h

Uithoorn

SP Café

Foto: Marco Lucas

Elke laatste maandag van de maand is er van 19.00 - 20.00 uur een SP Café. Ontmoet andere SP-leden en geïnteresseerden.

Iedereen is welkom!

Komende 2X in De Meent

daarna weer inr De Bolder

De komende twee keer wordt het gehouden in Wijkcentrum De Meent.
3 december 2015

Maak bezwaar tegen sloop Straatsburgflat

De SP zet zich al jaren in tegen de sloop van de Straatsburgflat, de Churchillflat en de De Gasperiflat. U kunt nu tot uiterlijk 8 december 2015 bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Uithoorn tegen de sloop van de Straatsburgflat.

Lees verder
18 februari 2014

Gemeente moet onveilige verkeerssituatie oplossen

De SP heeft bij de gemeente Uithoorn aandacht gevraagd voor de onveilige situaties die ontstaan als vrachtwagens klem komen te staan voor de bussluis in Meerwijk-West. Omdat hier voor vrachtwagens geen veilige mogelijkheid is te keren, ontstaan er zeer onveilige situaties doordat bestuurders toch proberen te keren of doordat zij gedwongen zijn het hele stuk tot aan de N196 achteruit te rijden.

Lees verder
13 februari 2014

Antwoorden GS versterken twijfels van SP bij winkelplannen Uithoorn

De gemeente Uithoorn wil het dorpscentrum uitbreiden met duizenden vierkante meters nieuwe winkels, zodra de nieuwe N201 om Uithoorn klaar is. De winkels komen deels op het tracé van de oude provinciale weg N196, die daardoor geen doorgaande weg meer is. Gedeputeerde staten hebben deze week antwoord gegeven op vragen die de SP hierover heeft gesteld. De SP heeft twijfels bij het bouwen van nieuwe winkelruimte, omdat nu al bestaande winkels elders het loodje leggen. Gedeputeerde sta­ten zeggen dat ze afwach­ten tot de gemeente Uithoorn een bestem­mingsplan voor het dorpscentrum heeft ge­maakt. Pas daarna bekijkt de provincie of er in­ge­grepen gaat wor­den in de winkel­plannen. SP-statenlid Marnix Bruggeman concludeert: “Ik denk dat de ge­meenteraad alle haken en ogen van de plannen nog eens goed op een rijtje moet zetten.”

Lees verder
13 februari 2014

Gedeputeerde staten: Uithoornse busbrug is te smal voor landbouwverkeer

De busbrug over de Amstel in Uithoorn is te smal voor landbouwverkeer. Dit zeggen gedeputeerde staten van Noord-Holland in antwoord op vragen van de SP. En als er een knip komt in de oude provinciale weg (N196) bij het Amstelplein, zal er geen autoverkeer meer over de Irenebrug gaan. “Dan is er voor landbouwverkeer geen enkele mogelijkheid meer om bij Uithoorn de Amstel over te komen”,concludeert SP-statenlid Marnix Brugge­man. “De provincie heeft steeds gezegd ook geen landbouwverkeer te willen via de derde moge­lijk­heid, het aquaduct in de nieuwe N201.”

Lees verder
15 mei 2012

College Uithoorn heeft slappe knieën inzake Europarei

Op 3 april 2012 stuurde onze SP-afdeling een brief aan het college van burgemeester en wethouders inzake de rol van het college met betrekking tot de ontwikkelingen rond de Europareiflats. In deze brief vraagt de SP het college of het college de sloopplannen van Eigen Haard steunt of dat het college zich gaat of blijft verzetten.

Lees verder
3 april 2012

SP eist laatste drie Europarei flats Uithoorn ook renoveren!

Uithoorn - Het is onbestaanbaar dat een corporatie, ooit bedoeld om voor betaalbare huurwoningen te zorgen, in deze tijd kan komen met het plan om drie flats met prima woningen te slopen, daarin blijkbaar gesteund door het college van burgemeester en wethouders (VVD, DUS en PvdA). Er is beloofd dat alle negen flats gerenoveerd worden. De SP eist dat de corporatie en het college zich aan deze belofte houden en dat de gemeente alles in het werk stelt om sloop te voorkomen.

Lees verder
29 oktober 2011

Aanvragen poster "Slopen bezopen" Europarei Uithoorn

Uithoorn - Inwoners van Uithoorn die tegen sloop van Europarei woningen zijn kunnen bij de SP een actieposter aanvragen om deze op het raam te plakken.

Lees verder
24 december 2009

Merkwaardig onderzoek van PvdA openbaar vervoer regio Uithoorn

Harald BosUithoorn
Harald Bos - "De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan, dus doet de PvdA haar best om zich zo gunstig mogelijk te presenteren aan de kiezers. Enkele weken geleden plaatste PvdA-statenlid Gohdar Massom een oproep in de krant om problemen met het openbaar vervoer in Uithoorn en De Ronde Venen te melden bij de PvdA-fractie in Noord-Holland. Vorige week werd de uitslag van dit onderzoekje bekend en Massom belooft de reacties aan te bieden aan de Noord-Hollandse gedeputeerde voor openbaar vervoer."

Lees verder

Pagina's

Lijsttrekker Eric Smaling on tour. Deel 1

Remine Alberts over Rechtvaardigheid

Remine Alberts over stemmen

Marie-France van Oorsouw: cultureel erfgoed en cultuur educatie

Robert Brand over Schiphol

U bent hier