h

KANSENGELIJKHEID IN HET ONDERWIJS EN LEEGSTAND VAN WOONHUIZEN

15 oktober 2023

KANSENGELIJKHEID IN HET ONDERWIJS EN LEEGSTAND VAN WOONHUIZEN

Foto: SP

Het zijn onderwerpen waar iedereen de mond van vol heeft. Zeker nu er volgende maand weer Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden. Ook binnen de gemeente Amstelveen wordt er veel gepraat over deze en andere onderwerpen, maar helaas blijven concrete maatregelen uit. Voor de SP was dit aanleiding om het weekend van 13 en 14 oktober jl. actie te voeren.

Op vrijdag de dertiende is er een tweede demonstratie geweest met buitenlandse ouders en kinderen bij de scholenkoepels Amstelwijs en Amstelland. In de stromende regen stonden vaders, moeders en kinderen, ondersteund door SP-ers, buiten aan de Kalkbranderij om aandacht te vragen voor hun kinderen. Evenals in juli is er niemand van de scholenkoepels die de moeite neemt om even met de moeders te praten en de petitie in ontvangst te nemen.

Raadslid Nora Fakirni: “In de gemeente Amstelveen wordt gedacht dat je met een extra potje geld de kansengelijkheid kunt bevorderen. Maar het gaat niet om geld, maar om een verandering van mentaliteit. Vooral de kinderen van vluchtelingen en van niet-westerse buitenlanders worden beoordeeld op basis van hun Nederlandse taalvaardigheid.

Een kind dat nog bezig is de taal onder de knie te krijgen heeft geen leerstoornis en kan gewoon naar het reguliere (vervolg)onderwijs. Ik zie té vaak dat deze kinderen een verkeerd advies krijgen. Ik begrijp niet waarom de scholen hierover niet met ons in gesprek willen. Maar zolang wij signalen van ouders blijven ontvangen blijven we ook demonstreren; of het nu regent of niet.”

Onder leiding van fractievoorzitter Patrick Adriaans is op 14 oktober jl. een groep SP-ers de Schildersbuurt ingetrokken om posters te plakken met de tekst: “Waarom woont hier niemand”. Niet alleen de SP, maar ook de buurtbewoners kunnen er met hun pet niet bij dat woningen jarenlang leegstaan, zonder dat de gemeente hiertegen optreedt.

Adriaans: “Het toppunt is een woning aan de Adriaan van Ostadelaan die inmiddels 20 jaar leegstaat. De eigenaar van deze bovenwoning is een inwoner van de gemeente De Ronde Venen. Maar ook andere huizen in de buurt staan langer dan 1 jaar leeg. Dat is de reden dat wij vandaag posters plakken op de ramen van deze huizen.

Tijdens de rondgang door de Schildersbuurt kunnen de SP-actievoerders op veel bijval rekenen van buurtbewoners. Met enkele buurtbewoners zijn gesprekken gevoerd. Adriaans: “De bewoners hebben ook zelf aan de bel getrokken bij de gemeente, maar zonder resultaat. Daarom zal ik aanstaande woensdag de leegstand aan de orde stellen.”

Op 22 november a.s. zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het definitieve verkiezingsprogramma staat inmiddels online. Wie daarover, of over andere onderwerpen, met de SP in gesprek wil is welkom op maandag 30 oktober a.s. om 19.00 uur in wijkcentrum De Bolder. Onder het genot van een drankje kan iedereen het gesprek aangaan met SP-raads- en bestuursleden.

Foto: SP

Foto: SP

Foto: SP

U bent hier