h

SP stelt voor minima beter te bereiken

9 december 2019

SP stelt voor minima beter te bereiken

“Het is beroerd gesteld met mensen die gebruik maken van
minimaregelingen”, vindt de SP in de gemeenteraad. De fractie komt
woensdag met enkele in een motie vervatte voorstellen, maar zegt
iedereen te vragen mee te denken over hoe mensen met een kleine beurs beter kunnen worden bereikt.

Door Johan Bos

Dat gebeurt nu volgens de SP onvoldoende. Een met veel bravoure gestarte campagne, met posters in bushokjes en flyers, leidde niet tot grotere bekendheid van alle  gemeentelijke regelingen. Naar schatting maakt slechts een derde van de minima gebruik van de voor hen beschikbare voorzieningen.

Lees verder . . . .

U bent hier