h

Even voorstellen: Kevin Riley

19 juni 2017

Even voorstellen: Kevin Riley

Foto: SP

Actief lid van de SP ben ik omdat ik geloof in een eerlijke samenleving. Iedereen verdient gelijke kansen en gelijke rechten. Niemand dient door
beperkingen op enig gebied op de achtergrond gezet te worden of te
staan. De SP staat altijd vooraan en wij zetten iedereen vooraan.

Het is ook belangrijk dat wij ervoor zorgen dat de jeugd van Amstelveen kan opgroeien in een omgeving met goed onderwijs en waar het in aanraking kan komen met kunst en cultuur. Zo kunnen jongeren hun leven en hun kansen verbeteren. Ook moet Amstelveen een leuke omgeving zijn om te wonen voor jong en oud. Amstelveen draait om haar inwoners. Zij zijn degenen waarmee wij ons verbonden voelen.

Mijn bijdrage ligt vooral op het gebied van het verbeteren en uitdragen van de socialistische en humanistische boodschap waar wij voor staan. Met name onder de jongeren en jongvolwassenen. De jeugd heeft een hart. Het is onze taak om hen van een platform te voorzien waarin zij zich vrij kunnen uiten en zichzelf kunnen verdiepen in de samenleving waarin zij leven. In een solidaire samenleving zijn wij allen ervan verzekerd dat er om ons wordt gegeven en iedereen de zorg en begeleiding krijgt die hij verdient en nodig heeft.

Kevin Riley
Aspirant bestuurslid

Zie ook:

U bent hier