h

Column: Het raadsgesprek WMO

16 februari 2023

Column: Het raadsgesprek WMO

Veel mensen krijgen er vroeger of later mee te maken: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Een wet die door de gemeente wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld ouderen die het niet meer voor elkaar krijgen om het huishouden te doen kunnen een hulp bij het huishouden aanvragen. Maar ook voor woningaanpassingen en de aanvraag van een woonurgentie moet je bij het WMO-loket zijn. In Amstelveen heet dat het Amstelveenloket.

Door Marina Casadei

Woensdagavond 15 februari jl. kon een ieder die dat wilde op het gemeentehuis in kleine groepjes praten onder leiding van raadsleden over wat er beter kan in de uitvoering van de WMO. Maar de avond begon voor alle aanwezigen in een grote ruimte in het gerenoveerde deel van het raadhuis. En daar was zij weer om de avond aan elkaar te praten: de dame die dat eerder deed op de onderwijsavond en die zo goed geïnstrueerd was wie zij wel en niet het woord mocht geven. Wie is zij toch?

Dit keer waren er weinig mensen met een migratie achtergrond, maar zag ik wel veel professionals; mensen die actief zijn in de maatschappelijke dienstverlening. De avond werd geopend en de aanwezigen welkom geheten. De presentatrice benadrukte dat het heel bijzonder is dat er twee ambtenaren bereid zijn gevonden om te vertellen over de WMO. Mensen die belast zijn met de uitvoering bemoeien zich namelijk niet met beleid en voeren slechts uit. De wethouder, die ook enkele openingszinnen uitsprak, benadrukte dat alle kritiek op het beleid zijn verantwoordelijkheid is en dus bij hem terecht moet komen en niet bij de uitvoerenden. Ook hij wenste de aanwezigen een vruchtbare avond toe.

De ambtenaren vertelden wat er gebeurt vanaf het moment dat iemand om hulp komt vragen tot het moment dat hij wordt geholpen. Aan de hand van een voorbeeldcasus vertelden zij over de procedure. Zij vertelden ook dat het aantal nieuwe cliënten stijgt. Van 1700 naar 2100 vorig jaar. Het is dan ook heel druk bij de afdeling WMO, maar ook bij de gecontracteerde aanbieders. Zo is er een groot gebrek aan huishoudelijke hulpen. Er zijn inmiddels wachttijden van 1 jaar (zo hoorden we later).

Wat ook hetzelfde was als bij de onderwijsavond was de zogenaamde Mentimeter. Een app, waarin stellingen staan waar de aanwezigen op mogen reageren. Na de ambtenaren kwamen de stellingen in beeld en vooral de stelling over welke verbeteringen er mogelijk kunnen worden doorgevoerd leverde veel stof tot napraten. Dat gingen we doen in kleinere groepen. Elke groep onder leiding van een raadslid. Patrick Adriaans leidde ook een van de groepjes. Ik was ingedeeld bij het enige groepje dat niet door een raadslid werd geleid, maar door de presentatrice.

We gingen naar een aparte ruimte behalve mijzelf waren Nora en Sahra ook ingedeeld bij de presentatrice. Zij hoefde weinig te doen, want degene die meteen het woord nam was Henk van het financieel café. Hij constateerde dat het voor mensen veel makkelijker is om hulp bij het financieel café te vragen dan bij de gemeente. Want daar moet je een afspraak maken en in De Meent, het MOC en Alleman zijn er inloopspreekuren. Hij had nu al 250 cliënten geholpen en het jaar was nog maar net begonnen. Dat gaat een druk jaar worden voor hem en zijn collega-vrijwilligers. En dan vertelde hij ook nog welke mensen hij wel en welke hij niet helpt, wat de problematiek is van mensen, enz., enz., enz. De andere aanwezigen konden er haast niet tussenkomen.

Iedereen was het erover eens dat het in Corona-tijd ingestelde afspraaksysteem voor Amstelveners die een beroep doen op het Amstelveenloket zo snel mogelijk moet worden afgeschaft en dat er ook op het raadhuis weer een inloopspreekuur komt. Zo maak je het voor hulpvragers laagdrempeliger. Een van de aanwezigen maakte zich zorgen over de kosten voor niet geleverde hulp bij het huishouden die bij de gemeente in rekening worden gebracht.

De ouderenadviseur vond dat er juist veel goed gaat bij de WMO. Maar ze moest wel toegeven dat dat komt, doordat zij de ouderen bij hun aanvragen ondersteunt. Iets dat ook wij als SP-ers naar voren brachten. Mensen die onvoldoende verbaal vaardig zijn en niet goed op de hoogte van alle regeltjes laten zich zonder ondersteuning makkelijker met een kluitje het riet insturen. Sahra bracht nog naar voren dat mensen ook het recht hebben om bepaalde aanvragen te doen en dat het niet aan de ambtenaar is om aan de balie iemand af te wijzen. Mensen hebben recht op een besluit waartegen bezwaar kan worden aangetekend. Hoe weten we nu hoeveel mensen zich telefonisch hebben aangemeld met een hulpvraag die al telefonisch wordt afgehandeld (lees afgewimpeld)? Dat wordt niet bijgehouden, maar het zijn er talloze. Mensen die wellicht ook het recht hadden op het doen van een aanvraag, maar nu de mogelijkheid is ontnomen om bezwaar aan te tekenen.

Een persoon in ons groepje vertelde hoe alle ouderen in zijn flat een WMO-aanvraag hebben gedaan voor een traplift. Dit omdat de woningcorporatie weigert om een lift te bouwen. De andere aanwezigen vonden dat een kwestie tussen de bewoners en Eigen Haard en geen WMO aangelegenheid. Wel kunnen ze een beroep doen op de diensten van de ouderenadviseurs. Als die zo veel voor elkaar krijgen, dan misschien dit ook wel.

We hadden een uur, waarin we voornamelijk naar Henk hebben zitten luisteren. Er zat een raadslid van de VVD die, gek genoeg, helemaal geen inbreng had. Ook was er een dame die vertelde net bij de gemeente te werken en wilde luisteren om ervan te leren. Later bleek dat zij de nieuwe projectleider ‘Menselijke Maat’ was. Ik ben benieuwd wat haar taakomschrijving is.

Eenmaal terug in de plenaire zaal deden de leiders van de groepjes verslag van wat er zoal was besproken. De presentatrice die ons groepje leidde ging, zoals te verwachten was, heel selectief te werk over wat ze rapporteerde. Onze punten hebben we in ieder geval niet terug gehoord. Zij heeft ze wel opgeschreven en hopelijk komen die aantekeningen op de goede plek terecht.

Conclusie van de avond (die waarschijnlijk al vaststond voordat de avond begon): De menselijke maat moet terugkomen. Gelukkig hebben we nu een projectleider Menselijke Maat!

Reacties

Medio maart is er namens mij een aanvraag / melding gedaan bij de WMO. Dit is gedaan door READE, het revalidatiecentrum waar ik tot dat moment werd verzorgd. We zijn inmiddels een maand verder. READE heeft navraag gedaan bij de gemeente Amstelveen: wanneer wordt de aanvraag in behandeling genomen? Het antwoord: Dit kan nog wel een maand duren. Al die tijd gebeurt er dus niets. Geen aanvullend openbaar vervoer, geen voorzieningen, geen transportmiddel. Het vervoer naar de revalidatie diensten (Overtoom, Amsterdam en Amstelland ziekenhuis) moet ik zelf regelen. Dat is een geldverslindende grap, en ik ben aldus volledig afhankelijk van mijn man. Hoezo: participatie?

Reactie toevoegen

U bent hier