h

SP-actie voor een rechtvaardiger bejegening werpt vruchten af

29 november 2021

SP-actie voor een rechtvaardiger bejegening werpt vruchten af

Foto: Pexels / Pexels.com

Op 7 november, een koude en natte herfstdag, kwamen veel slachtoffers en sympathisanten naar het Festival van Rechtvaardigheid. Op deze dag vertelden slachtoffers over hun ervaringen met de gemeente. Mensen die graag fulltime willen werken, maar dat om onduidelijke redenen niet mogen, mensen die onterecht jarenlang in de schuldhulpverlening zitten en mensen die graag geholpen worden een dak boven hun hoofd te krijgen.

Met name in de laatste categorie, namelijk mensen die dakloos zijn geworden, werden er schrijnende verhalen verteld. Een tienermeisje vertelde dat zij en haar moeder al bijna drie jaar van hotel naar hotel gaan en ze geen hulp krijgen bij het vinden van een woning. Ze hebben aangeklopt bij de SP-hulpdienst voor steun.

Will Roode van de SP-hulpdienst: “Deze vrouw is slachtoffer van huiselijk geweld en is in een verkeerd traject terecht gekomen. Zij heeft met haar dochter opvang gekregen in een hotel, wat de route is voor de zogenaamde economische daklozen. Moeder en dochter hadden naar een Blijf-groep moeten gaan. En er had een woonurgentie aangevraagd moeten worden, waarmee ze op zoek kon gaan naar een geschikte woning. Ik heb in het hotel nog meer mensen leren kennen die onterecht als economische dakloze daar verblijven”.

De wethouder heeft op 7 november jl. beloofd om met alle mensen die hun verhaal hebben verteld een kopje thee te gaan drinken en hun situatie te bespreken. Moeder en dochter hebben inmiddels een toezegging van de wethouder dat ze waarschijnlijk nog voor de Kerst een appartement met keuken tegemoet kunnen zien. Een mooie ontwikkeling waar dit gezin enorm mee geholpen is.

Wil Roode: “Maar nu vragen wij ons wel af hoe de wethouder zal omgaan met die andere alleenstaande moeder en haar kind die allebei slachtoffer zijn van huiselijk geweld. En met de man die evenmin een economische dakloze is, maar die ernstig getraumatiseerd is en absoluut niet zelfredzaam. Hun situatie is net zo schrijnend als die van de moeder en haar tienerdochter. Moeten zij zichzelf aanmelden voor een kopje thee met de wethouder?”

De SP waardeert de inspanningen van de wethouder om met elke gedupeerde in gesprek te gaan. Raadslid Marina Casadei: “ De wethouder gaat het nog druk krijgen. Hopelijk heeft hij voldoende tijd voor alle mensen die de SP heeft gesproken en die in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen. Maar het is en blijft brandjes blussen. Hoe is het mogelijk dat de wethouder dit niet inziet? Brand voorkomen is beter dan brandjes blussen.

De SP wil een ander, humaner beleid voor mensen die hulp nodig hebben van de gemeente. Een beleid dat niet alleen mooi staat op papier, maar dat zichtbaar ook wordt uitgevoerd door de medewerkers van de gemeente en door gecontracteerde hulpverleners. ”

U bent hier