde nieuwe woningen te bouwen. Daarom organiseren wij op zaterdag 6 februari een actie op de plek waar de lange flat gestaan heeft. Begin 2007 zijn ongeveer 100 goedkope huurwoningen gesloopt aan de Carmenlaan.

Op deze locatie zouden nieuwe woningen gebouwd worden. Aan de bewoners is beloofd dat zij in deze woningen terug kunnen komen als zij daarvoor belangstelling hebben. Nu heeft de gemeente opeens plannen om hier een ov-knooppunt aan te leggen. De SP vindt dit ov-knooppunt overbodig en geldverslindend. Verder vinden wij dat de woningen aan De Parelvisserslaan niet gesloopt mogen worden.

Joep van Erp: “De nieuwe woningen staan er nog steeds niet en wij vinden het nu de hoogste tijd om een begin te maken met de bouw. Daarom slaan wij op zaterdag 6 februari om 10.00 uur symbolisch de eerste paal voor de nieuwe woningen aan de Carmenlaan”.

Lees verder
27 januari 2010

Stelling Amstelveens Nieuwsblad: Burgers moeten vaker meebeslissen via lokale referenda

Amstelveen - De weken tot de verkiezingen zullen in het Amstelveens Nieuwsblad stellingen worden gezet met reacties van de plaatselijke politieke partijen op de stellingen. Hierbij de reactie van de SP op de stelling van deze Week (Week 4) in het Amstelveens Nieuwsblad:

Stelling:
"Burgers moeten vaker meebeslissen via lokale referenda”

Reactie SP: Eens, mits;

Lees verder
24 januari 2010

Gemeente accepteert leegstand, de SP niet!

Amstelveen - In Westwijk proberen eigenaren enkele huurwoningen al 1 jaar zonder succes te verkopen. Het is voor de SP niet acceptabel dat woningen zo lang leeg staan in een gemeente waar we met krapte van woonruimte zitten.

Lees verder
20 januari 2010

Stelling Amstelveens Nieuwsblad: Afstand tussen politici en kiezers te groot

Amstelveen - De weken tot de verkiezingen zullen in het Amstelveens Nieuwsblad stellingen worden gezet met reacties van de plaatselijke politieke partijen op de stellingen. Hierbij de reactie van de SP op de stelling van deze Week (Week 3) in het Amstelveens Nieuwsblad:

Stelling:

Lees verder
19 januari 2010

SP Amstelveen voert actie voor behoud AOW op 65 jr

Amstelveen – De SP houdt op woensdag 20 januari een actie voor het behoud van de AOW-leeftijd op 65 jaar. Om 8.00 uur wordt bij het viaduct in het oude dorp een spandoek onthuld en verzamelen SP-leden handtekeningen in onder voorbijgangers.

65 blijft 65 viaduct oude dorp

Dat door de vooruitgang meer mensen kunnen genieten van hun oude dag is voor de SP geen reden de AOW-leeftijd te verhogen. We leven niet om te werken, maar werken om te leven.

Lees verder
14 januari 2010

Steunverklaringen getekend: laatste formele stap naar deelname SP Amstelveen aan gemeenteraadsverkiezingen

Amstelveen - Det van Kessel: "Gisterenmorgen zijn vele sympathisanten (een kleine 30 ) langs geweest op het gemeentehuis om een steunverklaring te ondertekenen voor de deelneming van de SP aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amstelveen. Door deze steunverklaringen voldoen wij aan de in de wet vastgestelde eisen. Volgens artikel 8 van de Gemeentewet dienen nieuwe partijen bij een gemeente raad van minder dan 40 raadsleden tenminste 20 steunverklaringen af te geven bij de gemeente."

De steunverklaringen vormen een laatste formele stap naar deelname van de SP aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amstelveen. Wij danken alle invullers voor hun steun!

Lees verder
2 januari 2010

Laat je groene hart spreken! - Stuur een protestkaart naar de MP

Amstelveen - Er wordt maar liefst 40% gekort op de budgetten voor natuur en landschap. De bezuinigingen betekenen onder andere geen nieuw groen rond nieuwe woonwijken en veel minder beheer en toezicht in natuurterreinen. Dat leidt ertoe dat nog meer plant- en diersoorten zullen verdwijnen en terreinen veel minder toegankelijk zullen worden voor bezoekers.

Dat mag niet gebeuren vindt de Coalitie voor natuur en landschap. Niet voor de natuur, niet voor ons en niet voor onze kinderen. 'Teken een nieuwjaarskaart voor Mark Rutte en fluit dit kabinet terug. Het kan deze week nog! Via deze link kun je de kaart versturen: www.fluitditkabinetterug.nl

Lees verder
24 december 2009

Lijsttrekker SP Amstelveen roept op tot bezinning

Amstelveen - Joep van Erp: "De tijd rond Kerst en nieuwjaar is een goede tijd voor bezinning. Voor de SP Amstelveen is het duidelijk waarop onze stad de komende vier jaar moet inzetten:"


Lees verder
24 december 2009

Merkwaardig onderzoek van PvdA openbaar vervoer regio Uithoorn

Harald BosUithoorn
Harald Bos - "De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan, dus doet de PvdA haar best om zich zo gunstig mogelijk te presenteren aan de kiezers. Enkele weken geleden plaatste PvdA-statenlid Gohdar Massom een oproep in de krant om problemen met het openbaar vervoer in Uithoorn en De Ronde Venen te melden bij de PvdA-fractie in Noord-Holland. Vorige week werd de uitslag van dit onderzoekje bekend en Massom belooft de reacties aan te bieden aan de Noord-Hollandse gedeputeerde voor openbaar vervoer."

Lees verder
11 december 2009

Resultaten buurtonderzoek Oude dorp

Max Jansen

Amstelveen - Max Jansen: "Op 14 november heeft de SP het Oude Dorp in Amstelveen bezocht. Wat troffen wij daar aan?

Over het algemeen zijn de bewoners van het Oude Dorp goed te spreken over hun buurt. Ze vinden het prima wonen met gezellige buren, en de buurt, de wegen en het groen worden goed onderhouden. Maar volgens veel bewoners gaat niet alles goed. Het meest worden de problemen rondom de parkeersituatie genoemd."

Lees verder

Pagina's

IN MEMORIAM CHRIS THOMPSON

Deze week bereikte ons het bericht dat Chris Thompson op 3 juni jl. is overleden. Chris was een gewaardeerd lid van onze partij die zich op vele fronten heeft ingezet voor de afdeling. Hij was actief binnen de kerngroep en was ook iemand die zijn bestuurstaak als penningmeester van de afdeling heel serieus nam. Hij introduceerde de activiteitenbegroting, zodat inzichtelijk werd wat er zoal aan activiteiten gepland stond en wat het beschikbare budget hiervoor was.

Lees verder.....

Tweede Kamerverkiezingen 2021

SP toont failliet marktwerking in de zorg aan

Foto: Foto: Guus Dubbelman/De Volkskrant

Ruim een week na het faillissement van het MC Slotervaart wordt steeds
duidelijker hoe groot het spoor van chaos is dat het omgevallen ziekenhuis heeft getrokken. Van de ‘warme overdracht’ die de patiënten beloofd werd, is in veel gevallen weinig terechtgekomen. ‘Als huisarts weet ik niet precies welke chemo een patiënt krijgt.’

Kaya Bouma 2 november 2018 

Toen de artsen van het Slotervaartziekenhuis een neurostimulator in de buik van Wil Roode plaatsten, zeiden ze dat het apparaat het zo’n vier tot vijf jaar vol zou houden. Korter, bij intensief gebruik. Daarna kan het elk ogenblik uitvallen. De 59-jarige Amstelveense had op dat moment al meerdere herniaoperaties achter de rug. Die hadden niets uitgehaald. De neurostimulator zou de ergste pijn wegnemen, zodat ze van de morfine af kon. Toen de operatie erop zat, kreeg Roode een telefoonnummer van het ziekenhuis mee dat ze 24  uur per dag kon bellen, mocht het kastje uitvallen.

Dat is nu vier jaar geleden. Het apparaat in haar buik, weet de rugpatiënt, kan er ieder moment mee ophouden. Maar aan het telefoonnummer heeft ze sinds vorige week donderdag niets meer. Het was het eerste wat er door haar heenging toen ze op de radio hoorde dat het MC Slotervaart failliet was verklaard: wat moet ze in vredesnaam doen als het kastje ermee ophoudt? Als ze geen nieuwe neurostimulator krijgt, moet ze weer aan de morfine, zegt ze, ‘dan functioneer ik niet meer.’ Dat is niet alleen haar probleem, maar ook dat van haar man. Sinds hij een zwaar ongeluk heeft gehad, is hij afhankelijk van haar zorg.

Grofweg 20 duizend patiënten

Ruim een week na het faillissement van het MC Slotervaart wordt steeds duidelijker hoe groot het spoor van chaos is dat het omgevallen ziekenhuis heeft getrokken. De patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen, zijn vorig weekend ondergebracht in andere ziekenhuizen. Maar voor de grofweg 20 duizend patiënten die er onder behandeling staan, moet nu in allerijl een oplossing worden bedacht. – Grofweg 20 duizend, want om hoeveel patiënten het precies gaat, weet de persvoorlichter van het ziekenhuis niet. ‘Het gaat in elk geval om hele grote aantallen.’

Onduidelijk is ook hoe lang de overdracht gaat duren, en bij wie patiënten nu het beste terecht kunnen. De zorgverzekeraars wijzen naar het ziekenhuis: demedisch specialisten moeten hun eigen patiënten elders onderbrengen. Zij kennen de patiënten, zij hebben de dossiers. Maar volgens de artsen kwam het faillissement zo abrupt dat ze nu handen tekort komen voor deze enorme klus.Vast staat dat van de ‘warme overdracht’ die de patiënten vorige week beloofd werd, in veel gevallen weinig terecht komt. De chaos is zo groot, zegt Stella Zonneveld, voorzitter van de huisartsenkring Amsterdam, dat we beter kunnen spreken van een crisis.

‘Op papier zijn er afspraken gemaakt dat de zorg wordt overgedragen van specialist op specialist. Maar in de praktijk komen er heel veel patiënten bij de huisarts terecht. Ik heb een collega die veertig telefoontjes per dag kreeg van patiënten van het Slotervaartziekenhuis. Daar zitten mensen met acute problemen tussen. Mensen die een chemokuur moeten ondergaan, maar nog geen nieuwe behandelplek hebben. Patiënten met een chronische aandoening die eens in de zoveel weken een injectie moeten krijgen.’

Huisarts overspannen thuis

Die huisarts, zegt Zonneveld, die zit inmiddels overspannen thuis. ‘Het frustrerende is dat we in veel gevallen niets voor onze patiënten kunnen doen. Je hebt de informatie van de specialist zelf nodig, als huisarts weet ik niet precies welke chemo een patiënt krijgt.’ Sommige huisartsen proberen nu te bemiddelen tussen de specialist en een ander ziekenhuis. ‘Maar dat is onze rol helemaal niet.’

Op de dag dat het faillissement van het MC Slotervaart wordt uitgesproken, belt Wil Roode het ziekenhuis op. ‘Er waren nog veertig wachtenden voor me. Ik heb een uur gewacht, toen heb ik het opgegeven.’ Op een mailtje dat ze daarna stuurde aan de afdeling neurochirurgie, is nog altijd geen reactie gekomen. Heel mobiel is de rugpatiënt intussen niet. Ze heeft twee weken geleden een nieuwe heup gekregen. Dat gebeurde in het Amstelland ziekenhuis dat, zo bleek vrijdag, onder aan een lijst van veertien zwakke ziekenhuizen bungelt.
‘Ik mag zes weken niet auto rijden. Ik schuifel met een rollator door de kamer.’ Nog diezelfde dag belt Roode haar zorgverzekeraar op. ‘Daar kreeg ik te horen dat het ziekenhuis het moest regelen. En anders moest ik maar naar de huisarts.’

Het typeert de situatie voor veel patiënten: het ziekenhuis laat op zich wachten, de zorgverzekeraar verwijst terug naar het ziekenhuis of naar de huisarts, die niets voor ze kan doen. De chaotische situatie rondom patiënten was deze week ook onderwerp van debat in de Tweede Kamer:  had dat niet anders gekund?

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat de veiligheid van patiënten na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen onderzoeken. De raad wil weten of de belangen van  de patiënten wel zwaar genoeg telden toen er door de directie en de  zorgverzekeraars financiële beslissingen werden genomen.

Zomaar zes weken wachten op een afspraak

Een paar dagen en meerdere telefoontjes met haar zorgverzekeraar later, krijgt Roode uiteindelijk de namen van twee ziekenhuizen die de operatie voor een nieuwe neurostimulator, kunnen uitvoeren. ‘Die ziekenhuizen mogen u ook weigeren, zeiden ze erbij.’ Ze belt een van de ziekenhuizen, het AMC, dat haar weer naar de huisarts stuurt voor een verwijsbrief. Die heeft ze gisterenochtend gekregen. Nu is het wachten op een afspraak. ‘Dat kan zomaar zes weken duren.’

Waar het op neer komt, zegt Roode, ‘is dat je het allemaal zelf moet regelen. Ik ben een week bezig geweest met mijn zorgverzekeraar te bellen.’ Voor haar is dat niet zo'n probleem, zegt de Amstelveense, die actief is voor de lokale SP. ‘Ik ben verbaal sterk, ik kom er wel. Maar er zijn ook mensen die er veel erger aan toe zijn dan ik. Hoe moeten zij dat allemaal regelen?’

Facebookpagina

Onder de slogan ‘Nederland in protest!’ protesteren actievoerders zondag op het Museumplein in Amsterdam tegen de sluiting van het MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen. Op de Facebookpagina van het evenement hadden op vrijdag ruim achthonderd mensen aangegeven te zullen komen. ‘Nederland word wakker!’, schrijft de initiatiefnemer op de Facebookpagina. ‘Dit kan en mag niet zo verder gaan! Sta op voor de toekomst van jouw kinderen en kleinkinderen.’

De curatoren van het MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen verwachten snel meer duidelijkheid over de toekomst van de failliete ziekenhuizen. Er hebben zich voor beide instellingen meerdere overnamekandidaten gemeld.