h

Column: DE BEJEGENING VAN DE BURGER

1 oktober 2021

Column: DE BEJEGENING VAN DE BURGER

KLACHT OVER BEJEGENING? DE AMBTENAAR VINDT VAN NIET!

Het was me het weekje wel! De eerste raadsvergadering na het zomerreces en daaraan voorafgaand de commissievergadering van Burgers en Samenleving. Terwijl de burgemeester, de wethouders en de meeste raadsleden heerlijk vakantie aan het vieren was ik druk bezig met het derde Zwartboek. Samen met Bart Stam heb ik weer een aantal verhalen opgetekend met schrijnende voorbeelden van een falende dienstverlening.

Door Marina Casadei

Het Zwartboek 2021 (subtitel: Nieuwe casussen over voortdurende misstanden) is tijdens de commissievergadering aan de wethouder overhandigd. Hij gaat het met belangstelling lezen en komt er bij ons op terug. De meeste gevallen hebben betrekking op cliënten van Werk en Inkomen die bij de Hulpdienst aanklopten voor ondersteuning. Sarah is een van de hulpdienstmedewerkers. Zij is heel actief en gaat met haar cliënten mee naar het raadhuis voor ondersteuning. Daar is zij schandalig behandeld, maar de gemeente vindt van niet. Ondertussen worden cliënten van het zogenaamde Werkplein gevraagd of zij Sarah kennen en wordt haar signalement doorgegeven, alsof het een crimineel betreft. Tussen de regels door hoorden de cliënten dat als zij met Sarah als ondersteuner in zee gaan ze daar nare gevolgen van ondervinden. Uiteraard hebben deze cliënten hierover niets losgelaten, maar het wel bij Sarah zelf gemeld.

Sarah heeft inmiddels meerdere klachten ingediend over de wijze waarop de gemeente probeert haar het werken onmogelijk te maken. Door de Ombudsman zijn haar klachten ook gegrond verklaard.

Sarah heeft op 15 september ingesproken bij de commissie Burgers en Samenleving en haar relaas maakte veel indruk op de aanwezige raadsleden. Het verhaal van Sarah is ook te lezen in het Zwartboek: twee keer zelfs. Aan het begin als het verhaal van de cliënt en aan het einde het verhaal van Sarah zelf. Het Zwartboek is ook aan alle raadsleden gestuurd en je zou verwachten dat na alle verontwaardiging en geschrokken reacties van de raadsleden het bij de SP storm gaat lopen met telefoontjes, mailtjes en appjes. De SP wil namelijk dat er een eerlijke klachtenprocedure komt, want die is er momenteel niet.

Maar helaas blijft het van de kant van de andere fracties oorverdovend stil. Geen reacties en gewoon doen alsof er niets aan de hand is. Dat lijkt de afspraak te zijn die er tussen de verschillende partijen is gemaakt. Het enige dat men hierover kwijt wilde dat was dat het niet ‘netjes’ is om de wethouder te overvallen met een Zwartboek. En dat wij het eerst hadden moeten aankondigen.

Maar wat wíj niet netjes vinden is dat een keurig op tijd ingediend agendaverzoek over een betere klachtenprocedure, zonder dit van tevoren met de fractie te bespreken, niet wordt gehonoreerd. Zogenaamd omdat het college zélf met een voorstel gaat komen. Maar dat voorstel betreft niet een verbeterde klachtenprocedure, maar de formalisering van het huidige beleid. En dat is niet goed, want klachten die gaan over bejegening en integriteit van ambtenaren worden niet onderzocht. Het verhaal van de gemeentelijke medewerker is het enige verhaal dat wordt aangehoord door de klachtencoördinator. Dat is alles behalve onafhankelijk.’

Dus gaan we het agendaverzoek wederom indienen bij de zogenaamde agendacommissie. Met het verzoek om deze te bespreken bij de commissie Burgers en Samenleving, want het gaat om mensen die geen eerlijke klachtenafhandeling krijgen.

Reactie toevoegen

U bent hier