h

Onafhankelijke cliëntondersteuning niet voor iedereen in Amstelveen

22 april 2018

Onafhankelijke cliëntondersteuning niet voor iedereen in Amstelveen

Foto: SP

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de onafhankelijke cliëntondersteuning die door de gemeente Amstelveen is ingekocht bij MEE Amstel en Zaan. Aanleiding hiervoor zijn de vele verhalen die de SP van mensen heeft gehoord die recht hadden op deze ondersteuning, maar niet of veel te laat hierop zijn gewezen door de gemeente.

In de afgelopen maanden hebben SP, Vrijwilligersraad Minima Amstelveen en FNV meerdere malen actie gevoerd voor het raadhuis. Samen met onder  meer mensen uit Amstelveen en Aalsmeer die zijn aangewezen op een uitkering of een voorziening zoals jeugdhulpverlening. Zij hebben om hulp en ondersteuning gevraagd bij de SP en de VMA terwijl zij eigenlijk al lang de noodzakelijke ondersteuning van MEE konden krijgen.

Gemeentelijke website

Wie op de website van de gemeente Amstelveen gaat zoeken naar informatie over de cliëntondersteuning komt deze maar zeer beperkt tegen. Bovendien is de informatie verouderd, aangezien MEE inmiddels in Amstelveen is gevestigd en op de website nog steeds een adres in Amsterdam staat vermeld.

Ook kunnen cliënten van de afdeling Werk en Inkomen alsmede mensen die
een beroep doen op de jeugdhulpverlening de informatie niet vinden op de website bij deze diensten. Burgerraadslid Wil Roode: “We hebben van meerdere mensen gehoord dat zij wél door ambtenaren op hun plichten worden gewezen, maar niet op hun rechten. Onafhankelijke ondersteuning is een recht, waar iedereen gratis gebruik van mag maken, maar wat  onvoldoende onder de aandacht wordt gebracht van cliënten van de gemeente”.

Amstelveenloket

Bij WMO-aanvragen krijgen Amstelveners een brief mee met informatie over de cliëntondersteuning. Maar bij de afdeling Werk en Inkomen lijkt dit niet te gebeuren als mensen zich melden voor een uitkering. Daarom heeft de SP besloten dit onder de aandacht te brengen van het college. Het is belangrijk dat mensen die om hulp komen vragen zo goed mogelijk geïnformeerd worden over hun rechten. Iedereen zou een folder mee moeten krijgen met informatie over cliëntondersteuning en de website moet zo spoedig mogelijk worden aangepast.

Bijlage: schriftelijke vragen aan het College

Zie ook:

U bent hier