h

Voorwoord

SP Café

Foto: Marco Lucas

Elke laatste maandag van de maand is er van 19.00 - 20.00 uur een SP Café. Ontmoet andere SP-leden en geïnteresseerden.

Iedereen is welkom!

Komende 2X in De Meent

daarna weer inr De Bolder

De komende twee keer wordt het gehouden in Wijkcentrum De Meent.

Echte Inspraak, Echte Kansen

Amstelveen is een mooie gemeente, Amstelveen is een financieel gezonde gemeente met inwoners die gemiddeld genomen een goed bovengemiddeld inkomen hebben, ook is Amstelveen aantrekkelijk voor bedrijven. In  Amstelveen zijn we in staat om met een grote mate van zelfstandigheid keuzes te maken. Dat is goed om te constateren. Dat schept ook verplichtingen.

Amstelveen is geen perfecte gemeente. De SP is met grote regelmaat de
Amstelveense wijken ingetrokken, heeft gesproken met inwoners, met huurders, met eigenaren van woningen, met werkenden, werklozen en
gepensioneerden. Wat de SP daar geconstateerd heeft is dat Amstelveners veel zelf kunnen, daarbij wel op gezette tijden een steuntje kunnen gebruiken. Daarnaast hebben ze een duidelijke mening die ze regelmatig laten horen. Waar Amstelveen in kan verbeteren is het beter horen van de inwoners. Het beter ondersteunen van initiatieven van inwoners en echte hulp bieden aan inwoners die even in een mindere periode zitten.

De SP maakt duidelijk andere keuzes dan de afgelopen periode is gedaan.
Wij kiezen ervoor om met de inwoners vorm te geven aan Amstelveen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we naast de huurders staan in hun overleg met de verhuurder. Dat betekent ook dat we ruimte bieden aan initiatieven van  bedrijven op de voorwaarde dat vanaf het begin van een project inwoners betrokken worden en er overeenstemming is vooraf. We gaan voor bedrijven met een duidelijke binding met Amstelveen en bij voorkeur uit het MKB. Voor inwoners geldt dus altijd echte inspraak!

Het ondergeschoven kindje in Amstelveen is de steun voor inwoners in een
mindere periode. Terwijl er geld overgehouden wordt in het sociale domein, wordt met een beroep op zelfredzaamheid mensen niet de steun geboden die ze nodig hebben. Mensen straffen omdat ze de absurde regels van een ineffectief reïntegratiebedrijf niet vlekkeloos volgen is momenteel belangrijker dan mensen belonen voor goed gedrag. De SP kiest hier voor het bieden van echte kansen op langere termijn door scholing en ondersteuning ipv op korte termijn banen onder cao-loon aanbieden zonder uitzicht op structureel werk.

Zo zijn er tal van voorbeelden, in dit verkiezingsprogramma vind je er nog veel meer, waar de SP ervoor kiest om met de inwoners te werken aan een verbetering van het mooie Amstelveen. En daarbij ruimte te bieden aan initiatieven en inwoners kansen te geven voor ontwikkeling. Voor een mooi, groen, duurzaam, mobiel, sociaal, zorgzaam en gezellig Amstelveen bieden wij: Echte Inspraak, Echte Kansen!

De vijf belangrijkste punten:

  1. Echte kansen op een woning, we bouwen weer sociale woningen!

  2. Zij die zorg nodig hebben krijgen die, we schaffen de eigen bijdrage af!

  3. Een toegankelijk OV- met rechtstreekse verbinding met Amsterdam!

  4. Mensen in een uitkering bieden we perspectief op een echte baan!

  5. We versterken de inspraakmogelijkheden voor de inwoners!

 

Patrick Adriaans, lijsttrekker

Lijsttrekker Eric Smaling on tour. Deel 1

Remine Alberts over Rechtvaardigheid

Remine Alberts over stemmen

Marie-France van Oorsouw: cultureel erfgoed en cultuur educatie

Robert Brand over Schiphol

U bent hier