h

Openbaar vervoer

11 maart 2018

SP: Amstelveen verdient beter OV!

Foto: Nazir Husseini

Partij gaat ook na verkiezingen door met actie!

Lees verder
11 november 2015

Gezamenlijk moeten we Gondel redden

De ombouw van de Amstelveenlijn wordt op 15 december in de Stadsregio besproken. De gemeente Amstelveen mag de regioraad van advies voorzien, dat gebeurt in de gemeenteraad van 11 november. De SP heeft zich, als enige partij in de gemeenteraad, altijd tegen de huidige voorkeursvariant verzet. Waar de raad unaniem achter staat is het behoud van de halte Gondel. De SP vindt dan ook dat alle partijen alles op alles moeten zetten om halte Gondel te redden.

Lees verder
14 oktober 2015

Test toegankelijkheid OV

Foto: Marco Lucas

Woensdag 7 oktober jl. is Gerda Polman uitgenodigd om met de Amsterdamse wethouder Pieter Litjens de zogenaamde Combino, die rijdt als tramlijn 5, te testen op toegankelijkheid voor mensen in een (elektrische) rolstoel. Een praktijktest die al eens eerder in 2012 is uitgevoerd. Nu er daadwerkelijk nieuwe trams besteld gaan worden, wilde de wethouder
met eigen ogen zien hoe het is om met een elektrische rolstoel gebruik, of geen gebruik, te maken van de diverse trams.

Lees verder
2 maart 2015

Laat lijn 51 langer in stand

De Regioraad neemt op 17 maart een beslissing over het vervroegen van de datum dat lijn 51 niet meer doorrijd naar Amsterdam CS. Het College van B&W is voornemens deze beslissing te steunen. De SP vindt dit dom, onnodig en niet in het belang van reizigers in het OV en de Amstelveense bevolking.

Lees verder
10 april 2013

Lijn 300 over Oranjebaan blijft beste optie!

Amstelveen - De SP is nog steeds van mening dat lijnvoering van de lijn 300 via de Oranjebaan de beste oplossing is. De voorgestelde variant met extra inzet van de 175 als R-net verbinding is niet de beste oplossing.

Lees verder
5 februari 2013

Nieuwe Amstelveenlijn: Minder openbaar vervoer voor meer geld!

Amstelveen - De SP heeft grote moeite met de Voorkeursvariant Amstelveenlijn zoals deze nu is voorgelegd aan de gemeenteraad. Hoewel de SP-fractie blij is met het behoud van de tramlijn 5 zien we tegelijkertijd dat met deze ombouw het openbaar vervoer Amstelveen verslechtert in plaats van verbetert.

Lees verder
11 november 2012

SP pleit voor conducteur op lijn 5

Al meerdere keren heeft de SP in Amsterdam aandacht gevraagd voor het verbeteren van de veiligheid en het tegengaan van zwartrijden in het Amsterdamse openbaar vervoer. De SP Amstelveen vraagt nu expliciet aandacht voor lijn 5. Volgens recente informatie is het aantal zwartrijders op lijn 5 hoog.

Lees verder
5 augustus 2012

SP en OLGA test de toegankelijkheid van het openbaarvervoer in Amstelveen

testteam
Op dit moment maken de SP en OLGA (Overleg Lichamelijke Gehandicapten Amstelland) de stand van zaken op van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in Amstelveen. De test heeft als doel:

Lees verder
24 juni 2012

Testteam tramlijn 5 en 51 biedt haar diensten aan.

In het kader van de discussie rondom de nieuwe Amstelveenlijn is er veel gepraat over de hoogwaardigheid van de tramlijn. In deze discussie gaat het meestal over snelheid en comfort. Toegankelijkheid dreigt hierbij een ondergeschoven kindje te worden. Reden voor een aantal Amstelveners met een beperking om te kijken hoe het nu gesteld is met de toegankelijkheid van de tramlijnen, om zo ook ideeën te kunnen ontwikkelen voor de nieuwe Amstelveenlijn.
Want het is van groot belang bij de ontwikkeling van de nieuwe tramlijn niet dezelfde gebreken in het ontwerp te maken. De toekomstige Amstelveenlijn moet voor iedereen toegankelijk zijn, dan pas kunnen we spreken van een hoogwaardige tramlijn! Daarom biedt het testteam ,tijdens de inspraakavond op 25 juni, haar diensten aan bij het projectbureau Amstelveenlijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier