h

VOORTDURENDE LEEGSTAND ONACCEPTABEL

9 oktober 2023

VOORTDURENDE LEEGSTAND ONACCEPTABEL

Foto: SP

Per 1 januari 2019 eindelijk is er in Amstelveen een leegstandverordening van kracht geworden. De SP heeft zich jarenlang ingezet voor de totstandkoming van deze verordening die onnodige leegstand moet voorkomen. Leegstaande gebouwen of woonhuizen moeten nu gemeld worden bij de gemeente. Wie dat niet doet kan een fikse boete opgelegd krijgen. Maar we zien nu, bijna 5 jaar later, dat er qua handhaving weinig tot niets gebeurt.

In 2022 heeft de SP al melding gemaakt van de leegstand in met name de Schildersbuurt. Maar in plaats van een afname van leegstand wordt gesignaleerd dat er alleen maar leegstaande woningen bij zijn gekomen.

Raadslid Patrick Adriaans: “Met de bespreking van de woonvisie op 18 oktober a.s. zal ik de leegstand zeker aan de orde stellen. De verordening hebben we niet voor niets en dus zal de gemeente moeten handhaven. We willen weten hoeveel boetes er inmiddels zijn uitgedeeld aan de eigenaren van de huizen in de Schildersbuurt. Deze staan immers al jaren leeg”

Om nog eens extra te benadrukken dat de SP het niet eens is met de onnodige leegstand zal er op zaterdag 14 oktober a.s. actie worden gevoerd in de Schildersbuurt.

Wonen is een recht en daarom een van de speerpunten van de SP. Zowel lokaal als landelijk zet de SP zich in voor goede huisvesting die ook voor mensen met een laag of middeninkomen betaalbaar is. Adriaans: “Wij zullen bij de behandeling van de woonvisie een voorstel doen voor coöperatief bouwen. Dat is bouwen van huizen zonder tussenkomst van op winst beluste projectontwikkelaars, zowel voor huur als voor koop”.

Op 22 november a.s. zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het definitieve verkiezingsprogramma staat inmiddels online. Wie daarover, of over andere onderwerpen, met de SP in gesprek wil is welkom op maandag 30 oktober a.s. om 19.00 uur in wijkcentrum De Bolder. Onder het genot van een drankje kan iedereen het gesprek aangaan met SP-raads- en bestuursleden.

U bent hier