h

Fokuswonen wordt bedreigd.

21 augustus 2011

Fokuswonen wordt bedreigd.

Gerda is actief SP-lid. En ondanks haar zware lichamelijk handicap woont ze zelfstandig en vrij. Fokus maakt het mogelijk. Fokus verleent assistentie bij algemene dagelijkse levens-verrichtingen, zoals aan- en uitkleden, toiletgang en eenvoudige verpleeg-technische handelingen. En Gerda bepaalt wanneer, waarbij en hoe. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zo houdt zij zelf de regie over haar leven!

Maar Fokuswonen wordt bedreigd en Gerda doet een beroep op de politiek om de 95 Fokuswoonprojecten in Nederland te behouden. De SP ondersteund haar hierin.

Gerda's verhaal:

Fokuswonen is een voorziening voor mensen met een zware lichamelijke beperking om zelfstandig te kunnen wonen. De zorg die deze mensen nodig hebben wordt op afroep geleverd.
In Amstelveen is ook een Fokusproject: in Middenhoven, aan De Weteringsbrugmolen. Het biedt gelegenheid aan 14 mensen met een zware lichamelijke beperking om volledig de regie te voeren over hun eigen leven. In heel Nederland zijn er totaal zo’n 95 van dergelijke projecten. Deze worden nu ernstig bedreigd.

Tot nu toe bestaat er een speciale, op maat gemaakte, subsidieregeling voor Fokuswonen. De overheid wil een einde maken aan allerlei aparte subsidieregelingen (het is dus geen bezuiniging!) en daarom moet Fokuswonen worden ondergebracht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dat past natuurlijk niet zomaar. De plannen van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten die vlak voor het zomerreces bekend werden, betekenen de doodsteek voor Fokus. Als de plannen van de staatssecretaris doorgaan dan is het afgelopen met de 24-uurs beschikbaarheid van de assistenten, en met de mogelijkheid van zorg-op-afroep.

Deze unieke kenmerken bieden ons, en met ons in totaal zo´n 1300 Fokuscliënten in Nederland, de gelegenheid om ons leven zoveel mogelijk als ieder ander te leiden. Wij kunnen vroeg opstaan als we naar ons werk moeten, en laat naar bed gaan na een gezellig avondje uit of na het repeteren met het koor. Wij kunnen op alle onverwachte momenten - en dat zijn er nogal wat als je volledig afhankelijk bent van een elektrische rolstoel - hulp inroepen. Daardoor is het ook voor ons mogelijk om te werken, een sociaal leven te leiden, lid te zijn van een vereniging, lol te maken met vrienden, intensere relaties op te bouwen etc.

Deelnemen aan de samenleving, niet wegkwijnen achter de geraniums - het is precies wat Den Haag tegenwoordig verwacht van mensen met een beperking. En terecht! Maar met de plannen die er nu liggen houdt dat op vanaf 1 januari 2014. Wat dan rest is het verpleeghuis, want de thuiszorg is geen oplossing als je 24 uur per dag een beroep op zorg moeten kunnen doen. Een oplossing die in veel gevallen alleen maar duurder uitpakt. En vanuit een verpleeghuis kun je een baan en een sociaal leven verder op je buik schrijven.

Het is een drama. Voor ons en voor alle Fokuscliënten. Daarom is het onbegrijpelijk dat het in politiek Nederland zo oorverdovend stil blijft. Wat ons betreft komt daar verandering in. Op 14 september is er een debat in de Tweede Kamer speciaal gewijd aan het Fokuswonen. Het is nog niet te laat om de plannen een halt toe te roepen. Wij hopen dat onze volksvertegenwoordigers dat goed beseffen en de plannen van de staatssecretaris terugdraaien – en daarmee ons zelfstandige leven en dat van alle andere cliënten redden.

In de cliëntbijeenkomsten, die wij in de afgelopen tijd hebben gehad, is afgesproken dat we, omdat cliënten dat willen, u oproepen om massaal naar Den Haag te komen op woensdag 14 september.

Namens twee bezorgde cliënten van het Fokusprojekt Amstelveen.

Gerda Polman

U bent hier