h

SP Noord-Holland: Geen tunnel, dan geen verbreding A9 door Amstelveen !

27 februari 2011

SP Noord-Holland: Geen tunnel, dan geen verbreding A9 door Amstelveen !

Amstelveen - De provincie Noord-Holland werkt mee aan het verbreden van de snelwegen rond Amsterdam. Gedeputeerde Staten (VVD, PvdA, CDA en GroenLinks) stellen onder andere 50 miljoen euro beschikbaar voor het verbreden van de snelwegen. Onderdeel van de plannen is dat de verbrede A9 ter hoogte van Amstelveen in een tunnel wordt aangelegd.

Vorige week maakte de Amstelveense wethouder Raat (VVD) bekend dat de gemeente Amstelveen haar belofte om 100 miljoen euro te steken in de A9-tunnel niet nakomt. Voor het verbreken van die verkiezingsbelofte moet de VVD zich uiteraard in de gemeenteraad van Amstelveen verantwoorden. De uitspraak van de wethouder raakt echter ook de provincie Noord-Holland. Daarover gaan de onderstaande vragen, die de SP aan Gedeputeerde Staten heeft gesteld.

Het standpunt van de SP over verbreding en ondertunneling van de A9 was en is nog steeds hetzelfde en zeer duidelijk:
- verbreding van de A9 is niet wenselijk;
- als de snelweg toch wordt verbreed dan gebeurt dat alleen als de weg in een tunnel wordt aangelegd;
- de A9 is een rijksproject dus de gemeente draagt geen cent bij aan de verbreding en tunnel;
- de tunnel komt pas voorbij de Operabuurt weer boven de grond.

Vragen:

1. Zijn Gedeputeerde Staten nog steeds bereid 50 miljoen euro te besteden aan de snelwegverbredingen nu blijkt dat de gemeente Amstelveen de beloofde toezegging van 100 miljoen euro niet nakomt? Zo ja, waarom?

2. Zijn Gedeputeerde Staten bereid mee te werken aan de verbreding van de A9 bij Amstelveen als de snelweg daar niet in een tunnel wordt aangelegd? Zo ja, waarom?

3. Zijn Gedeputeerde Staten bereid om samen met het rijk de kosten te dragen van de 100 miljoen euro die de gemeente Amstelveen zou bijdragen aan de A9-tunnel. Zo nee, waarom niet?

4. Zijn Gedeputeerde Staten van mening dat de VVD kiezersbedrog pleegt door de inwoners van Amstelveen voor de verkiezingen van maart 2010 een A9-tunnel te beloven en op die belofte nog niet eens een jaar later terug te komen? Zo nee, waarom niet?

De provincie Noord-Holland werkt ook mee aan een verlengde Noord-Zuidlijn naar Amstelveen, door 12,5 miljoen euro bij te dragen voor een ov-knooppunt bij de Carmenlaan. Op dit ov-knooppunt zouden reizigers moeten overstappen van de Noord-Zuidlijn op de bussen van het streekvervoer en andersom.

Deze week bleek dat het projectbureau Amstelveenlijn – door de stadsregio en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen ingesteld om het in 2017 doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Amstelveen te onderzoeken – concludeert dat het in 2017 doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Amstelveen niet haalbaar is. Hiermee vervalt, zelfs voor de meest fervente Noord-Zuidlijnadepten, de noodzaak van de aanleg van het ov-knooppunt. De noodzaak van het ov-knooppunt werd overigens door de SP al eerder betwijfeld, onder meer naar aanleiding van ontwikkelingen rond de Noord-Zuidlijn en de belofte van de gemeente Amstelveen om aan de Carmenlaan goedkope huurwoningen te bouwen.

5. Zijn Gedeputeerde Staten bereid de toegezegde 12,5 miljoen euro aan het ov-knooppunt in te trekken nu blijkt dat het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Amstelveen van de baan is? Zo nee, waarom niet?

6. Kunnen Gedeputeerde Staten inhoudelijk aangeven wat het nut van een ov-knooppunt op die locatie is als de Noord-Zuidlijn daar niet komt? Zo nee, waarom niet?

De Amstelveense CDA-fractievoorzitter Jonker schrijft op 21 februari 2011 op de website van het Amstelveens Nieuwsblad het volgende. Het CDA vormt samen met VVD, Burgerbelangen, ChristenUnie en Ouderencombinatie het college van B&W in Amstelveen.

Ben Jonker:
Maandag 21 februari 2011 22:22 uur

Beste Gerben, Over welke gevolgen heb je het nu eigenlijk. Volgens Dolf Veenboer gaat doortrekking NZ lijn nu niet door. Heerlijk blijven 5 en 51 tenminste rijden. Verder komt er geen HOV knooppunt. Gelukkig. Joss Tabak kon niet uitleggen hoe het HOV knooppunt er uit ging zien, want voor 5, 51, 171, 175 en Zuidtangent heb je zoiets niet nodig. Dus slaan we 3 klappen in 1x keer en blijft er geld over om leukere dingen te doen voor de Amstelvener.

7. Wat is uw inhoudelijke reactie op de bewering dat er “gelukkig” geen ov-knooppunt in Amstelveen komt en dat tram 5 en sneltram 51 “heerlijk” blijven rijden? Graag inhoudelijk motiveren in relatie tot de toegezegde provinciale bijdrage van 12,5 miljoen euro.

8. Wat is uw inhoudelijke reactie op de bewering dat voormalig VVD-wethouder Tabak destijds niet eens kon uitlegen hoe het ov-knooppunt er uit ging zien, terwijl de gemeente daarvoor aan de provincie wel een bijdrage gevraagd heeft? Graag inhoudelijk motiveren in relatie tot de toegezegde provinciale bijdrage van 12,5 miljoen euro.

9. Kunnen Gedeputeerde Staten ingaan op de (vermeende) noodzaak voor de aanleg van een extra ov-knooppunt in Amstelveen voor:
a. tram 5 en de buslijnen 171 en 175 bij de Oranjebaan;
b. sneltram 51 en de buslijnen 149, 165 en 300 bij de Ouderkerkerlaan.
Graag inhoudelijk motiveren.

  • Zie ook:
  • A9

U bent hier