h

WMO

8 augustus 2022

Voorselectie vluchtelingen uit Oekraïne in Amstelveen

Op 27 juli jl. heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de opvang van vluchtelingen die opgevangen gaan worden in tijdelijke noodhuisvesting aan de Prof. E.M. Meijerslaan.

Lees verder
13 februari 2022

Slachtoffers huiselijk geweld zijn geen economische daklozen

Foto: RODNAE Productions / Pexels

Aanstaande woensdagavond, 16 februari 2022, zal de SP een motie indienen met het verzoek om beleid te ontwikkelen voor dakloze slachtoffers van onder andere huiselijk geweld. Raadslid Casadei: “Op dit moment wordt iedereen die niet verslaafd is of met zware psychische problematiek te maken heeft bestempeld als economische dakloze. Maar daarmee doen we een grote groep mensen tekort. We bedoelen hiermee de slachtoffers van huiselijk geweld, van eer-gerelateerd geweld, van mensenhandel en vluchtelingen met oorlogstrauma’s. Onze hulpdienst heeft meerdere slachtoffers gesproken en de meesten van hen hebben niet de juiste hulpverlening gekregen. Bijkomend probleem is dat deze slachtoffers vaak de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn. Zij hebben als ze op straat komen te staan geen idee waar ze hulp kunnen krijgen.”

Lees verder
10 mei 2021

Eerste match ‘Onder de Pannen’ in Amstelveen

Het project ‘Onder de Pannen’ heeft een eerste match opgeleverd in Amstelveen. In het project kunnen inwoners die een kamer over hebben, deze beschikbaar stellen aan iemand die tijdelijk zonder woning zit. Inmiddels is de eerste huurovereenkomst ondertekend.

Lees verder
24 januari 2021

Veel onduidelijk gemeentebeleid Wet Inburgering

De Nieuwe Wet Inburgering wordt, na twee keer te zijn uitgesteld, in januari 2022 ingevoerd. Dat lijkt nog ver weg, maar is dichterbij dan we denken. Vanaf dat moment krijgt de gemeente er weer een taak bij, namelijk de uitvoering van de Wet Inburgering. De SP heeft de afgelopen jaren in de contacten met statushouders veel verhalen gehoord over zaken die zijn misgelopen. Statushouders liepen op tegen de verplichtingen van twee verschillende wetten: de Wet Inburgering en de Participatiewet. Die twee wetten zaten elkaar nogal eens in de weg, waardoor statushouders in de problemen kwamen. Zo kwam het regelmatig voor dat re-integratieverplichtingen ten koste gingen van de inburgeringslessen. Met ingang van volgend jaar zullen beide wetten door de gemeente worden uitgevoerd. De vraag is dan ook hoe de gemeente dat gaat doen.

Lees verder
18 september 2020

SP WIL OPHELDERING VAN HET COLLEGE NA ZEMBLA UITZENDING

Foto: SP

In de uitzending van 17 september 2020 in het televisieprogramma Zembla zijn Indy en haar ouders uit Amstelveen te zien. Indy is een ernstig gehandicapt kindje. Uit de reportage blijkt dat de ouders weinig tot geen ondersteuning hebben gekregen in hun zoektocht naar hulp voor Indy. De wethouder heeft niet voor de camera willen reageren op een aantal vragen van Zembla. De SP heeft de reactie van de wethouder gelezen omdat de redactie de schriftelijke reactie van  de wethouder op de website heeft geplaatst en hierover gaat de SP schriftelijke vragen stellen.

Lees verder

Misplaatst sociaal advies:

Misplaatst gemeentelijk sociaal advies: ‘pak maar op eigen kosten een hotel’

Door Johan Th. Bos

Dat de mishandelde zwangere vrouw met haar peuter tien dagen lang in een kelder onderdak moest zoeken en van het gemeentelijke ‘sociaal team’ het advies kreeg op eigen kosten maar een hotel te zoeken, wat zij dus niet kon betalen, was zowel volgens de SP als de Ombudsman een schrijnend voorbeeld van een verkeerd door ambtenaren opgepakte casus.

Lees verder
29 april 2018

VAKBOND, STATUSHOUDERS EN POLITIEK SAMEN AAN DE SLAG

Foto: SP

Op een bijeenkomst op donderdag 26 april hebben statushouders politici en FNV-vakbondsleden afgesproken om samen aan de slag te gaan om een betere re-integratie te bewerkstelligen.

Lees verder
29 april 2018

Statushouder uit Syrië wint rechtszaak van de gemeente Amstelveen

Terwijl de collegepartijen nog steeds wegkijken van de problemen die statushouders ondervinden bij hun zoektocht naar werk is er in ieder geval een statushouder die door de rechter in het gelijk is gesteld. Op 1 februari j.l. vertelde hij aan de commissieleden van algemeen bestuur en middelen (ABM) hoe de gemeente hem twee maanden lang voor 100 % heeft gekort op zijn uitkering. Hij moest geld lenen bij vrienden, kwam bij de voedselbank terecht en kwam steeds verder in de schulden. En als bijkomende straf verviel ook de Individuele Inkomenstoeslag voor het gezin met kinderen.

Lees verder
22 april 2018

Onafhankelijke cliëntondersteuning niet voor iedereen in Amstelveen

Foto: SP

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de onafhankelijke cliëntondersteuning die door de gemeente Amstelveen is ingekocht bij MEE Amstel en Zaan. Aanleiding hiervoor zijn de vele verhalen die de SP van mensen heeft gehoord die recht hadden op deze ondersteuning, maar niet of veel te laat hierop zijn gewezen door de gemeente.

Lees verder

Pagina's

U bent hier