h

Voorzieningen

SP Café

Foto: Marco Lucas

Elke laatste maandag van de maand is er van 19.00 - 20.00 uur een SP Café. Ontmoet andere SP-leden en geïnteresseerden.

Iedereen is welkom!

Komende 2X in De Meent

daarna weer inr De Bolder

De komende twee keer wordt het gehouden in Wijkcentrum De Meent.
2 februari 2017

Uitbreiding Groenhof

Foto: SP
8 december 2016

De Bibliotheek....

Niet de eerste keer en zeker niet de laatste keer krijgen we als SP weer gelijk. Wij stemden tegen de bibliotheekvisie en dienden een motie in om de  kwaliteit te waarborgen maar helaas we waren roepende in de woestijn.

Lees verder
17 april 2016

Bibliotheek wederom keihard getroffen door bezuinigingen

Op 20 april gaat de raad naar verwachting haar goedkeuring geven aan de Cultuuragenda 2016–2020. Hierin staat te lezen dat de subsidiekraan verder wordt dichtgedraaid en dat ook de culturele instellingen zich meer als ondernemer moeten gaan manifesteren. Kosten kunnen worden uitgespaard door meer de samenwerking op te zoeken. 

Lees verder
20 juni 2015

Voorzieningen in de knel door kadernota 2015

Als de contouren van de donderdag j;. besproken Kadernota 2015 realiteit worden is het duidelijk; het betekent dat er flink gesneden gaat worden in subsidie-afhankelijke voorzieningen zoals de buurtbibliotheek.

Lees verder
11 mei 2014

Onderzoek naar WMO-loket: Niet doorschuiven maar aanpakken!

Op 28 april heeft de SP-fractie
schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van de binnengekomen klachten over het WMO-loket. In een reactie in de pers laat het college weten het functioneren van het WMO-loket ‘onder de loep’ te gaan nemen.

Lees verder
5 mei 2013

Halt aan verdere afbraak! SP komt met verbetervoorstellen wijkplatformen en buurtwerk

Amstelveen - Bij de SP kwamen berichten binnen over problemen binnen de wijkplatforms. Problemen van organisatorische aard, maar ook over de door de gemeente ‘opgedragen’ veranderde werkwijze, problemen over afspraken, participatie, etc. Natuurlijk zijn er ook goedlopende zaken binnen de platforms te melden maar, de problemen blijken van dien aard, dat werd afgesproken deze zaak te onderzoeken en te rapporteren. Er is een rapport over samengesteld wat op 1 mei jl. met de burgemeester is besproken.

Lees verder
23 april 2013

Open brief: Welzijnswerk heeft professionals hard nodig!

Amstelveen - Open brief aan de heer Jan Demming, in reactie op zijn brief over het aanstaande faillissement van het welzijnswerk in Amstelveen.

Lees verder
10 december 2012

Onderzoek SP: Geen draagvlak voor zondagopening bij winkeliers

Het college wil de winkeliers de mogelijkheid bieden om op zondagmiddag tussen 12.00 en 18.00 uur open te zijn. Volgens D66 en VVD is er onder de Amstelveense bevolking behoefte aan een wekelijkse zondagsopenstelling. Omdat de opinie van de winkeliers onderbelicht wordt in deze discussie is de SP afdeling Amstelveen naar de winkeliers gegaan om hun mening te vragen.

Lees verder

Pagina's

Lijsttrekker Eric Smaling on tour. Deel 1

Remine Alberts over Rechtvaardigheid

Remine Alberts over stemmen

Marie-France van Oorsouw: cultureel erfgoed en cultuur educatie

Robert Brand over Schiphol

U bent hier