h

Bewoners Olmenhof dreigen op straat komen te staan

9 november 2023

Bewoners Olmenhof dreigen op straat komen te staan

Er is de afgelopen maanden al vaak aandacht geweest voor de mensen die in de Olmenhof wonen. Het voormalige verzorgingshuis van Brentano is de afgelopen tien jaar bewoond door jongeren. Maar hun contract loopt volgend jaar af en dan moeten ze het pand verlaten. Ondanks het feit dat de sloop voorlopig nog niet aan de orde is moeten ze er toch uit.

Maar het merendeel van de bewoners heeft nog geen nieuwe woonruimte kunnen vinden. Dat is natuurlijk niet zo raar als je bedenkt dat je voor een sociale huurwoning momenteel 15 tot 19 jaar op de wachtlijst staat. De bewoners hebben inmiddels meerdere keren contact gehad met de gemeente en enkele lokale politieke partijen, maar helaas krijgen zij te horen dat ze weinig kunnen doen.

Op 1 november jl. heeft Isa namens de bewoners ingesproken voor de gemeenteraad en gevraagd om een oplossing. Een oplossing zou kunnen zijn de bewoners na afloop van het contract nog wat langer te laten wonen in de Olmenhof (zonder contract) of een ander leegstaand pand vinden waar ze (tijdelijk) kunnen wonen. De raadsleden waren allemaal begaan met de dreigende dakloosheid van de Olmenhofbewoners, maar zeiden niets te kunnen doen, want ja, de wet…….

De angst om dakloos te worden volgend jaar zit er goed in, vooral na een gesprek met wethouder Ballegooijen. Nadat Isa had ingesproken voor de gemeenteraad hebben ondergetekende en enkele bewoners die aanwezig waren buiten nog even nagepraat. Daar kwam de wethouder ook bijstaan. Je verwacht dat dat hij de jongeren wat moed inpraat en belooft om samen met het college naar een oplossing te gaan zoeken. Maar niets van dat alles. Hij heeft ze alleen maar nog verder de put in gepraat. Zo zei hij dat ze beter naar Drenthe kunnen verhuizen. Ook vindt hij dat ze na hun huisuitzetting zich kunnen melden bij de daklozenopvang van de Regenbooggroep. Meer sociale huurwoningen bouwen ziet hij niet zitten, want dat leidt alleen maar tot nóg meer dakloosheid.

Ondergetekende stond erbij en kon haar oren niet geloven. Is dit een PvdA wethouder? Bij het gesprek was een oud-bewoner en twee mensen die er nog steeds wonen in de Olmenhof. Zij zijn op 6 november komen praten met de SP-Amstelveen om te overleggen wat voor acties er eventueel ondernomen kunnen worden. Want ze willen niet dat er zó met jonge mensen wordt omgegaan.

Er is een bewonerscommissie en tot op heden is deze commissie druk doende om samen met de Bond Precaire Woonvormen te zoeken naar vervangende woonruimte of mogelijkheden om langer te blijven. De bewoners zijn strijdbaar en willen middels acties bewerkstelligen dat zij vervangende woonruimte krijgen. Want het kan toch niet waar zijn dat er straks zo’n 60 mensen dakloos worden in een gemeente waar tussen de 800 en 900 woningen leeg staan?! Als afdeling gaan we deze mensen natuurlijk steunen.

Ook SP-Jongeren zijn op de hoogte van de situatie en hebben toegezegd de op stapel staande acties te gaan ondersteunen.

Marina Casadei, vz SP-Amstelveen

U bent hier