h

Betere communicatie over kwijtschelding leenbijstand

11 maart 2021

Betere communicatie over kwijtschelding leenbijstand

In Amstelveen zijn veel mensen aangewezen op de gemeente als zij zelf geen of onvoldoende inkomsten hebben om bijvoorbeeld hun woning in te richten. Zij krijgen dan een gemeentelijke lening die zij moeten aflossen. Statushouders en anderen die gedurende drie jaar volledig aan de terugbetaling van leenbijstand voor inrichtingskosten hebben voldaan kunnen kwijtschelding aanvragen. Maar dan moet je wel weten dat dit kan.

Voorlichting over deze regeling staat niet op de website van de gemeente Amstelveen. Er is geen brochure hierover en een aanvraagformulier ontbreekt eveneens. Wie informatie wil over kwijtschelding van de ‘leenbijstand’ moet zelf hiernaar op zoek gaan en proberen te begrijpen wat er te lezen staat in de ingewikkelde beleidsregels. De SP is van mening dat de informatie in eenvoudige taal en goed toegankelijk te vinden moet zijn op de website met de voorzieningen voor minima.

Wil Roode: “Bij de hulpdienst van de SP kwamen vragen binnen over deze moeilijkheden. Mensen die een lening van de gemeente hebben gekregen, omdat ze alles zijn verloren en niets meer hebben. Alle benodigde spullen moesten ze hier gaan kopen. Ook bleken er mensen te zijn in Amstelveen die negen jaar moeten aflossen omdat lening 2 van de bijzondere bijstand pas mocht worden ingelost als lening 1 was afgelost. De SP heeft daarom tijdens de commissievergadering van B&S gisterenavond het college gevraagd om in het kader van armoedebestrijding direct te stoppen met het stapelen van leningen die door de gemeente als bijzondere bijstand worden verstrekt.

De wethouder heeft in de commissievergadering de toezegging gedaan een formulier te laten opstellen om kwijtschelding mee aan te vragen. Ook is de toezegging gedaan dat het college wil stoppen met stapelen van leningen en dat men voortaan ‘nog maar’ 36 maanden hoeft af te lossen.

Wil Roode: “De SP staat voor actieve armoedebestrijding. Als SP blijven we doorgaan met aandacht hiervoor te vragen. De toezegging van de wethouder ten aanzien van kwijtschelding na drie jaar aflossen en het stoppen met stapelen van leningen is een stap in de goede richting. Maar we zijn er nog lang niet in Amstelveen. Zo strijdt de SP al een aantal jaar om iedereen die bijstand aanvraagt in Amstelveen meteen een brief te sturen met de folder met minimaregelingen. En als het kan ook nog een antwoordenvelop met het aanvraagformulier. Deze stap moet nog worden gezet. We zijn in afwachting van het moment dat de wethouder inziet dat ook dit een goede manier van armoedebestrijding is”.

U bent hier