h
Verkiezingsprogramma 2018-2022

Verkeer en Vervoer

Onze visie

Meer asfalt is geen oplossing voor een betere bereikbaarheid op de langere
termijn. Het aanleggen van nieuwe wegen en het verbreden van bestaande wegen is ongewenst gezien de schaarse ruimte die we ter beschikking  hebben. Er moet meer ingezet worden op openbaar vervoer. Daarbij moet het belang van de reiziger voorop staan en niet de winst van de vervoerder. Wij vinden openbaar vervoer een kerntaak van de overheid, waar de inwoners van de gemeente Amstelveen invloed op moeten kunnen uitoefenen.

Openbaar vervoer

Het is van groot belang dat alle inwoners van Amstelveen en Nes aan de
Amstel kunnen rekenen op een betrouwbaar fijnmazig openbaar vervoersnetwerk. Niet alleen voor de doorgaande forensen maar ook voor de eigen bewoners binnen de gemeentegrenzen. Ook in de avonden en  weekenden. Houd het OV betaalbaar en bereikbaar, zodat het OV een
goed alternatief is voor de auto.

De SP is geen voorstander van overcapaciteit op "dikke" buslijnen (zoals de lijnenbundel 347, 357, 242) in de dal-uren. Wij zijn voorstander van betere bediening van de wijken, ook in de latere avonduren en ook van Nes aan de Amstel. Allerlei "moderne" eisen, zoals gratis wifi en allemaal splinternieuwe bussen, zijn niet nodig. Wel nodig zijn meer ritten en meer lijnen in alle  wijken. Investeer in de toegankelijkheid van bussen en haltes.

De SP wil:

 • Dat de gemeenteraad vooraf bepaalt hoe de wethouder de  besprekingen ingaat met de vervoersregio over de nieuwe vervoersconcessie, zodat we niet voor voldongen feiten komen te
  staan.

 • Terugdraaien van de geplande inkorting van de streeklijnen naar Amsterdam CS tot station Zuid / Elandsgracht, als de Noord-Zuidlijn gaat rijden. Het inkorten van buslijnen leidt tot extra overstappen, minder comfort en vaak een langere reistijd.

 • Ontsluiting van alle wijken en van Nes aan de Amstel. De bussen rijden ook na 20.00 uur en in het weekend. Nes aan de Amstel wordt opgenomen in programma van eisen als verplicht te bedienen gebied.

 • Een betere bediening van het ziekenhuis, Groenelaan, Lindenlaan-oost en west en het raadhuis, door het instellen van een nieuwe, doorgaande buslijn.

 • Er moeten naast de Noord-Zuid verbindingen ook Oost-West verbindingen komen in Amstelveen.

 • De bus terug over de Olympiadelaan, en herstel van de verbindingen van de wijken Waardhuizen en Groenelaan met het station Bijlmer/Arena.

 • Een oplaadpunt voor ov-chipkaart op het busstation, dat 24 uur per dag gebruikt kan worden. Ook een beter servicepunt van de streekvervoerder (en echt loket met meer mogelijkheden voor de reiziger) op het busstation.

Tramlijnen 5 en 51

Bij het maken van de plannen om de tramlijnen 5 en 51 om te bouwen tot een (regio)tram is te weinig gekeken naar het belang van de reiziger. Bij de  plannenmakers en de wethouders staat voorop de “ombouw” in te kunnen passen in de plannen op station Zuid en dat voor zo weinig mogelijk geld. Amstelveen is hier de dupe van geworden. De stad betaalt zes miljoen euro mee aan dit project en de Amstelveense belastingbetaler en tramreiziger krijgt er een slechtere Amstelveenlijn voor terug. De plannen zijn gebaseerd op onduidelijke, verouderde en/of onjuiste cijfers. Beloften over reistijdwinst kloppen niet voor alle groepen reizigers. Bestaande tramhaltes worden gesloopt, bijvoorbeeld op plekken waar in de toekomst woningen worden gebouwd.(Marne) Er wordt niet of nauwelijks tijdwinst geboekt door de verplichte en onhandige extra overstap op station Zuid.

 

De SP wil:

 • Onafhankelijk onderzoek naar wat de OV-reizigers willen.

 • Tram 5 blijft op de bestaande route rijden, ook na de indienststelling van de Noord-Zuidlijn

 • Geen haltes opheffen van lijn 5.

 • Dat het materieel van nieuwe tramstellen voor lijn 5 en 51 toegankelijk is voor mensen met een functie-beperking, ook voor reizigers in een elektrische rolstoel. Op station Zuid kan op hetzelfde perron worden overgestapt op de bestaande sneltram.

Fietsers en voetgangers

Voor voetgangers met een visuele beperking of die slecht ter been zijn is
het huidige Stadshart een gevaar omdat fietsers, scootmobielen en voetgangers zich kriskras door elkaar verplaatsen, soms met hoge snelheid. Deze situatie is onveilig. Op het Stadshart moeten voet- en fietspaden daarom weer gescheiden van elkaar aangelegd worden. Ook in de wijkwinkelcentra moet de veiligheid van voetgangers en fietsers verbeteren. De SP wil betere handhaving van de verkeersregels, ook voor fietsers en scooters. En verhoog de veiligheid door beter onderhoud van fiets- en voetpaden.

De SP wil:

 • Stadstuinen en andere parken en plantsoenen toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers.

 • Een duidelijke splitsing van fiets- en voetpaden.

 • Beter onderhoud van de fiets- en voetpaden.

 • Betere handhaving van de regels op fiets- en voetpaden.

 • Een gratis telefoonnummer als meldpunt voor onveilige verkeerssituaties.

U bent hier