h

Onderzoek sport- en cultuurbudget kinderen minimagezinnen

17 juli 2022

Onderzoek sport- en cultuurbudget kinderen minimagezinnen

Foto: SP

Inspreker Baikari en SP blij na aangenomen motie

Tijdens de behandeling op 13 juli jl. van de perspectiefnota is door de gemeenteraad unaniem een motie van de SP aangenomen om de hoogte van de vergoedingen voor deelname van kinderen uit minimagezinnen te onderzoeken en zonodig te verhogen. Op 6 juli jl. sprak Omran Baikari in over de problematiek dat de huidige vergoedingen ontoereikend zijn. De SP probeerde in september 2021 al via een motie de vergoeding te verhogen van 250 naar 450 euro. Nu is naar tevredenheid van zowel SP als de inspreker Baikari de eerste stap gezet.

Omran Baikiri: "Ik ben zelf nog jong en weet hoe vervelend het is als je niet mee kunt doen aan sport of cultuuractiviteiten, en vooral ook hoe belangrijk het is dat je daar wel aan mee doet. Ik heb zelf een onderzoekje gedaan en daarmee aangetoond dat de vergoedingen volstrekt niet dekkend zijn voor de kosten die je moet maken. Niet alleen contributie, maar ook spullen als kleding of muziekinstrumenten. Ik heb daarover contact gehad met diverse partijen en het advies gekregen om hierover in te spreken in een zogeheten Raadsgesprek. Dat heb ik dan ook gedaan."

Inspreken tijdens het raadsgesprek is één ding, maar hoe wordt iets dan ook daadwerkelijk opgepakt? Dat is aan de raadsleden zelf.

SP Fractievoorzitter Patrick Adriaans: "Het was een mooie samenloop van omstandigheden. In september vorig jaar diende de SP een motie in die helaas werd weggestemd. Vervolgens lazen wij tot onze verbazing in het coalitieakkoord woorden van soortgelijke strekking. Daarom heeft de SP op 29 juni jl. al aangekondigd met een motie te komen bij de perspectiefnota. Dat dan een perfecte ambassadeur voor ons verhaal in de vorm van Omran in komt spreken over ditzelfde onderwerp op 6 juli geeft het verhaal de vleugels die het nodig heeft. Want als jongeren zelf de problematiek op de agenda zetten, welk raadslid kan dan nog tegen zijn? Als SP zijn we Omran daarom ook heel dankbaar!.¨

De problematiek is bekend, de gelden zijn niet toereikend, de inspreker is geweest en er worden al toezeggingen gedaan om aan een plan te werken, maar hoe geef je dat dan meer vleugels? De SP besloot om de oude motie van stal te halen en die enigszins omgebouwd bij de perspectiefnota weer in te dienen onder het motto boter bij de vis!

Adriaans:" Dankzij het inspreken van Omran was het niet alleen meer een verhaal van de SP. Andere partijen moesten nu ook wel erkennen dat de drempel voor (te) veel kinderen uit minimagezinnen hoog, vaak te hoog, is om volwaardig te kunnen deelnemen aan sport en cultuuractiviteiten. Dat er dus zeker iets moest gebeuren. De eerder voorgestelde verhoging van 250 naar 450 kon op de steun van GroenLinks en de Christenunie rekenen maar was voor andere partijen een stap te snel. Na veel overleg met vooral D66 kwamen we tot een compromis. We laten het college het onderzoeken en er komt een voorstel met de begroting in november. Hiermee kwam er uiteindelijk een unaniem aangenomen motie en staat de problematiek op de agenda, en niet onbelangrijk Omran wordt betrokken bij de uitvoering!"

De inspreker was zelf niet aanwezig bij de raadsvergadering, maar heeft hem wel live gevolgd vanaf huis, en was erg tevreden met het resultaat.

Baikari:" Ik had wel begrepen dat er iets zou gebeuren, maar wist niet dat er zo snel al een besluit zou komen met de motie, anders was ik zeker naar het raadhuis gegaan. Nu volgde ik de raadsvergadering en was erg blij met de motie, ook dat dhr. Adriaans mij aan het eind van zijn betoog nog bedankte voor mijn inzet en dat op voorspraak van dhr. Becker de wethouder beloofd heeft mij bij het vervolg te betrekken. Ik heb wel even geschreeuwd, een beetje voor mijzelf maar vooral dat er wat gedaan wordt voor de kinderen want dat vind ik het belangrijkste!"

De SP ziet hierin een voorbeeld hoe inspraak van burgers op een goede manier gebruikt kan worden, en inwoners ook actief bij de politiek betrokken kunnen zijn. Dit zou vaker moeten gebeuren.

U bent hier