h

De Meerkamp open na vragen SP

27 januari 2021

De Meerkamp open na vragen SP

Op 4 januari heeft de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college over zwembad De Meerkamp. Aanleiding was de opening van het De Mirandabad te Amsterdam, waar liefhebbers ook in de wintermaanden kunnen zwemmen in de buitenlucht. De vraag was simpel. Kan  Amstelveen het buitenbad naar Amsterdams voorbeeld openen voor de liefhebbers? Sporten in de buitenlucht is immers iets dat door het college wordt aangemoedigd.

Naar aanleiding van onze vragen zijn hebben ook individuele Amstelveners de wethouder verzocht om het buitenbad van De Meerkamp te openen. Want inmiddels was het verkrijgen van een kaartje voor een optreden van Beyonce makkelijker dan het kopen van een kaartje voor het De Mirandabad, zo schreef ons een van de zwemmers.

Op 26 januari kwam het verlossende antwoord van de wethouder: het buitenbad van De Meerkamp gaat medio februari vervroegd open. De SP is blij dit te hebben aangekaart. Burgerraadslid Wil Roode heeft in een  persoonlijke mail een dankbetuiging mogen ontvangen van de directeur van AmstelveenSport Heleen van Ketwich. Zij zei letterlijk dat zonder haar inspanning de vervroegde opening niet tot stand had gekomen.

U bent hier