h

De Bibliotheek....

8 december 2016

De Bibliotheek....

Niet de eerste keer en zeker niet de laatste keer krijgen we als SP weer gelijk. Wij stemden tegen de bibliotheekvisie en dienden een motie in om de  kwaliteit te waarborgen maar helaas we waren roepende in de woestijn.

Nu ligt er een raadsvoorstel voor dat de gemeente een bedrag van ruim een ton bij zal dragen aan de frictiekosten. De bibliotheekvisie leidt namelijk tot een
reorganistaie en die kost geld. Voor het overgrote deel omdat er zeven mensen ontslagen worden en daarvoor een ontslagvergoeding betaald moet worden.

Precies wat de SP al voorspelde, waarbij nog steeds onduidelijk is hoe de dienstverlening er uit gaat zien en of er geen verdringing plaatsvindt van regulier betaald werk.

Andere partijen vinden het vooral sneu voor de medewerkers, maar het is niet anders en we bemoeien ons niet met de bedrijfsvoering en meer van dat soort  argumenten.

Als SP vinden wij bibliotheken belangrijk, uiteraard moeten die mee gaan met nieuwe ontwikkelingen zoals
digitalisering, en moeten ze efficiënt met hun geld  omgaan, maar de dienstverlening moet op peil blijven en het kan niet zo zijn dat vrijwilligers ingezet worden voor werk wat eerder betaald was. En pas als we zeker weten dat aan die voorwaarden voldaan is kunnen wij akkoord gaan met een mogelijk ontslag en een gemeentelijke bijdrage in de frictiekosten.

Wij staan pal voor de gebruikers én de medewerkers van de bibliotheek en verschuilen ons niet achter procedures of het slappe ‘daar gaan we niet over’.

Zie ook:

Lijsttrekker Eric Smaling on tour. Deel 1

Remine Alberts over Rechtvaardigheid

Remine Alberts over stemmen

Marie-France van Oorsouw: cultureel erfgoed en cultuur educatie

Robert Brand over Schiphol

U bent hier