h

Voorselectie vluchtelingen uit Oekraïne in Amstelveen

8 augustus 2022

Voorselectie vluchtelingen uit Oekraïne in Amstelveen

Op 27 juli jl. heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de opvang van vluchtelingen die opgevangen gaan worden in tijdelijke noodhuisvesting aan de Prof. E.M. Meijerslaan.

Op 20 juli 2022 heeft staatssecretaris Eric van der Burg aangegeven dat het kabinet gemeenten wil toestaan dat ze wel Oekraïners, maar geen asielzoekers uit andere landen hoeven op te vangen.

Wil Roode, burgerraadslid SP: ’Toen op 29 juli 2022 het College voor de Rechten van de Mens een verklaring naar buiten bracht dat het kabinet hiermee een ongelijke behandeling van vluchtelingen en asielzoekers legitimeert dacht ik meteen dat het college van Amstelveen dit al heeft gedaan en wel heel snel, namelijk al heel kort na de uitspraak van 20 juli. Want op 25 juli blijken er al vluchtelingen uit de Oekraïne geplaatst te zijn in de tijdelijke noodopvang’.

Een dergelijk voorkeursbeleid is discriminerend en onwenselijk.

In Nederland zijn er namelijk vierduizend gemeentelijke bedden voor opvang van Oekraïners onbezet terwijl in Ter Apel geregeld asielzoekers in het gras moeten overnachten. Met beleid enkel en alleen opvang te bieden aan mensen uit de Oekraïne maakt een gemeente direct onderscheid op basis van afkomst tussen mensen die uit Oekraïne vluchten, en asielzoekers uit andere landen.

Wil Roode: ‘Niet alleen verblijven er al 26 geselecteerde gezinnen uit de Oekraïne al in de noodopvang, maar het college heeft selectiecriteria gehanteerd zonder dit aan de gemeenteraad voor te leggen. De SP wil weten waarom er selecties hebben plaatsgevonden en of deze criteria zijn getoetst. Op eigen houtje selecteren vinden wij onjuist’.

De SP stelt daarom schriftelijke vragen om opheldering over deze kwestie omdat het college het risico loopt vanwege het selecteren op basis van afkomst zich schuldig te maken aan ongelijke behandeling.

Bijlage: schriftelijke vragen

U bent hier