h

Energiearmoede: 500 euro extra voor mensen in energienood

22 augustus 2022

Energiearmoede: 500 euro extra voor mensen in energienood

Foto: Pixabay / Pixabay

De SP heeft het college van B&W in april dit jaar schriftelijke vragen gesteld over de energietoeslag van 800 euro voor lage inkomens.

Burgerraadslid Wil Roode:” Inmiddels is deze toeslag uitbetaald. Maar gezien de forse crisis als het gaat om de energie armoede, en dat juist mensen met een minimum inkomen door het ijs zakken vanwege de ernstige inflatie, is het van belang dat er naast de energietoeslag ook andere maatregelen genomen moeten worden”.

Inmiddels heeft het Rijk de energietoeslag verhoogd naar een bedrag van 1300 euro. Veel gemeenten hebben de aanvulling van de 500 euro al overgemaakt naar de huishoudens die in de knel zitten met het betalen van de rekeningen.

Wil Roode:” Het is niet alleen dat de impact van energiearmoede groot is maar het heeft ook gevolgen voor de gezondheid van mensen. De winter staat voor de deur en veel gemeenten hebben de aanvullende toeslag van 500 euro al overgemaakt. Amstelveen nog niet. De mensen die straks in de kou staan willen weten wanneer de energietoeslag naar hun toe komt. Maar op zijn minst zou het college hier voorlichting over moeten geven naar voorbeeld van andere gemeenten.

Ook het armoedebeleid in Amstelveen moet naar voren worden gehaald want het water staat veel mensen aan de lippen en op gemeentelijk niveau kan de gemeente veel doen om te voorkomen dat mensen na de winter rechtstreeks door kunnen naar de afdeling schuldhulpverlening."

Patrick Adriaans, raadslid van de SP heeft het college daarom opnieuw vragen gesteld over de energietoeslag. Hij vraagt het college ook om met Eigen Haard in gesprek te gaan over het achterstallig onderhoud. De SP heeft al eerder moties ingediend om energiebesparende maatregelen te nemen om slecht geïsoleerde woningen met spoed te isoleren. Adriaans wil dat naast spoed afspraken met Eigen Haard ook de prestatieafspraken m.b.t. energiezuinigheid en de betaalbaarheid van woningen opnieuw tegen het licht worden gehouden.

De vragen zijn inmiddels bij het college ingediend.

U bent hier