h

SUCCESVOLLE BIJEENKOMST OVER ONDERWIJS

1 juni 2023

SUCCESVOLLE BIJEENKOMST OVER ONDERWIJS

Foto: SP

Sahra Awad en Nora Fakirni houden zich al een tijdje bezig met onderwijs. Als moeder zijn zij niet alleen ervaringsdeskundige, maar ook gespecialiseerd in alles wat met onderwijs te maken heeft. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel moeders bij hen aankloppen met vragen over het onderwijs van hun kinderen. De gesprekken die zij over hun kinderen voeren op scholen zijn best moeilijk te volgen. Als je uit het buitenland komt, dan is het natuurlijk even wennen aan het Nederlandse onderwijssysteem en alles wat daarbij komt kijken. Dus was het tijd om een bijeenkomst te organiseren voor moeders die vragen hierover hebben.

Op woensdag 31 mei kwamen maar liefst 25 moeders, voornamelijk van Syrische afkomst, naar De Bolder. De sfeer zat er goed in en gezamenlijk werd er een ontbijtje genuttigd. Na dit ontbijt konden de moeders vragen stellen.

Voorgezet onderwijs

De vragen gingen aanvankelijk over het voortgezet onderwijs. Moeders vroegen zich af waarom daar ook CITO toetsen worden afgenomen. Nora kon wat dit betreft de moeders geruststellen. Deze toetsen zijn niet van belang voor de voortgang van de leerling, maar zijn wel belangrijk om te checken of het kind door de basisschool goed is geadviseerd en of het kind inderdaad passend onderwijs krijgt.

Ook de aanschaf van de computer was onderwerp van gesprek. Gezinnen met een inkomen tot 130% van het minimum kunnen aanspraak maken op een door de gemeente betaalde computer. Maar die stuurt de ouders naar BCC, waar je mogelijk enkele maanden moet wachten op een computer, met het risico dat je kind zonder computer aan het voortgezet onderwijs moet starten. Aan te raden is daarom de computer via school aan te schaffen. Bovendien heb je dan ook garantie via school.

Nora en Sahra hadden nog meer tips aan de ouders: kinderen die korter dan 6 jaar in Nederland wonen en naar school gaan mogen gewoon een woordenboek gebruiken. Met vragen over het functioneren van kinderen op school kun je een gesprek aanvragen met de zorgcoördinator of de mentor. De scholen voor voortgezet onderwijs hebben vrijwel allemaal ’s morgens om 08.00 uur een inloop voor kinderen die worstelen met hun huiswerkopdrachten. Via de website van de school kunnen ouders inloggen in het zogenaamde ouderportaal, waar ook veel informatie te vinden is. Ouders moeten niet schromen om te vragen wat de lesstof is van het vak burgerschap. Zij kunnen hun kinderen eventueel hierop voorbereiden, met name als het zal gaan over ‘lentekriebels’.

Een ouder vertelde dat haar kind op de Panta Rhei al drie maanden geen wiskundeles heeft gehad en dat de school geen actie heeft ondernomen om de gemiste lesstof bij te spijkeren. Dit zal nog worden uitgezocht.

Basisonderwijs

Vrijwel alle moeders hadden ook nog kinderen op het basisonderwijs. Daar wordt gewerkt met een leerlingvolgsysteem. In gesprekken met ouders worden dan grafiekjes getoond waarmee de vorderingen in kaart worden gebracht. Sahra toonde op een sheet hoe die grafiekjes eruit kunnen zien. Ouders moeten alert zijn dat er niet te veel schommelingen in zitten, want dan is er iets mis met het kind en moeten zij dit bespreken met de leerkracht. Het mooiste is om een langzaam stijgende lijn te zien op de grafiek.

Samia Kalaji drukte de aanwezige moeders op het hart om hun kinderen vanaf groep een goed in de gaten te houden. Nora adviseerde de moeders om vooral zélf de regie in handen te houden. Dit advies werd gegeven naar aanleiding van een moeder die vertelde dat haar kind van de Bloeiwijzer wel 3 keer in een kort tijdsbestek een intelligentietest moest doen. In de eerste plaats moeten er minimaal twee jaar zitten tussen de testen, maar daarnaast is het een recht om als ouder zélf een onafhankelijke intelligentietest te laten afnemen via de huisarts. De moeder vertelde daarop dat zij zich gedwongen voelde om mee te werken, anders werd er geen advies gegeven voor vervolgonderwijs. Maar een school heeft zich te houden aan de zorgplicht.

Sahra maakte de aanwezige moeders attent op het bestaan van de Kopklas. Dat is onderwijs die kinderen van buitenlandse komaf na groep 8 van de basisschool kunnen volgen. Als kinderen gemotiveerd zijn kunnen ze in de Kopklas een jaarlang intensief bezig zijn met de Nederlandse taal, zodat ze daarna goed beslagen ten ijs komen in het voortgezet onderwijs. Als dit een goede optie is voor kinderen die gaan doorstromen uit groep 8 dan moet dit bijtijds met school worden besproken. Ouders moeten dit zélf ter sprake brengen, want de scholen voor primair onderwijs doen dit niet uit zichzelf.

Tot slot werd de moeders aangeraden om niet alleen naar moeilijke gesprekken op school te gaan, maar iemand mee te nemen.

De ochtend was een groot succes en de moeders gaven te kennen dat ze graag een vervolgbijeenkomst willen.

U bent hier