h

Verslag thema-avond over de zorg in De Scheg in Uithoorn

10 september 2023

Verslag thema-avond over de zorg in De Scheg in Uithoorn

Foto: SP

Vrijdag 8 september jl. was er een discussie-avond georganiseerd door de Werkgroep Uithoorn over de zorg. Tweede Kamerlid Jimmy Dijk ging in gesprek met belangstellenden en omkaderde de informatie-avond met voorvallen en verhalen over acties die zijn gevoerd. Er tekende zich een onthutsend beeld af over hoe de zorg er momenteel voorstaat.

Veel ziekenhuizen worden op termijn gesloten. Veel personeel wordt derhalve overgeplaatst naar andere locaties, dus personeel durft ook niet al te veel kritiek op die maatregelen te hebben uit angst voor hun baan. Patiënten zijn bang dat zij geen goede c.q. adequate zorg meer krijgen als 'hun' ziekenhuis sluit. Het is een ordinaire bezuinigingsoperatie om de kosten in de zorg omlaag te krijgen. Welke problemen dat veroorzaakt kunnen de bestuurders van de zorginstellingen niet schelen. Ook zij zullen uit angst voor hun carrière terughoudend zijn met scherpe kritiek.

En toch, als er een schaap over de dam is zie je dat het gaat schuiven. Het mag een lange adem vergen - maar dat is politiek - maar als men lang genoeg de druk opvoert zie je dat partijen links van de VVD toch bang worden hoe lang zij dit aan hun achterban kunnen blijven verkopen. Aan het begin van de coronapandemie moest het zorgpersoneel lang doorwerken. Hiervoor werd een compensatie van €15.000 'geaccepteerd'. Maar ook hier zie je dat als je de druk maar lang genoeg opvoert de panelen beginnen te schuiven. Je mag dit zonder meer een succesvolle SP-strategie noemen. Het kost alleen veel tijd om veranderingen af te dwingen. En die tijd gunt de kiezer een partij vaak niet. De kiezer wil resultaat zien en hopt derhalve van partij naar partij.

De vermarkting van de zorg heeft ervoor gezorgd dat bestuurders zo min mogelijk affiniteit met hun te leiden bedrijf hebben. Alleen zo kunnen zij besluiten nemen waar zij normaal gesproken nooit achter zouden staan. Beloon CEO's goed en je kunt met hen doen wat je wilt.

Aankomend personeel

Jongeren die een zorgopleiding volgen houden het gemiddeld al na twee jaar voor gezien in de zorg. Als de werkdruk zou worden verlaagd zouden de personeelsproblemen nagenoeg opgelost zijn. Maar het winstoogmerk dat in de zorg is ingevoerd maakt die oplossing kansloos.

Hetzelfde geldt voor de thuiszorg. Je kunt mensen wel langer thuis laten wonen, maar dat is personeelstechnisch heel inefficiënt. Individuele medewerkers krijgen er niet meer uren bij uit kostenbesparing. Het geld is er wel, maar het gaat naar bijv. subsidies op fossiele brandstoffen. Om maar eens een cynisch voorbeeld te geven. De marktwerking in de zorg vraagt dat alles wat het personeel doet meetbaar moet zijn. De markt bepaalt hoe lang een verpleegkundige of helpende over een handeling mag doen. Hoe sloop je het enthousiasme bij mensen eruit?

Actievoeren

Als je acties voert ten gunste van de zorg, zorg dan dat je dat mét het zorgpersoneel doet. Alleen zo creëer je draagvlak voor je acties. De SP was de eerste politieke partij die misstanden in de zorg signaleerde. In 1975 werd de Stichting Ons Medisch Centrum opgericht. Onder het motto 'Voorkomen is beter' gingen artsen actief aan de gang met preventie.

In 1979 steunt de SP stakende slepers in de haven van Rotterdam. Door geld in te zamelen en uit te delen, en door voedselpakketten uit te delen gaf de SP concreet inhoud aan solidariteit, en hielp de stakers gedurende hun zes weken durende staking.

Foto: SP

Twee concrete voorbeelden die laten zien hoe je verandering af kunt dwingen. De SP was de eerste partij die kritiek had op de marktwerking in de zorg. Het richtte het Nationaal Zorgfonds op en 250.000 mensen steunden dat. Door mensen mee te nemen in je verhaal komt er beweging in zaken die als door een systeemcrisis lijken vast te zitten. Maar er is altijd die lange adem nodig. De lange adem om zaken te veranderen. Een gezonde lucht is daarbij dus onontbeerlijk, dus wees ook zuinig op het milieu en alles komt goed. Wie durft te blijven dromen wordt wakker in een mooiere wereld.

Foto: SP

Aldo Schelvis (scholingsmedewerker) en Jimmy Dijk (2e Kamerlid)

U bent hier