h

SP maakt zich zorgen over toekomst zwemlessen

23 juni 2022

SP maakt zich zorgen over toekomst zwemlessen

Foto: Pixabay / Pixabay

Partij stelt vragen aan het college

De SP is geschrokken van het bericht dat zwemvereniging de Futen stopt met zwemlessen ABC vanaf 2 juli. Nadat eerder de Otter in Uithoorn dichtging is er nu weer een ontwikkeling die extra druk geeft op de capaciteit voor zwemlessen. Dit terwijl er al wachtlijsten zijn van meer dan een jaar, en een zwemdiploma een belangrijke vereiste is in de waterrijke omgeving van Amstelveen. Reden voor de SP om het college vragen te stellen.

Burgerraadslid Wil Roode: “Toen ik afgelopen maandag, 20 juni, van ouders de brief onder ogen kreeg dat de Futen ging stoppen met zwemlessen was ik onaangenaam verrast. Om twee redenen, ten eerste het belangrijkste, zwemlessen gaan stoppen. Ik ben meteen een rondje gaan maken langs andere aanbieders zoals de Snippen en de Meerkamp zelf, maar die hebben al een wachtlijst van meer dan een jaar. Extra vraag, eerst al door het sluiten van de Otter in Uithoorn en nu doordat de Futen helaas moet stoppen met zwemles, zullen de wachttijden alleen maar doen toenemen. Een tweede punt, voor mij en de SP ook erg belangrijk, is dat de nodige kinderen via de Amstelveenpas zwemles volgden, hoe moet het daarmee en hoe moet het met het vooruitbetaalde geld door de gemeente?”

De ontwikkelingen bij de Futen zijn voor de SP reden geweest om het college schriftelijke vragen te stellen.

Fractievoorzitter Patrick Adriaans: “Als eerste is het natuurlijk te betreuren dat het de Futen niet gelukt is om continuïteit in de zwemlessen te kunnen handhaven. Het laat alleen al zien hoe afhankelijk we zijn van de inzet van vrijwilligers en hoe belangrijk het werk is wat zij doen. Wij nemen de Futen hierin ook niets kwalijk, zij zijn misschien wel meer teleurgesteld dan wij al zijn. Zwemles daarentegen ziet de SP als een noodzakelijk onderdeel van de opvoeding in een waterrijk land als Nederland en zeker specifiek in Amstelveen. We hebben ook altijd gepleit voor het schoolzwemmen. De SP ziet het als een taak van de overheid om daar waar het de gemeenschap zelf onvoldoende lukt in te springen. Daarom hebben wij vragen aan het college gesteld, hoe zien zij deze ontwikkelingen, sluiten Uithoorn en stoppen de Futen, en welke taak zien zij om ervoor te zorgen dat alle kinderen in Amstelveen voldoende mogelijkheid hebben om zwemles te volgen. Wij hopen dat het college ook de urgentie inziet en met alle partijen mee wil werken aan mogelijke oplossingen.”

Op woensdag 23 juni jl. heeft de SP de vragen aan het college gesteld. Het college heeft in principe 30 dagen om te antwoorden. De vragen zijn inmiddels in procedure.

U bent hier