h

SP wil betere sociale voorlichting

10 september 2018

SP wil betere sociale voorlichting

Foto: SP

De SP komt eind deze maand in de gemeenteraad met een motie vol voorstellen om de voorlichting inzake klantenondersteuning via MEE te verbeteren. Eerder stelde de fractie daarover al schriftelijke vragen aan B&W, waarop tot nu toe geen antwoord kwam.

De SP vindt de informatie over die in principe voor elke burger beschikbare cliëntenondersteuning slecht te vinden is op de gemeentelijke website en bovendien niet volledig is. ‘Essentiële informatie die ontbreekt, is bijvoorbeeld het Amstelveense adres aan de Dr. Willem Dreesweg 2, waar mensen een afspraak kunnen maken met de ondersteuners van MEE,’ zegt de partij. ‘Ook is het niet vanzelfsprekend dat cliënten worden geïnformeerd door klantmanagers, jeugdhulpverleners en andere gemeentelijke dienstverleners binnen het sociaal domein.’

Zoekmachine

In haar schriftelijke vragen constateerde raadslid Marina Casadei dat Amstelveen heeft gekozen voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle vragen aan de gemeente op het gebied van zorg en ondersteuning (Wmo), jeugdhulp en werk- en inkomensondersteuning. Die hulp wordt ingekocht bij MEE Amstel en Zaan.

Evenals amstelveenblog.nl eerder meldt ook de SP dat zoeken op de gemeentelijke website in feite onbegonnen werk is. Wie via de zoekmachine terecht wilde komen bij de hulp op het gebied van Jeugdhulpverlening en Werk en Inkomen zocht tevergeefs. De SP wilde weten of B&W daarvan op de hoogte zijn, of het misschien een bewuste keuze is en, zo nee, of het college de site wil aanpassen, zodat op elk terrein waarvoor MEE kan worden ingeschakeld de
noodzakelijke informatie beschikbaar komt. Inmiddels heeft de gemeente er naar eigen zeggen, naar aanleiding van de SP-vragen, voor gezorgd dat men ook via Jeugdhulpverlening en Werk en Inkomen bij MEE terecht komt.

Dreesweg

Overigens ontbreekt op de website het adres van MEE aan de Dr.Willem Dreesweg 2, waar de club al twee jaar zit en staat er alleen een adres in Amsterdam. Zou het de drempel voor Amstelveners niet verlagen als zij weten in eigen woonplaats terecht te kunnen of denken B&W daar anders over, vroeg de SP. Maar B&W antwoorden dat men als burger eerst naar het Amsterdamse adres moet, waarna men een afspraak kan maken in de niet bemande spreekkamer aan de Dreesweg.

Evaluatie

De fractie wilde ook weten of de door MEE geboden lokale hulpverlening al is geëvalueerd en hoeveel klanten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), op het gebied van Werk en Inkomen en op dat van Jeugdhulp er vorig jaar zijn (uitgesplitst) zijn geweest. Volgens het college is een evaluatierapport niet beschikbaar. ‘Er is wel een effectmeting uitgevoerd naar alle werkzaamheden van MEE. Deze is echter onvoldoende toegespitst op deze
specifieke taak. MEE wordt verzocht om de effectmeting aan te passen zodat over 2018 wel goede gegevens beschikbaar zijn’, antwoorden B&W.

Aantallen

Over de aantallen melden B&W: ‘In 2017 zijn 99 inwoners door MEE begeleid. Daarnaast heeft MEE 119 keer telefonisch informatie en advies gegeven en maakten 20 inwoners gebruik van de sociaal juridische dienstverlening en mediation door MEE. De gevraagde uitsplitsing van de vragen op onderwerp is niet beschikbaar. Veelal betreft het een mix van diverse problemen.”

Voor 2018 zijn 88 trajecten cliëntondersteuning, 44 trajecten informatie en advies, 10 uur inzet ervaringsdeskundige en 8 trajecten sociaal juridische dienstverlening en mediation geprognosiceerd, meldt de gemeente. ‘Mocht er meer nodig zijn, dan wordt dit ingezet. Het betreft een open einde regeling.’

Cellen

De partij zegt recent werkbezoeken te hebben gebracht in het Amsterdamse cellencomplex, waar kinderen van twaalf wegens een licht vergrijp volgens de partij ten onrechte en te lang zitten, en aan AM Match in het gemeentehuis, waar de gemeente zegt mensen met een beperking aan werk te helpen. De SP bezocht het cellencomplex in Amsterdam naar aanleiding van  berichtgeving in landelijke media dat voor het eerst net de politie in aanraking komende kinderen naar cellencomplexen worden overgebracht en daar vaak urenlang zitten.
“Dat is voor deze jeugdige wetsovertredertjes een traumatische ervaring. De kinderen die hier terechtkomen zijn tieners vanaf 12 jaar”, zegt raadslid Casadei, dat over de kwestie schriftelijke vragen stelde.

Lijsttrekker Eric Smaling on tour. Deel 1

Remine Alberts over Rechtvaardigheid

Remine Alberts over stemmen

Marie-France van Oorsouw: cultureel erfgoed en cultuur educatie

Robert Brand over Schiphol

U bent hier