h

Ouderamstel

28 april 2016

F*ck jeugdloon en de oproep van Emile

Foto: SP

Het bedrijfsleven kan hogere lonen uitkeren. En de vakbonden kunnen hogere looneisen stellen. Na de SP zegt vandaag ook De Nederlandsche Bank (DNB) dat Nederland beter af is met hogere lonen.

Lees verder
14 mei 2010

Wil jij fluiten naar je stufi? Demonstreer mee 21 mei op Museumplein!

Amstelveen - Bijna alle politieke partijen willen af van de studiefinanciering. De PvdA, D66 en de VVD willen een asociaal leenstelsel invoeren, waarbij studenten na hun studie alles terug moeten betalen. GroenLinks noemt het een 'studietaks', maar ook bij die partij zijn jongeren er zeker van al het geld te moeten lenen. De SP en ROOD vinden dit belachelijk! Het onderwijs moet toegankelijk zijn voor alle jongeren, ongeacht de dikte van de portemonnee van je ouders. Wil jij ook dat de stufi blijft?! Demonstreer mee op 21 mei!
Demonstratie STUFI
> Lees verder...

Lees verder
17 maart 2010

Studiefinanciering moet blijven: Teken de petitie!

Studenten zijn in samenwerking met ROOD, jong in de SP, het comité ‘Stufi moet blijven’ gestart. VVD, D66, PvdA en GroenLinks willen allemaal van de studiefinanciering af. Ook onderwijsraden VSNU en de HBO-raad zijn voor afschaffing.
Stufi moet blijven
Volgens het actiecomité wordt hiermee de rekening van de crisis bij studenten neergelegd.

Op www.stufimoetblijven.nl heeft het comité een petitie geopend.

Lees verder
26 februari 2010

Stelling Amstelveen Nieuwsblad: Hangjongeren... knuppelen of knuffelen?

Amstelveen - De weken tot de verkiezingen zullen in het Amstelveens Nieuwsblad stellingen worden gezet met reacties van de plaatselijke politieke partijen op de stellingen. Hierbij de reactie van de SP op de de laatste stelling van het Amstelveens Nieuwsblad.


Stelling:
"Hangjongeren... knuppelen of knuffelen?”

Mensen hebben het recht om ergens uit te hangen, sommige in de kroeg, sportkantine of wijkcentra, anderen op het plein. Meestal is dit geen probleem omdat de omgeving hen duldt of zelfs verwelkomt. Dan wordt ‘hangen’ niet lastig gevonden. Het is de omgeving die bepaalt of iets lastig is.
Een negatieve stereotype gebruiken om een groep aan te duiden als ‘lastig’ is niet opbouwend.
Wij, de omgeving, kunnen beter de hand in in eigen boezem steken en onderzoeken waarom wij bepaalde gedragingen lastig vinden. Wat draagt daartoe bij?
Zo komen wij tot een andere vraag; is er iets aan de hand, ligt dat bij ons of bij hen of aan beiden? Knuffelen of knuppelen leidt ons nergens naar toe.

Lees verder
15 februari 2010

Jongeren in debat met politieke partijen

Amstelveen - Tijdens het jongerendebat in Downtown afgelopen week, gingen jongeren in debat met vertegenwoordigers van SP, D66, BBA, OCA en CDA. De discussie ging o.a. over voorzieningen voor de jongeren, de openingstijden van de jongerencentra en een coffeeshop. Namens de SP maakte Patrick Adriaans de standpunten van de partij duidelijk.
SP neemt deel aan jongerendebat

Lees verder
30 juni 2009

Kinderen de dupe van financiële crisis?

Amstelveen - De SP vindt het onaanvaardbaar, dat er in de kadernota 2010 sprake is van het uitstellen of te wel wijzigen van nieuwbouwplannen voor de basisscholen in Amstelveen.

Lees verder
2 mei 2008

Persbericht Mosquito

Amstelveen - ROOD, jong in de SP, trekt ten strijde tegen de Mosquito. Dit apparaat, bedoeld om hangjongeren te verjagen, is een typisch geval van symptoombestrijding. Daarnaast verplaatst de Mosquito het probleem. ROOD verrichtte de afgelopen weken een buurtonderzoek in Middenhoven en presenteert binnenkort een rapport met de resultaten uit verschillende gemeenten.

Lees verder
2 mei 2008

ROOD zet strijd tegen Mosquito voort

In het kader van de acties tegen de Mosquito trok ROOD, jong in de SP, dinsdag 3 juni Middenhoven in om handtekeningen te verzamelen. Vriendelijke buurtbewoners wezen ROOD op een bijeenkomst van de gemeente, jongerenwerkers en ouders uit de buurt. Daarop trok ROOD naar deze bijeenkomst. De aanwezigen wilde graag naar het verhaal van ROOD luisteren, waarop wij dan ook onze bezwaren tegen de Mosquito en de bevindingen uit het enqueteonderzoek dat we de afgelopen weken hebben gedaan bespraken. Ouders van jongeren uit de buurt konden zich in de visie van de jongeren van de SP vinden. Gelukkig bleek ook de gemeente het op het gebied van visie op jongerenbeleid en eventuele alternatieven voor de Mosquito aardig met ROOD eens te zijn. Tevens werd door de gemeente toegegeven dat de Mosquito geen oplossing is voor een probleem, en mogelijk zelfs een probleem maakt.

Lees verder

U bent hier