h

Amstelveen onze zorg

3 augustus 2009

Amstelveen onze zorg

Amstelveen - Onder dit motto organiseert de SP Amstelveen op 18 augustus een open bijeenkomst.
Het doel van deze bijeenkomst is om een beeld te vormen over de toestand van de zorg in Amstelveen.
De SP wil medewerkers, mantelzorgers en cliënten aan het woord laten. Daarom zijn er mensen uit de zorg uitgenodigd die hun ervaringen delen met de zaal.

Ook komt Renske Leijten, 2e kamer lid van de SP met zorg als aandachtsgebied. Daarna zal de zaal kunnen discussiëren.
Dit alles om een beeld te vormen van de zorg in Amstelveen, om samen op zoek te gaan naar plekken waar het goed gaat, om knelpunten in kaart te brengen.

Maar vooral om ideeën te vormen om de kwaliteit en levering van de zorg op een hoog niveau te houden dan wel te brengen.

Landelijk doet de SP onderzoek naar de zorg, dus deze bijeenkomst zal ook een bijdrage kunnen leveren aan de landelijke visie van de SP, een partij die bij iedereen bekend staat als dé partij met de beste ideeën over de zorg.

Vooral ook omdat we met de mensen die het betreft in gesprek gaan, en zo niet verzanden in tunnelvisies die beleidsnotities te vaak kenmerken.

De SP nodigt iedereen met betrokkenheid bij de zorg in Amstelveen van harte uit om samen met onze leden van gedachten te wisselen.

Dus kom, en neem vrienden en bekenden waarvan je weet dat ze geïnteresseerd zijn mee.
Tot 18 augustus!

Wat: Open bijeenkomst over de zorg
Waar: De Bolder
Wanneer: 18 augustus Tijd: 20.00u

U bent hier