h

VAKBOND, STATUSHOUDERS EN POLITIEK SAMEN AAN DE SLAG

29 april 2018

VAKBOND, STATUSHOUDERS EN POLITIEK SAMEN AAN DE SLAG

Foto: SP

Op een bijeenkomst op donderdag 26 april hebben statushouders politici en FNV-vakbondsleden afgesproken om samen aan de slag te gaan om een betere re-integratie te bewerkstelligen.

De avond werd zeer professioneel georganiseerd door Liesbeth Ninteman en geleid door FNV-vrouw Maaike Zorgman. Er stonden drie vragen centraal: Waar lopen de statushouders tegenaan? Wat kan beter? Wat is je droom? 

De statushouders vertellen

De statushouders, voor het overgrote deel Syrische vluchtelingen, vertelden de aanwezigen wat zij in de afgelopen tijd allemaal hebben meegemaakt. De  aanwezige SP-leden kenden de meeste casussen uit het Zwartboek 2.0. Maar er waren ook mensen die voor het eerst vertelden waar zij tegenaan liepen. Het zijn allemaal onaangename ervaringen en het woord ‘stress’ kwam hierin veelvuldig voor.

Nazir Husseini, burgerraadslid van de SP, vertelde hoe het hem als vluchteling uit Afghanistan is vergaan. In eigen land was hij officier bij  defensie, dus een militair. In Nederland moest hij eerst inburgeren en de taal goed leren. Daarna moest hij gaan werken. Hij kreeg een contract voor zijn neus om als tuinman te gaan werken. Een vriend van hem was hierover verbaasd, want hij wist helemaal niet dat hij verstand had van bloemen en planten. Dat was ook niet het geval. Hij adviseerde Nazir naar ander werk op zoek te gaan en verscheurde het contract. Nazir kreeg daarop een korte aanvullende opleiding, waarna hij als ambtenaar bij Rijkswaterstaat aan de slag kon. Daar werkt hij nu ruim 18 jaar naar volle tevredenheid.

Wat er beter kan

Nu moeten inburgeraars zélf hun cursus betalen en is daar die vermaledijde participatiewet. Sommige statushouders worden al na drie maanden naar het re-integratiebureau Matchez gestuurd. Heel onrustig allemaal, omdat er ook duizenden euro’s worden geleend bij de rijksoverheid voor de inburgering. Kees Kaslander (CDA Aalsmeer):
“Matchez wordt te vroeg ingeschakeld. Eerst moet de Nederlandse taal goed worden geleerd en dan pas zou het re-integratiebureau ingeschakeld moeten worden. In Aalsmeer hebben verschillende statushouders die aangaven meer tijd nodig te hebben om de taal goed onder de knie te krijgen deze ook gekregen”.

Ook kunnen er, zoals in Amsterdam, aanvullende beroepsgerichte cursussen
worden aangeboden. De statushouders die in eigen land diploma’s hebben gehaald en die hebben laten waarderen vinden dat daar naar gekeken moet worden bij het bemiddelen naar werk.

Marina Casadei (SP Amstelveen): “In Amstelveen moeten mensen zo snel mogelijk aan het werk en wordt er niet of nauwelijks naar iemands kennis en vaardigheden gekeken. Ook de beheersing van het Nederlands lijkt een  bijzaak te zijn”. Dat wordt bevestigd door een van de statushouders die goed Engels spreekt en te horen kreeg dat hij met zijn Engels meteen aan het werk kon.

Er volgen nog enkele casussen van mensen die door de gemeente aan het
werk moeten en waarbij geen rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werkzoekenden. De aanwezigen zijn het erover eens dat een goede beheersing van het Nederlands heel belangrijk is en de kansen van statushouders op de arbeidsmarkt verbetert.

De dromen

Na een korte pauze is er in kleine groepjes verder gesproken over de dromen van de aanwezigen. De statushouders willen vooral graag iets doen wat aansluit bij hun ervaring en interesse. Iemand wil graag een cursus boekhouden op zijn Nederlands, een ander wil graag de drie jaar optimaal gebruiken om het hoogste niveau Nederlands te halen en weer een ander wil Matchez het liefste uitschakelen. Een van de wensen is om de wethouders en politici uit de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer te blijven uitnodigen voor bijeenkomsten. Iedereen spreekt de wens uit om een keer per maand bijeen te komen. Met die belofte aan elkaar komt er een einde aan een enerverende, maar zeer waardevolle avond.

Foto: SP

Zie ook:

U bent hier