h

Voorzieningen

27 januari 2021

De Meerkamp open na vragen SP

Op 4 januari heeft de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college over zwembad De Meerkamp. Aanleiding was de opening van het De Mirandabad te Amsterdam, waar liefhebbers ook in de wintermaanden kunnen zwemmen in de buitenlucht. De vraag was simpel. Kan  Amstelveen het buitenbad naar Amsterdams voorbeeld openen voor de liefhebbers? Sporten in de buitenlucht is immers iets dat door het college wordt aangemoedigd.

Lees verder
16 november 2021

FRAUDEJACHT OP MENSEN IN DE BIJSTAND

Het moet afgelopen zijn met de misplaatste fraudejacht naar mensen met een bijstandsuitkering. Ook in Amstelveen blijkt dat er al jarenlang, zonder dat mensen dit wisten, kruisjes achter namen van mensen met een uitkering worden geplaatst.

Lees verder

Nauwelijks ondersteuning voor daklozen in Amstelveen

De SP zet al langere tijd vraagtekens bij het daklozenbeleid van de gemeente Amstelveen. Er wonen op dit moment 11 mensen uit Amstelveen, die dak-of thuisloos zijn, in het Ibis Hotel in Amstelveen. In totaal heeft de Gemeente Amstelveen met vier hotels een overeenkomst voor deze situaties. Een tijdelijk verblijf in een hotel is volgens Wil Roode (SP) niet het probleem, maar de situatie en regelgang eromheen wel.  De SP heeft hierover deze week schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W. Tot heden heeft de SP geen reactie ontvangen.

Lees verder
11 september 2021

Betaal je huur van je waardering

Foto: SP

"Huisbaas, mag ik mijn huurverhoging met waardering betalen?" Natuurlijk. Geld is geld.

Lees verder
13 juni 2021

ACTIE: EEN SPEELTUIN VOOR DE ELEANOR ROOSEVELTLAAN

Foto: SP

De SP heeft al geruime tijd contact met moeders uit de wijk Kostverloren. Daar is het droevig gesteld met de mogelijkheden om buiten te spelen. Kinderen in de basisschool leeftijd kunnen na schooltijd niet veilig buiten spelen. Met name in de E. Rooseveltlaan is het droevig gesteld. Amstelveen Sport heeft inmiddels toegezegd om na de zomervakantie activiteiten met de kinderen te gaan ondernemen. Dat is een mooi begin.

Lees verder
9 juni 2021

Actie Speeltuin 16 juni a.s.

Foto: SP

Op 16 juni a.s. voert de SP samen met de moeders en de kinderen uit de E. Rooseveltlaan actie. De kinderen willen veilig kunnen spelen in hun buurt het liefste in een eigen speeltuin. Ondersteund door de SP vinden er deze middag activiteiten plaats, zoals capoeira dansen en sporten.

Lees verder
4 januari 2021

Maak winterzwemmen in de Meerkamp mogelijk

De SP Amstelveen stelt schriftelijke vragen aan het college om na te gaan of het mogelijk is om het buitenbad van de Meerkamp open te stellen.

Lees verder
20 augustus 2020

Telefonisch fraudeonderzoek in Amstelveen bij ondernemers

Dat ondernemers ook fraude kunnen plegen met steunmaatregelen is volop in het nieuws. Maar de manier waarop de gemeente fraudeonderzoeken mag uitvoeren is wettelijk bepaald: het college dient zich te houden aan artikel 6 EVRM ( Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Dit artikel zegt namelijk dat bestuurlijke boetebesluiten niet mogen worden gebaseerd op verklaringen zonder dat er gewezen is op het ‘zwijgrecht’. En dus is het telefonisch verhoren van inwoners uit den boze.

Lees verder

Roode (SP) op tv: Gemeente vermaalt

De toeslagenellende bij de Belastingdienst, waarbij niets vermoedende burgers voor fraudeurs werden gehouden en financieel uitgekleed, is een gevolg van het onwijze systeem dat overheden en andere instanties hanteren. Ook de gemeente Amstelveen is daar niet vrij van, betoogde SP-burgerraadslid Wil Roode, zaterdagavond in het tv-programma ‘Hollandse Zaken’ van Max.

Lees verder. . . .

Lees verder

Pagina's

U bent hier