h

College Amstelveen houdt belangrijke informatie achter

19 oktober 2019

College Amstelveen houdt belangrijke informatie achter

Huiselijk geweld en kindermishandeling vindt nog steeds op grote schaal plaats, ook in Amstelveen. Huiselijk geweld is qua omvang en impact op de samenleving het grootste geweldsprobleem van Nederland. De SP heeft vanaf het voorjaar van 2019 meerdere keren het college gevraagd maatregelen te treffen om de wachtlijsten bij Veilig Thuis aan te pakken. Daarnaast heeft de SP meerdere keren gevraagd om de actuele cijfers over doorlooptijden en wachttijden bij Veilig Thuis.

Wil Roode: “Als portefeuillehouder van de SP in Amstelveen en als oud rechercheur jeugd- en zedenzaken bij de politie werd ik direct gealarmeerd door de cijfers uit 2018. Het bleek namelijk dat doorlooptijden van 10 weken niet werden gehaald. Na herhaalde toezeggingen door het college om er bij Veilig Thuis op aan te dringen de ontstane situatie op te lossen kwam het college uiteindelijk pas op 27 september met een brief en de halfjaarrapportage. De SP was hierover onaangenaam verrast. Dit omdat bleek dat dezelfde rapportage en de bijbehorende aanbiedingsbrief al op 5 september aan de Amsterdamse raad werd aangeboden”.

Op 18 september stond het Jeugdbeleid op de agenda van de commissie Burgers & Samenleving. Door de nalatigheid van het college werd de raad te laat te geïnformeerd over de situatie bij Veilig Thuis. Zodoende is in ieder geval de fractie van de SP niet in staat gesteld om het college vragen te stellen met betrekking tot de ontstane situatie bij Veilig Thuis.

Wil Roode: “Het is onaanvaardbaar dat het college informatie achterhoudt waar om gevraagd is om een onderwerp tijdens een commissievergadering te kunnen bespreken. Het gaat hier om de levens van kwetsbare kinderen. Het enige lichtpuntje in de hele gang van zaken is dat het college een toezegging heeft gedaan de raad elke drie maanden op de hoogte te zullen houden”.

U bent hier