h

SP gaat Westwijkers polsen over plannen voorzieningenstroken

26 april 2010

SP gaat Westwijkers polsen over plannen voorzieningenstroken

Amstelveen - Op dit moment is de gemeente Amstelveen namelijk al druk bezig met het maken van plannen voor het realiseren van scholen en aanverwante voorzieningen in voorzieningenstroken in Westwijk Zuidwest en Westwijk Zuidoost.

Het verbaast de SP-fractie dat de gemeente Amstelveen nog niet begonnen is om de buurtbewoners te betrekken bij het maken van deze plannen.

Het gaat om de volgende voorzieningen:

  • Bouwen van een school ter vervanging van
    “de Overloop”
  • Bouwen van een sportzaal van 600 m2
  • Realiseren van voldoende kinderopvang
  • Bouwen van een kerk
  • Parkeerplaats voor 60 plaatsen tbv de voorzieningen
  • Parkeerplaats voor 25 plaatsen tbv parkeerpieken
  • Bouwen van een huisarstenpraktijk (HOED) met apotheek 1250 m2

Hoewel alle politieke partijen meer inspraak beloofd hebben, blijkt dit na de gemeenteraadsverkiezingen weer snel vergeten.

Hoewel alle politieke partijen meer inspraak beloofd hebben, blijkt dit nog niet na de gemeenteraadsverkiezingen.

Tot nu toe is het beleid onveranderd en blijkt de gemeente niet geïnteresseerd in de mening van buurtbewoners. Daarentegen zijn de betrokken maatschappelijke instellingen en onderwijs besturen wel geraadpleegd.

De SP wil niet wachten op de gemeente of het nieuwe college, wij gaan zelf aan de slag.

Op zaterdag 8 mei gaan wij vanaf 12:00 uur de buurtbewoners informeren wat de gemeente van plan is met de voorziening stroken in hun buurten, en vragen wat zij van deze plannen vinden.

Daarnaast zullen wij het (nieuwe) college tot meer actie manen, betreffende de betrokkenheid aangaande Westwijk.

De resultaten van ons onderzoek laat de SP-fractie aan de orde komen in de betreffende commissie dan wel de gemeenteraad.

U bent hier